3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC  TỪ GÓC ĐỘ TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐỊA PHƯƠNG

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC TỪ GÓC ĐỘ TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐỊA PHƯƠNG

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT nước nhà đặt ra nhiều yêu cầu đối với giảng viên các trường sư phạm. Bên cạnh những đổi mới về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông, các giảng viên phải nghiên cứu về chương trình, sách giáo khoa mới, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, nghiên cứu đổi mới mô hình quản lí,… Thông qua việc phân tích những xu hướng nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục trên Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, chúng tôi đề xuất một số gợi ý hướng nghiên cứu khoa học giáo dục đối với giảng viên các trường sư phạm địa phương nhằm nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học của đội ngũ này trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn. Ở thời điểm hiện tại, các trường sư phạm, đặc biệt là cao đẳng sư phạm đang gặp rất nhiều khó khăn về định hướng phát triển, việc làm,.. Vì thế, mỗi cá nhân giảng viên đều phải nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học, gắn đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn giáo dục.
Từ khóa: Ngiên cứu khoa học giáo dục, giảng viên sư phạm, định hướng nghiên cứu

2. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

2. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả đánh giá các chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm hiện hành thông qua khảo sát và phỏng vấn đối với giảng viên và cán bộ quản lí ở các trường sư phạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy mức độ phù hợp và mức độ ảnh hưởng của các chương trình bồi dưỡng đến việc phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên sư phạm trong bối cảnh hiện nay. Qua đó, bài viết đề xuất bổ sung nội dung chương trình bồi dưỡng giảng viên sư phạm và đổi mới hình thức tổ chức bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên và chuẩn bị cho công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông các cấp.
Từ khóa: Đánh giá chương trình, năng lực giảng viên, bồi dưỡng giảng viên, giảng viên sư phạm

46. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

46. THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 10:43 15/09/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu và công bố khoa học là một trong những nhiệm vụ của giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong đó có Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Báo cáo tự đánh giá của nhà trường giai đoạn 2013-2017 đã phản ánh một số hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học như: số lượng giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học chưa nhiều và chỉ tập trung vào một số người, nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, một số đề tài có nội dung nghiên cứu chưa phong phú, giá trị thực tiễn chưa cao, còn mang nặng tính hình thức,…
Kết quả: Bài viết phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau đến hiệu quả nghiên cứu khoa học, mức độ khó khăn của một số nhiệm vụ trong quy trình nghiên cứu khoa học giáo dục cũng như đưa ra gợi ý về hướng nghiên cứu đối với giảng viên.
Bàn luận: Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình nghiên cứu khoa học sẽ giúp cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định nói riêng và các cơ sở đào tạo khác nói chung.
Từ khóa: nghiên cứu khoa học, công bố khoa học, giảng viên sư phạm, nguyên nhân

04. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp

04. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp

 16:41 26/07/2019

Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, bồi dưỡng giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực là yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu lên thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo định hướng phát triển năng lực, công tác bồi dưỡng giảng viên sư phạm; đây là cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực ở Trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Giảng viên, Giảng viên sư phạm, Trường đại học, Phát triển năng lực.

2. NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN VỚI GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

2. NHỮNG CỐNG HIẾN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN VỚI GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và nền giáo dục giáo dục Việt Nam là vô cùng to lớn. Người đã sáng lập nền giáo dục mới của Việt Nam với mục đích mở mang dân trí và nâng cao đảng trí cho toàn dân Việt Nam. Với quan điểm “học để làm việc, làm người” và yêu cầu từ bỏ quan điểm học để “lấy bằng cấp”, dạy “theo lối nhồi sọ”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp lớn cho lí luận dạy học nước nhà. Người còn là tấm gương mẫu mực về phương pháp và phong cách học tập để chúng ta noi theo. Đồng thời, những cống hiến của Người cũng là cơ sở cho quan điểm“Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” mà hiện nay những người làm giáo dục phải nhận thức và thực hiện.
Từ khóa: Giáo dục đào tạo, dạy học, giảng viên sư phạm, lòng yêu nghề, cống hiến.

01. Nâng cao tính chủ động của giảng viên các trường sư phạm địa phương trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

01. Nâng cao tính chủ động của giảng viên các trường sư phạm địa phương trước yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Hội nhập giáo dục và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông hiện nay đang đặt ra thách thức và cơ hội đối với giảng viên sư phạm các trường địa phương - những người thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong một khu vực, hoặc một đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố. Trong khi, thời gian của một chương trình giáo dục phổ thông ngày càng rút ngắn, giảng viên sư phạm cần nâng cao tính chủ động của giảng viên sư phạm trong đào tạo sư phạm trước sự đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: giảng viên sư phạm, sư phạm địa phương.

5. Trách nhiệm của giảng viên trường sư phạm với chương trình phổ thông mới

5. Trách nhiệm của giảng viên trường sư phạm với chương trình phổ thông mới

 14:58 04/09/2016

Bài báo trình bày về vấn đề giảng viên sư phạm - người tiên phong trong hành trình đổi mới; giảng viên sư phạm hoá thân trong vai giáo viên phổ thông; giảng viên đại học - người dẫn đường cho hoạt động đổi mới giáo dục.

2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 11:50 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng năng lực của giảng viên sư phạm hiện nay; một số đề xuất giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: năng lực, giảng viên sư phạm, đổi mới, giáo dục, đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây