57. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

57. NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 04:32 29/05/2020

Tóm tắt: Năng lực giảng dạy của giảng viên là một loại năng lực chuyên biệt, tổng hoà các yếu tố có mối liên hệ hữu cơ với nhau; trong đó, hai yếu tố căn bản nhất, mang tính chất quyết định là kiến thức và phương pháp giảng dạy. Bài viết khái quát một số ưu điểm và hạn chế về kiến thức và phương pháp giảng dạy của giảng viên trẻ các môn lí luận chính trị; từ đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng dạy cho giảng viên trẻ về các môn lí luận chính trị của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.
Từ khoá: Năng lực, giảng dạy, giảng viên trẻ.

01. Một số biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội

01. Một số biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội

 03:23 05/01/2020

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm rất cần thiết nhằm giáo dục, định hướng phẩm chất, nhân cách của giảng viên trẻ. Nó có vai trò rất quan trọng, chi phối nhận thức, thái độ, hoạt động và sự thành đạt trong nghề nghiệp của giảng viên trẻ. Trên cơ sở khái quát thực trạng và nguyên nhân của vấn đề, bài viết đề xuất các biện pháp định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Biện pháp, định hướng giá trị; nghề nghiệp sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

 22:43 18/09/2018

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm quan trọng, cần thiết của giảng viên. Những định hướng này được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Bài viết chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của những giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Đây là cơ sở giúp cho các chủ thể giáo dục đề ra những biện pháp tác động nhằm hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn ở giảng viên trẻ trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, định hướng giá trị, nghề nghiệp, sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

15. Bồi dưỡng tình yêu nghề cho giảng viên trẻ trong các trường đại học quân sự

15. Bồi dưỡng tình yêu nghề cho giảng viên trẻ trong các trường đại học quân sự

 04:05 23/01/2018

Tóm tắt: Tình yêu nghề là phẩm chất quan trọng nhất của mỗi người giảng viên, đặc biệt trong hoạt động sư phạm quân sự còn có nhiều khó khăn, gian khổ. Chính tình yêu nghề là cơ sở nền tảng cho những phẩm chất nhân cách người quân nhân và là động lực để phát triển chuyên môn. Bài viết đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng tình yêu nghề, nhằm góp phần bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ, có chuyên môn, có lý tưởng, hoài bão cống hiến, có tình yêu nghề, có niềm đam mê với sự nghiệp sư phạm quân sự, đáp ứng yêu cầu của hoạt động quân sự trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: giảng viên trẻ, yêu nghề.

77. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG  CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

77. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI GIẢNG CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

 13:16 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng kĩ năng thiết kế bài giảng của 60 giảng viên trẻ Trường Đại học Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giảng viên trẻ của Trường có kĩ năng thiết kế bài giảng đạt ở mức độ khá. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho đề xuất các biện pháp tác động nhằm nâng cao kĩ năng thiết kế bài giản cho giảng viên trẻ Trường Đại học Khánh Hòa.
Từ khóa: Kĩ năng thiết kế bài giảng, giảng viên trẻ, Trường Đại học Khánh Hòa.

20. HỆ THỐNG KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

20. HỆ THỐNG KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

 22:13 22/08/2017

Kĩ năng NCKH là thành tố cấu thành quan trọng trong năng lực nghề nghiệp của mỗi người giảng viên, giảng viên trẻ ở các trường đại học trong quân đội, nếu thiếu, yếu kĩ năng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học và NCKH của người giảng viên trẻ ở các trường đại học trong quân đội. Hệ thống kĩ năng NCKH của giảng viên trẻ bao gồm: Nhóm kĩ năng chuẩn bị NCKH; Nhóm kĩ năng triển khai nghiên cứu đề tài khoa học; Nhóm kĩ năng trình bày kết quả NCKH.

9. Bồi dưỡng kĩ năng đánh giá lớp học cho đội ngũ giảng viên trẻ trong các trường đại học hiện nay

9. Bồi dưỡng kĩ năng đánh giá lớp học cho đội ngũ giảng viên trẻ trong các trường đại học hiện nay

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp cơ bản bồi dưỡng kĩ năng đánh giá lớp học cho đội ngũ giảng viên trẻ thông qua tổ chức các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong các trường đại học hiện nay.

11. Phát huy vai trò của các khoa giáo viên trong việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên trẻ và trợ giảng ở các trường đại học quân sự hiện nay

11. Phát huy vai trò của các khoa giáo viên trong việc bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giảng viên trẻ và trợ giảng ở các trường đại học quân sự hiện nay

 23:57 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề cần chú ý đối với các khoa giáo viên trong các trường đại học quân sự: cần nắm chắc và đánh giá chính xác, khách quan chất lượng mọi mặt đội ngũ giảng viên trẻ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ huy các hoạt động bồi dưỡng; đa dạng hóa cá hình thức bồi dưỡng, chú trọng bồi dưỡng về phương pháp dạy học, cách thức xử lí tình huống sư phạm; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên trẻ và trợ giảng tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập.
Từ khóa: khoa giáo viên, trường đại học quân sự, bồi dưỡng, đào tạo, đội ngũ, giảng viên trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây