4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ  CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

4. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Giao tiếp phi ngôn ngữ là một hiện tượng tâm lí phức tạp thuộc về đặc trưng bản chất tâm lí con người, có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền tải, diễn đạt, biểu đạt nội dung giao tiếp một cách thuyết phục. Tuy nhiên, việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp phi ngôn ngữ cho học viên các trường sĩ quan quân đội trong thời gian qua chưa thực sự đạt hiệu quả cao. Bài báo tập trung làm rõ nội dung, thực trạng và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng giao tiếp phi ngôn ngữ cho học viên các trường sĩ quan quân đội, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo của các trường sĩ quan quân đội. Những biện pháp này sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp phi ngôn ngữ đối với quá trình hình thành, phát triển nhân cách bản thân; nhận thức vấn đề một cách sâu sắc và có cách thức thực hiện hiệu quả.
Từ khóa: giao tiếp, giao tiếp phi ngôn ngữ, kĩ năng, học viên, nhà trường quân đội

6. QUAN HỆ LIÊN NHÂN CHI PHỐI CÁC YẾU TỐ LỰA CHỌN TỪ XƯNG HÔ TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT

6. QUAN HỆ LIÊN NHÂN CHI PHỐI CÁC YẾU TỐ LỰA CHỌN TỪ XƯNG HÔ TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG NHẬT

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Trong quá trình giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi nhận thấy rất nhiều sinh viên sau khi đã học từ xưng hô nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc sử dụng vốn từ vựng đó do không xác định rõ mối quan hệ liên nhân giữa những người tham gia vào cuộc thoại, không đặt cuộc thoại trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể. Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào cách sử dụng cặp từ xưng hô trong tiếng Việt, tiếng Nhật, chỉ ra sự tương đồng, khác biệt về cách sử dụng căp từ xưng hô trong hai ngôn ngữ; giúp người học tránh mắc lỗi trong giao tiếp. Bài viết có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho những người giảng dạy, học tập tiếng Nhật, tiếng Việt, cho các nhà nghiên cứu và những người quan tâm.
Từ khóa: cặp từ xưng hô, quan hệ liên cá nhân, giao tiếp, tiếng Nhật

06. Thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

06. Thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 11:12 20/01/2020

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá thông qua ngôn ngữ giao tiếp, cách cư xử khi giao tiếp, trang phục khi đến trường, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định có nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường ở mức độ cao.
Từ khóa: Văn hoá, giao tiếp, hành vi giao tiếp có văn hoá.

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân và xã hội. Giao tiếp có mặt trong mọi hoạt động của con người. Muốn giao tiếp có hiệu quả, con người cần sử dụng nhiều kĩ năng. Kĩ năng giao tiếp được coi là một trong những kĩ năng mềm rất cần thiết đối với giáo viên mầm non. Giao tiếp của giáo viên mầm non với trẻ diễn ra trong tất cả các hoạt động hàng ngày và ở mọi lúc, mọi nơi trong trường mầm non. Bên cạnh đó, giáo viên còn giao tiếp với các đồng nghiệp và với phụ huynh. Vì vậy, việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non rất quan trọng, bởi nó chính là mục đích, phương tiện kích thích sự phát triển của trẻ về thể chất, tâm lí và xã hội. Bài viết trình bày một số lưu ý trong việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non.
Từ khóa: Giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, giáo viên mầm non.

40. CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIAO TIẾP TOÁN HỌC TRONG  HOẠT ĐỘNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA HỌC SINH Ở TIỂU HỌC

40. CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIAO TIẾP TOÁN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CỦA HỌC SINH Ở TIỂU HỌC

 10:25 29/10/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới đã xác định giao tiếp toán học là một trong những năng lực toán học cần đạt của học sinh phổ thông, vì thông qua giao tiếp học sinh sẽ diễn đạt, làm rõ, mở rộng những ý tưởng toán học của mình cũng như kết nối những tri thức toán học và phát triển tư duy. Bài báo trên cơ sở làm rõ quan niệm và bốn hình thức giao tiếp cơ bản, chúng tôi đã đề xuất và minh họa năm mức độ đánh giá năng lực giao tiếp toán học của học sinh cuối cấp Tiểu học trong dạy học giải toán có lời văn.
Từ khóa: giao tiếp, năng lực giao tiếp, năng lực giao tiếp toán học, giải toán có lời văn, môn Toán, tiểu học.

08. Một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

08. Một số hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

 17:12 26/07/2019

Tóm tắt: Bài viết tập trung vào việc xác định các nội dung hoạt động cụ thể thuộc các nhóm hoạt động trải nghiệm trong nhà trường có tác dụng phát triển các kĩ năng giao tiếp của nhóm học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Việt Nam; xác định các yêu cầu để hoạt động trải nghiệm được tổ chức có thể phát triển các kĩ năng hiện có của học sinh lên mức độ cao hơn.
Từ khóa: Kĩ năng, giao tiếp, học sinh, Tày, Nùng, hoạt động trải nghiệm, phát triển.

41. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ TRONG TIẾNG NHẬT  VÀ SO SÁNH VỚI ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

41. ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG TỪ XƯNG HÔ TRONG TIẾNG NHẬT VÀ SO SÁNH VỚI ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Trong quá trình giảng dạy tiếng Nhật cho sinh viên tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, chúng tôi nhận thấy hầu hết những sinh viên mới học đều không hiểu rõ cách sử dụng từ xưng hô trong tiếng Nhật và gặp khó khăn khi dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Việt và ngược lại. Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào cách sử dụng từ xưng hô trong tiếng Nhật, chỉ ra sự tương đồng, khác biệt về cách sử dụng từ xưng hô trong hai ngôn ngữ; giúp người học tránh mắc lỗi trong giao tiếp. Bài viết có thể làm tài liệu tham khảo hữu ích cho những người giảng dạy, học tập tiếng Nhật , cho các nhà nghiên cứu và những người quan tâm.
Từ khóa: xưng hô, đại từ nhân xưng, giao tiếp, tiếng Nhật

08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

08. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh lớp 5 dân tộc Tày qua hệ thống bài tập

 10:51 07/07/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực từ ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học nói chung, học sinh người dân tộc thiểu số thông qua hệ thống bài tập là một biện pháp tác động cả về nội dung và phương pháp dạy học. Từ trước đến nay, bài tập được sử dụng như một phương tiện cơ bản trong dạy học tiếng Việt. Sự ra đời của lí thuyết hoạt động lời nói với quan niệm về sự hình thành, phát triển ngôn ngữ như là hình thành, phát triển một hoạt động cũng đã góp phần khẳng định vai trò quan trọng của hệ thống bài tập dạy học tiếng. Mục đích của dạy tiếng ở tiểu học là hình thành ở các em kĩ năng, năng lực hoạt động giao tiếp ngôn ngữ. Xuất phát từ thực tiễn giao tiếp và định hướng phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh tiểu học, vấn đề phát triển năng lực từ ngữ cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được đặt ra. Mặc dù vậy, nền tảng lí luận quan trọng cho việc dạy học từ ngữ tiếng Việt trong môn Tiếng Việt vẫn bắt đầu từ những nghiên cứu cả về lí luận và thực tiễn về từ ngữ tiếng Việt.
Từ khóa: năng lực, từ ngữ, bài tập, học sinh, dân tộc, giao tiếp.

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc có những đặc thù riêng về kĩ năng giao tiếp, phần lớn trẻ là con em người dân tộc thiểu số, kĩ năng giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế cả về vốn từ và cách biểu đạt ngôn ngữ. Để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ một cách hiệu quả, giáo viên các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc cần lựa chọn hoạt động chiếm ưu thế và tổ chức hoạt động cho trẻ hướng đến rèn kĩ năng giao tiếp. Chính vì lí do trên, trong bài viết này, chúng tôi tiến hành tìm hiểu về thực trạng kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, giao tiếp, trẻ mầm non, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, miền núi phía Bắc.

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

11. Thiết kế một số tình huống dạy học nội dung phương trình bậc hai ở lớp 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong lớp học toán bằng tiếng Anh

 11:00 08/04/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Toán bằng tiếng Anh là một xu thế đang được quan tâm ở Việt Nam hiện nay. Trong một lớp học toán bằng tiếng Anh, giao tiếp của học sinh (HS) nhằm giải quyết yêu cầu do giáo viên đặt ra có một vai trò quan trọng. Trong bài báo này, chúng tôi thiết kế một số tình huống dạy học nhằm giúp HS rèn luyện kĩ năng giao tiếp trong dạy học nội dung phương trình bậc hai bằng tiếng Anh ở lớp 10.
Từ khóa: Tình huống dạy học, giao tiếp, tiếng Anh, phương trình bậc hai, lớp 10, hoạt động nhóm.

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

 17:39 06/03/2019

Tóm tắt: Xung đột tâm lí là một hiện tượng xã hội xuất hiện trong mọi tổ chức, mọi hoạt động, xung đột xảy ra giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm trong tập thể. Với học sinh trung học cơ sở, xung đột tâm lí không chỉ ảnh hưởng đến bầu không khí giữa các em với nhau mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lí, đến hiệu quả học tập, đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em. Tùy theo từng tình huống xung đột, mức độ xung đột, loại xung đột… sẽ có những cách giải quyết xung đột khác nhau. Xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở cũng cần có cách giải quyết xung đột riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi.
Từ khóa: Xung đột, xung đột tâm lí, giao tiếp, học sinh trung học cơ sở.

13. Đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

13. Đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

 23:06 27/10/2018

Tóm tắt: Nâng cao đời sống tinh thần nói chung và nâng cao hiệu quả giao tiếp cho NCT sống ở các TTDL là việc làm có ý nghĩa quan trọng, giúp cho người cao tuổi sống vui, khỏe, ý nghĩa. Bài viết trình bày về thực trạng đối tượng giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão. Kết quả khảo sát cho thấy: đối tượng giao tiếp chủ yếu là những người sống trong trung tâm dưỡng lão và những người làm công tác xã hội; họ ít tham gia vào các tổ chức, các nhóm xã hội dành cho người cao tuổi; đối tượng giao tiếp của người cao tuổi hiện nay bị thu hẹp so với trước khi vào trung tâm dưỡng lão; có sự khác nhau giữa nam và nữ; giữa trung tâm dưỡng lão tư nhân và các trung tâm của nhà nước.
Từ khóa: Giao tiếp, đối tượng giao tiếp, người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão.

05. Đạo đức của giáo viên trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non

05. Đạo đức của giáo viên trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non

 16:49 08/05/2018

Tóm tắt: Đạo đức của người giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non là một vấn đề cần thiết và quan trọng. Bài viết nêu rõ khái niệm đạo đức của giáo viên mầm non, một số quy định và biểu hiện đạo đức, những hạn chế trong giao tiếp, ứng xử của giáo viên mầm non với trẻ và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của trẻ; từ đó, đưa ra một số biện pháp để tăng cường đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp, ứng xử với trẻ ở trường mầm non.
Từ khóa: đạo đức, giáo viên mầm non, giao tiếp, ứng xử, trẻ mầm non.

05. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

05. Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 10:00 09/02/2018

Tóm tắt: Trẻ em mắc rối loạn phổ tự kỉ có nhiều khó khăn trong cuộc sống và học tập vì bị khuyết tật về hành vi, ngôn ngữ, giao tiếp và tương tác xã hội. Bài viết này phân tích đặc điểm về ngôn ngữ và giao tiếp của trẻ tự kỉ và đề xuất một số biện pháp phát triển ngôn ngữ, giao tiếp cho trẻ - cơ sở giúp trẻ cải thiện ngôn ngữ, tự tin hơn trong giao tiếp, học tập và hội nhập vào cộng đồng.
Từ khóa: trẻ mắc rối loạn phổ tự kỉ, phát triển, ngôn ngữ, giao tiếp.

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

04. Ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão

 15:28 23/01/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão cho thấy: Người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão đánh giá thấp về mối quan hệ của họ với gia đình và họ hàng; Đa số người cao tuổi được hỏi đều cho rằng họ không bao giờ về thăm nhà. Gia đình, họ hàng đến trung tâm dưỡng lão thăm họ cũng ở mức thấp. Điều đó đã ảnh hưởng tới giao tiếp của người cao tuổi. Bài viết trình bày kết quả khảo sát về ảnh hưởng của mối quan hệ gia đình, họ hàng tới giao tiếp của người cao tuổi sống trong các trung tâm dưỡng lão.
Từ khóa: Giao tiếp, gia đình, người cao tuổi, trung tâm dưỡng lão.

51. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

51. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 16:26 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp là một hoạt động cơ bản của con người. Trong trường mầm non, hàng ngày giáo viên mầm non phải giao tiếp với rất nhiều đối tượng khác nhau, như: trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp và lãnh đạo, nên đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kĩ năng giao tiếp và ứng xử nhất định, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển tâm lí, tình cảm và nhận thức của trẻ cũng như hiệu quả công việc của giáo viên. Vì vậy, bài viết đề cập đến một số nguyên tắc và phương thức giao tiếp của giáo viên mầm non cũng như tìm hiểu thực tế giao tiếp của giáo viên tại một số cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở Hà Nội.
Từ khóa: Giao tiếp, giáo viên mầm non, nguyên tắc, phương thức.

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ  CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

32. NGÔN NGỮ BIỂU CẢM - PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP HIỆU QUẢ CỦA TRẺ KHIẾM THÍNH

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn chặt với hoạt động của con người nói chung và với trẻ khiếm thính nói riêng. Do bị hạn chế về khả năng nghe nên khi giao tiếp với mọi người, trẻ khiếm thính thường sử dụng những thao tác, chuyển động của từng bộ phận cơ thể bao gồm các cử chỉ, sự biểu lộ trên khuôn mặt, sự thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, hành động của bàn tay, giọng điệu, điệu bộ cơ thể… để tạo nên hiệu quả của việc giao tiếp. Bài viết đi sâu làm sáng tỏ khái niệm ngôn ngữ biểu cảm, đặc điểm sử dụng ngôn ngữ biểu cảm khi giao tiếp của trẻ khiếm thính trên cơ cở đó đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển ngôn ngữ và thỏa mãn nhu cầu giao tiếp cho trẻ khiếm thính.
Từ khóa: Giao tiếp, ngôn ngữ, ngôn ngữ biểu cảm, trẻ khiếm thính.

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY  TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Nhằm mục tiêu tìm hiểu lí luận như đặc điểm tiếp nhận thông tin, nhu cầu giao tiếp của học sinh Điếc; kinh nghiệm thực tiễn khi giảng dạy học sinh Điếc tại khối Phổ thông dành cho học sinh Điếc thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, bài viết đề cập: (i) Đặc điểm học tập của học sinh điếc; (ii) Thực trạng học tập của học sinh Điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; (iii) Biện pháp khích lệ, phát huy tiềm năng học tập của học sinh Điếc.
Từ khóa: học sinh Điếc, giá trị, giao tiếp, quan tâm, hoạt động, lớp học.

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

38. Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp trong giáo dục đặc biệt: lĩnh vực tiềm năng còn để ngỏ

 09:07 21/07/2017

Việc đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục đặc biệt nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực và khía cạnh, trong thế tương liên với nhu cầu và trào lưu xã hội thì tiềm năng và cơ hội phát triển còn để ngỏ. Bài báo trình bày những tiềm năng trong lĩnh vực đào tạo và bồi dưỡng nhân lực phát triển ngôn ngữ - giao tiếp cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt và một số định hướng giải pháp nhằm phát triển lĩnh vực này hơn nữa.

18. Vấn đề giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại gia đình

18. Vấn đề giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tại gia đình

 14:22 13/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề về giao tiếp và phát triển giao tiếp cho trẻ mẫu giáo; một số lưu ý trong giáo dục phát triển giao tiếp cho trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây