36. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP  VỚI CÁC HỌC PHẦN ÂM NHẠC - MĨ THUẬT CỦA SINH VIÊN  NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

36. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ HỌC TẬP VỚI CÁC HỌC PHẦN ÂM NHẠC - MĨ THUẬT CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 16:42 29/07/2020

Tóm tắt: Âm nhạc và Mĩ thuật có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội của con người, đặc biệt với trẻ nhỏ - lứa tuổi rất nhạy cảm với âm thanh và màu sắc. Do đó, việc đào tạo các giáo viên mầm non tương lai có kiến thức và kĩ năng tốt về âm nhạc và mĩ thuật là rất cần thiết. Bài viết khảo sát thực trạng hứng thú học tập của sinh viên ngành Giáo dục mầm non với các học phần Âm nhạc - Mĩ thuật, từ đó đề xuất một số định hướng để nâng cao hứng thú học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng cũng như lợi ích của các học phần Âm nhạc và Mĩ thuật đem lại trong đời sống và nghề nghiệp tương lai của họ nhưng những biểu hiện về xúc cảm và những khó khăn cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hứng thú học tập các học phần này.
Từ khóa: hứng thú học tập, Sinh viên ngành giáo dục mầm non, Âm nhạc - Mĩ thuật.

63. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP  HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

63. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Chất lượng học tập Pháp luật đại cương với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp dạy học của giảng viên, phương pháp học tập của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, ý thức học tập của sinh viên... Bài viết tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập học phần Pháp luật đại cương của sinh viên nhà trường và đề ra một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập học phần này cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hiện nay.
Từ khóa: Hứng thú học tập, pháp luật đại cương, giảng viên, sinh viên.

54. HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HIỆN NAY

54. HỨNG THÚ HỌC TẬP HỌC PHẦN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HIỆN NAY

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Học phần Triết học Mác - Lênin đang được đưa vào giảng dạy cho sinh viên Việt Nam hiện nay, không chỉ trang bị kiến thức khoa học mà còn cả thế giới quan, chủ nghĩa nhân văn, phương pháp luận cho sinh viên. Tuy nhiên, khá nhiều sinh viên không quan tâm đến chủ đề này. Nhiều sinh viên không tập trung vào bài giảng trên lớp, họ hiếm khi tìm tài liệu hoặc sách giáo khoa trước khi đến lớp. Một số sinh viên thậm chí sử dụng thời gian để tranh thủ học các môn học khác. Bài viết nghiên cứu và đánh giá thực trạng hứng thú học tập học phần Triết học Mác - Lênin của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và chỉ ra các nguyên nhân, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp sinh viên hứng thú hơn khi học học phần này, góp phần đạt được mục tiêu của môn học một cách bền vững.
Từ khóa: Triết học Mác - Lênin, Hứng thú học tập, hứng thú học tập Triết học Mác - Lênin.

13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

 16:38 22/05/2018

Tóm tắt: Nhu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là phải đa dạng cả về kĩ năng và kiến thức. Bởi vậy, việc giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho sinh viên không chuyên ngành hiện nay ngoài việc trang bị tri thức khoa học, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng còn phải kết hợp với việc rèn luyện các kĩ năng mềm cần thiết để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm tạo hứng thú học tập môn học này cho sinh viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng mềm, hứng thú học tập.

39. PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN KHI HỌC  CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

39. PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN KHI HỌC CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Trong dạy học nói chung và dạy học các học phần Lí luận chính trị nói riêng, việc tạo hứng thú cho người học là một vấn đề hết sức quan trọng. Dạy và học là một hoạt động phức tạp, trong đó chất lượng và hiệu quả phần lớn phụ thuộc vào chủ thể của quá trình nhận thức. Quá trình nhận thức ấy lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó sự hứng thú học tập là một yếu tố quan trọng, làm nên tính tích cực của quá trình nhận thức. Thực tế cho thấy, công việc này ít được quan tâm, nhất là đối với sinh viên không chuyên ngành khoa học Mác-Lênin. Bài viết chia sẻ một vài phương pháp nhằm tạo hứng thú cho sinh viên khi giảng dạy các học phần Lí luận chính trị.
Từ khóa: Hứng thú, hứng thú học tập, phương pháp tạo hứng thú.

67. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP  MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

67. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

 12:15 23/08/2017

Hứng thú học tập là một động lực rất lớn để người học có thể say mê, tự giác nghiên cứu và đạt hiệu quả cao trong quá trình giáo dục, nhất là trước đòi hỏi của công cuộc đổi mới giáo dục theo hướng lấy người học làm trung tâm, tiếp cận năng lực. Việc tạo hứng thú cho người học là việc làm rất cần thiết nhưng cũng hết sức khó khăn đối với các giảng viên dạy các môn Lí luận chính trị nói chung và môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nói riêng. Qua thực tiễn giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, bài viết đề xuất một số giải pháp kích thích hứng thú học tập góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở các trường cao đẳng sư phạm trong giai đoạn hiện nay.

50. MỘT SỐ CÁCH THỨC DUY TRÌ HỨNG THÚ HỌC TẬP  MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

50. MỘT SỐ CÁCH THỨC DUY TRÌ HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG

 09:27 04/05/2017

Một trong những khó khăn nhất của giáo viên là làm cách nào để tạo được động lực học tập cho người học và duy trì động lực, hứng thú học tập đó trong suốt thời gian học. Điều này đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là trong dạy và học Ngoại ngữ. Những học sinh không có động lực, không có hứng thú sẽ không thể có một giờ học, một quá trình học tập hiệu quả. Sau đây, tôi xin đưa ra một số cách thức giảng dạy nhằm duy trì hứng thú cho học sinh trung học phổ thông khi học tập bộ môn tiếng Anh.

9. Khảo sát hứng thú học tập môn Ngữ văn của học sinh trung học phổ thông

9. Khảo sát hứng thú học tập môn Ngữ văn của học sinh trung học phổ thông

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát hứng thú học tập môn Ngữ văn của học sinh để tìm hiểu nguyên nhân làm giảm hứng thú học tập môn Ngữ văn của học sinh trung học phổ thông.

15. Sử dụng các loại tài liệu tham khảo tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử 10

15. Sử dụng các loại tài liệu tham khảo tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử 10

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp sử dụng các loại tài liệu tham khảo tạo hứng thú học tập cho học sinh nhằm nâng cao kết quả trong dạy học Lịch sử 10.

18. Vấn đề tạo hứng thú cho người học khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị

18. Vấn đề tạo hứng thú cho người học khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề tạo hứng thú cho người học (tập trung chú ý cao độ, sự say mê của người học) khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học triết học và các môn lí luận chính trị.

5. Một số vấn đề về hứng thú học tập và tạo hứng thú học tập cho sinh viên

5. Một số vấn đề về hứng thú học tập và tạo hứng thú học tập cho sinh viên

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng hứng thú học tập của sinh viên, hứng thú học tập của sinh viên với dạy học ở đại học và một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho sinh viên.

7. Thực trạng hứng thú học môn Ngữ văn của học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa

7. Thực trạng hứng thú học môn Ngữ văn của học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở ở Hoằng Hóa – Thanh Hóa

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học tập môn ngữ văn lớp 9 tại trường trung học cơ sở Hoằng Hóa- Thanh Hóa từ đó tác giả xác định sự phát triển đồng bộ giữa nhận thức, xúc cảm và hành vi làm cơ sở đánh giá sự hình thành và phát triển hứng thú học tập của học sinh trung học cơ sở.

21. Tạo động cơ và hứng thú học tập cho học sinh nhằm phát huy khả năng chủ động chiếm lĩnh tri thức trong dạy học toán ở phổ thông

21. Tạo động cơ và hứng thú học tập cho học sinh nhằm phát huy khả năng chủ động chiếm lĩnh tri thức trong dạy học toán ở phổ thông

 12:09 19/09/2016

Tóm tắt: Trong quá trình dạy học, dựa vào đặc điểm tâm lí lứa tuổi của học sinh, giáo viên cần tạo ra môi trường học tập tích cực để dẫn dắt các em tham gia vào các hoạt động học tập chiếm lĩnh tri thức mới, tăng hiệu quả của hoạt động dạy học theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học. Một trong những mục tiêu dạy học là hình thành và thúc đẩy động cơ học tập bên trong cho học sinh để các em hứng thú học tập.
Từ khóa: động cơ, hứng thú học tập, học sinh, chiếm lĩnh tri thức, dạy học toán.

9. Thực trạng hứng thú học tập các môn học nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Sư phạm kĩ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

9. Thực trạng hứng thú học tập các môn học nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Sư phạm kĩ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 11:59 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng hứng thú học tập các môn học nghiệp vụ sư phạm để tìm ra các biện pháp hình thành và phát triển hứng thú học tập bộ môn cho sinh viên, qua đó nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Sư phạm kĩ thuật.
Từ khóa: hứng thú học tập, nghiệp vụ sư phạm, sư phạm kĩ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

8. Con đường phát triển hứng thú học tập cho học sinh qua dạy học

8. Con đường phát triển hứng thú học tập cho học sinh qua dạy học

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày các giai đoạn của dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập: đặt vấn đề bài học, giải quyết vấn đề, kết luận và vận dụng kiến thức mới; cơ sở khoa học của dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập: tâm lí học, sinh lí học, lí luận dạy học; con đường phát triển hứng thú học tập cho học sinh qua dạy học: thông quan nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động học tập, qua giao tiếp trong quá trình dạy học, qua việc xây dựng môi trường học tập tích cực, thân thiện.

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về hứng thú học tập, vai trò của hoạt động ngoại khóa; đề xuất một số hình thức được sử dụng trong hoạt động ngoại khóa môn Hóa học ở trung học phổ thông nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh.

8. Biện pháp phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông

8. Biện pháp phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông

 14:05 29/08/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển hứng thú học tập và cách xây dựng quy trình dạy học theo hướng phát triển hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học nghề phổ thông, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung, dạy học nghề ở phổ thông nói riêng.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây