60. THỰC TRẠNG QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU  CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH

60. THỰC TRẠNG QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CẤP TỈNH

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết này trình bày các kết quả nghiên cứu về thực trạng quyền lực của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan trong bộ máy chính quyền cấp tỉnh – Qua khảo sát tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Ninh và Nam Định. Trong hoạt động lãnh đạo, quản lí công người đứng đầu có nhiều loại quyền lực để hiện thực hóa tầm nhìn của mình trong đó bao gồm quyền lực địa vị và quyền lực cá nhân. Quyền lực địa vị có được do tổ chức mang lại với cơ sở là 3 loại quyền lực: quyền trao thưởng, quyền cưỡng chế, và quyền hợp pháp; quyền lực cá nhân có được là do cá nhân tự rèn luyện mà có bao gồm quyền lực chuyên môn và quyền tham vấn.
Từ khóa: hành vi, hành vi sử dụng quyền lực, người đứng đầu, các loại quyền lực trong lãnh đạo.

06. Giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

06. Giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 16:49 08/05/2018

Tóm tắt: Trong xu thế phát triển ngày nay, hành vi văn hóa học tập có vai trò quan trọng đối với sinh viên trong việc thay đổi hoạt động học tập và phát triển chất lượng học tập bền vững, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Bài viết trình bày một số khái niệm, đánh giá thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục đó là: Nâng cao nhận thức về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên; Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong tổ chức dạy học các môn khoa học ở nhà trường; Tổ chức luyện tập hành vi văn hóa học tập cho sinh viên trong các hoạt động dạy học, giáo dục; Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm trong học tập; Kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình hành vi văn hóa học tập trong sinh viên; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực trong nhà trường.
Từ khóa: Giáo dục, học tập, hành vi, hành vi văn hóa, văn hóa học tập.

23. Đặc điểm tâm lí và hành vi của học sinh khuyết tật phát triển có khuyết tật thứ phát trong trường dạy trẻ khuyết tật – nghiên cứu hướng tới phát triển hòa nhập ở Nhật Bản

23. Đặc điểm tâm lí và hành vi của học sinh khuyết tật phát triển có khuyết tật thứ phát trong trường dạy trẻ khuyết tật – nghiên cứu hướng tới phát triển hòa nhập ở Nhật Bản

 08:56 21/07/2017

Bài báo trình bày về nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ thực trạng khuyết tật thứ phát và những vấn đề gặp phải trong quá trình thích ứng ở những học sinh khuyết tật phát triển, khuyết tật trí tuệ hiện đang học tại các trường THPT chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ hướng tới sự phát triển giáo dục hòa nhập cho đối tượng học sinh này ở Nhật Bản.

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

 08:59 07/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm là một quá trình lâu dài đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình. Tác giả đi sâu phân tích kết quả nghiên cứu về giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm ở trường mầm non. Hoạt động giáo dục lòng nhân ái ở trường mầm non đã có tác động tích cực đến mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi.
Từ khóa: lòng nhân ái, trẻ 5-6 tuổi, nhận thức, tình cảm, hành vi.

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC  VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 09:27 04/05/2017

Bài viết tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến nhận thức và hành vi của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế, ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của hiệu ứng đám đông, giúp học sinh có nhận thức, hành vi đúng đắn hơn.

13. Hành vi ngôn ngữ điều khiển của giáo viên trên lớp học cấp tiểu học

13. Hành vi ngôn ngữ điều khiển của giáo viên trên lớp học cấp tiểu học

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày mục tiêu cần đạt của hành vi ngôn ngữ điều khiển của giáo viên trên lớp học cấp tiểu học: yêu cầu học sinh tham gia các hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động học tập và hướng dẫn học sinh cách thức tham gia hoạt động học tập.

9. Giáo dục hành vi văn minh đô thị cho học sinh từ chính nhận thức của các em

9. Giáo dục hành vi văn minh đô thị cho học sinh từ chính nhận thức của các em

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày nhận thức về chủ trương xây dựng nếp sống, hành vi văn minh đô thị và một số biện pháp giáo dục nhận thức và xây dựng nếp sống, hành vi văn minh đô thị cho các em.

7. Phát hiện sớm nguy cơ tự sát ở trẻ vị thành niên

7. Phát hiện sớm nguy cơ tự sát ở trẻ vị thành niên

 15:39 15/09/2016

Tóm tắt: Mỗi năm trên thế giới có gần một triệu người chết do tự tử, tương đương với tỉ lệ 16/100.000 người, tức là cứ 40 giây trôi qua lại có một ca tự tử. Bài viết phân tích khái niệm; cơ chế và nguyên nhân của hành vi tự tử ở trẻ vị thành niên; biểu hiện của hành vi tự tử qua đó phát hiện sớm nguy cơ tự sát ở trẻ vị thành niên.
Từ khóa: hành vi, nguy cơ, tự sát, trẻ vị thành niên.

11. Thực trạng nhận thức của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về giáo dục học sinh trung học phổ thông có hành vi không mong đợi

11. Thực trạng nhận thức của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về giáo dục học sinh trung học phổ thông có hành vi không mong đợi

 09:28 12/09/2016

Trong tập thể lớp luôn tôn tại những học sinh dễ giáo dục và những học sinh khó giáo dục, cũng như xuất hiện những hành vi không mong đợi. Hành vi không mong đợi của học sinh không được dập tắt sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên của tập thể, ảnh hưởng đến mọi hoạt động và phong trào của tập thể. Vì vậy, giáo viên nói chung và giáo viên chủ nhiệm nói riêng cần có trách nhiệm phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm điều chỉnh, thay đổi niềm tin, thái độ, hành vi của học sinh có hành vi không mong đợi để các em có một tương lai tốt đẹp hơn.

17. Đôi nét về hành vi ứng xử của người dân Nam bộ thể hiện trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

17. Đôi nét về hành vi ứng xử của người dân Nam bộ thể hiện trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu

 14:30 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về hành xử, ứng xử của người Nam bộ trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, một số cách giúp học sinh khám phá được vẻ đẹp hành vi, ứng xử của người Nam Bộ trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu.
Từ khóa: hành vi, ứng xử, Nam bộ, thơ, văn, Nguyễn Đình Chiểu.

11. Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo qua văn học thiếu nhi

11. Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo qua văn học thiếu nhi

 02:35 15/07/2016

Bài báo trình bày ý nghĩa của giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo qua làm quen với văn học thiếu nhi; một số đặc trưng cơ bản của văn học phù hợp với giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ lứa tuổi mầm non, đặc điểm làm quen với tác phẩm văn học của trẻ mầm non.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây