45. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC  HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

45. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC HÌNH HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

 05:38 08/07/2019

Tóm tắt. Phân tích chương trình là hoạt động khoa học có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện chương trình giáo dục. Trong nghiên cứu này, chúng tôi dựa trên việc phân tích tài liệu là Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán (phần dành cho cấp Tiểu học) để xác định một số yêu cầu và đánh giá bước đầu về nội dung hình học trực quan ở Tiểu học. Điều này giúp có những lưu ý cho giáo viên trong quá trình dạy học hiện tại, tiếp cận theo chương trình mới, khi sách giáo khoa theo chương trình mới chưa được xuất bản.
Từ khoá: Nội dung, chương trình, dạy học, hình học, tiểu học.

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi phía Bắc thông qua các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi phía Bắc thông qua các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn

 03:02 12/06/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho người học là một trong những mục tiêu quan trọng của giáo dục phổ thông. Tuy nhiên việc phát triển năng lực này cho học sinh trung học cơ sở ở một số trường miền núi vẫn đang gặp khó khăn. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong môn Toán. Từ đó, chúng tôi đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở miền núi thông qua giải quyết các bài toán hình học có nội dung gắn với thực tiễn.
Từ khóa: Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, hình học, bài toán thực tiễn, học sinh, trung học cơ sở, miền núi.

42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

42. MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt: Phát triển tư duy trong dạy học môn Toán là một yêu cầu quan trọng, mang đặc trưng của môn Toán. Bài báo này trình bày một số kĩ thuật phát triển tư duy cho học sinh trong dạy học hình học 10 trung học phổ thông góp phần thực hiện mục tiêu dạy học môn Toán. Các kĩ thuật đã được sử dụng trong dạy học là tổ chức cho học sinh thực hiện một số thao tác tư duy, đặc biệt thông qua các bài toán chứng minh; tập luyện cho học sinh biến đổi nội dung và hình thức của bài toán để sử dụng các công cụ khác nhau trong quá trình giải toán; dạy học môn Toán thông qua quá trình phát hiện và giải quyết vấn đề; mở rộng, khai thác phát triển thành bài toán mới từ những bài toán cơ bản trong sách giáo khoa.
Từ khóa: tư duy, hình học, lớp 10, giải toán.

11. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hình học ở tiểu học

11. Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học Hình học ở tiểu học

 22:13 08/02/2018

Tóm tắt. Bài báo trình bày các vấn đề lí luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh, trong đó có vấn đề tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học. Tiếp đó, tác giả trình bày các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở tiểu học nói chung, một số hoạt động trải nghiệm có liên quan tới hình học cho học sinh tiểu học nói riêng. Đây là những ví dụ, gợi ý giúp giáo viên tiểu học có những định hướng ban đầu trong quá trình tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.
Từ khoá: Hoạt động trải nghiệm, hình học, tiểu học.

37. RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC VÀ NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

37. RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC VÀ NGÔN NGỮ TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

 02:30 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết làm rõ nội dung phát triển tư duy logic và ngôn ngữ trong dạy học toán và đề xuất một số biện pháp rèn luyện tư duy logic và ngôn ngữ trong dạy học hình học THCS
Từ khóa: tư duy logic, ngôn ngữ toán học, hình học

46. Kĩ năng biến đổi bài toán hình học từ chứng minh sang khảo sát của giáo viên toán tương lai

46. Kĩ năng biến đổi bài toán hình học từ chứng minh sang khảo sát của giáo viên toán tương lai

 03:49 13/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về học tập dựa trên khảo sát và khả năng đặt vấn đề; các kết quả nghiên cứu về các kiểu bài toán mới được hình thành; các cách biến đổi bài toán.

49. Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin

49. Một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin

 00:24 10/07/2017

Tóm tắt: Trong dạy học giải toán có nội dung hình học ở lớp 5, việc áp dụng dạy học giải toán thông qua hoạt động trải nghiệm là rất cần thiết. Bài viết đề xuất một số biện pháp dạy học giải toán có nội dung hình học cho học sinh lớp 5 thông qua hoạt động trải nghiệm theo mô hình của Lewin, thông qua hoạt động trải nghiệm khi học toán học sinh phát triển được khả năng quan sát, trí tưởng tượng, cũng như mọi thao tác tư duy được phát huy tối đa.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, giải toán, hình học, học sinh, giáo viên.

27. Dùng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị trong đại số và hình học

27. Dùng bất đẳng thức côsi để tìm cực trị trong đại số và hình học

 03:44 30/03/2017

Bài toán bất đẳng thức được ứng dụng nhiều trong các dạng bài toán khác nhau và được sử dụng nhiều khi ôn tập, ôn thi, kì thi học sinh giỏi, đặc biệt là thi học sinh giỏi khối 8, khối 9. Do đó, học sinh được yêu cầu nắm kiến thức cơ bản về bất đẳng thức và tìm cực trị, sử dụng bất đẳng thức cũng như biết vận dụng bất đẳng thức để giải các loại bài tập khác. Bài toán tìm cực trị trong đại số và hình học giúp học sinh mở rộng tầm nhìn; có những cách làm sáng tạo độc đáo.

1. So sánh nội dung mạch kiến thức hình học cấp trung  học cơ sở ở Việt Nam, cộng hoà Pháp, Singapore và một số đề xuất cho quá trình xây dựng chương trình môn Toán

1. So sánh nội dung mạch kiến thức hình học cấp trung học cơ sở ở Việt Nam, cộng hoà Pháp, Singapore và một số đề xuất cho quá trình xây dựng chương trình môn Toán

 21:54 12/03/2017

Bài báo trình bày những kết quả phân tích, so sánh chương trình hình học trung học cơ sở của Việt Nam với chương trình hình học của Singapore và Pháp; đề xuất một số ý kiến về chương trình hình học ở trung học cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

11. Khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh

 00:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số ví dụ minh họa, đề xuất quy trình dạy học trong khai thác một số dạng bài toán hình học ở tiểu học nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: khai thác, bài toán, hình học, tiểu học, tích cực hóa, nhận thức, học sinh.

20. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học định lí hình học cho học sinh trung học cơ sở

20. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học định lí hình học cho học sinh trung học cơ sở

 23:40 26/09/2016

Tóm tắt: Trong dạy học hợp tác theo nhóm, giáo viên tổ chức cho học sinh hình thành các nhóm học tập. Các thành viên trong một nhóm cùng học tập và có sự trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung. Bài viết đề cập vấn đề vận dụng phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học định lí hình học cho học sinh trung học cơ sở thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: dạy học hợp tác theo nhóm, hình học, học sinh, trung học cơ sở.

16. Bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở

16. Bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở

 03:51 19/09/2016

Bài viết đề cập bài toán cực trị hình học trong chương trình toán trung học cơ sở với các ví dụ cụ thể: bài tập tính toán hoặc chứng minh các kết quả toán học; bài tập về tìm tập hợp điểm; bài tập về dựng hình; một số phương pháp giải toán cực trị trong hình học phẳng; vận dụng kiến thức vào giải các bài tập cực trị hình học; một số bài tập luyện tập.

19. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán có nội dung hình học bằng phương pháp diện tích cho học sinh tiểu học

19. Rèn luyện kĩ năng giải bài tập toán có nội dung hình học bằng phương pháp diện tích cho học sinh tiểu học

 22:06 14/09/2016

Cùng với mục tiêu phát triển tư duy, giáo viên cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng giải toán. Trong chương trình Toán ở tiểu học, có nhiều dạng toán khác nhau; đối với các bài tập toán có nội dung hình học, có thể chia thành một số dạng như: bài tập về nhận dạng các hình, bài tập về chu vi và diện tích. Dạng toán về diện tích các hình có thể giải được bằng việc sử dụng phương pháp diện tích. Bài viết trình bày một số bài tập giúp học sinh rèn luyện kĩ năng giải các bài tập về diện tích. Hệ thống bài tập này dành cho học sinh khá giỏi nhằm phát triển tư duy, năng lực phân tích - tổng hợp, trí tưởng tượng không gian cho học sinh.

20. Rèn luyện cho học sinh năng lực kết nối tri thức trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông

20. Rèn luyện cho học sinh năng lực kết nối tri thức trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông

 11:06 14/09/2016

Thực tiễn dạy hình học ở trường trung học phổ thông cho thấy học sinh còn bộc lộ một số khó khăn, chủ yếu về phương diện hoạt động nhận thức. Những khó khăn đó là do học sinh còn thiếu khả năng kết nối các tri thức đã có với tri thức mới cần tìm ẩn chứa trong các tình huống dạy học. Bài viết này làm sáng tỏ một số phương thức bồi dưỡng năng lực kết nối tri thức trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông.

18. Định hướng cho học sinh trung học cơ sở phong cách học tập theo thuyết đa trí tuệ thông qua dạy học hình học các lớp cuối cấp

18. Định hướng cho học sinh trung học cơ sở phong cách học tập theo thuyết đa trí tuệ thông qua dạy học hình học các lớp cuối cấp

 04:24 13/09/2016

Bài viết đề cập vấn đề có thể hình thành cho học sinh một số phong cách học tập: phát huy câu tạo bộ não để học tập ở mức tối đa; phong cách học tập bằng tri giác, thính giác và xúc giác; phong cách học tập hình học của học sinh theo thuyết đa trí tuệ cùng với một số ví dụ minh họa.

13. Tổ chức các hoạt động cho học sinh khi dạy học khái niệm hình học cấp trung học cơ sở

13. Tổ chức các hoạt động cho học sinh khi dạy học khái niệm hình học cấp trung học cơ sở

 00:33 13/08/2016

Bài báo trình bày về các con đường hình thành khái niệm trong dạy học môn Toán; trình tự dạy học khái niệm và một số ví dụ trong dạy học một số khái niệm hình học ở trường trung học cơ sở.

16. Liên tưởng bài toán hình học với một tình huống thực tế trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

16. Liên tưởng bài toán hình học với một tình huống thực tế trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 09:52 07/07/2016

Bài viết trình bày cơ sở lí luận và quy trình thiết kế bài toán thực tiễn từ bài toán hình học thuần túy. Tiếp đó, tác giả nêu một số ví dụ minh họa chỉ rõ việc liên tưởng bài toán hình học với tình huống thực tế sẽ tạo cho học sinh hứng thú hơn trong học tập vì họ đã thấy được ý nghĩa thực tiễn của những tri thức hình học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây