19. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP QUAY

19. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA KHAI THÁC LỜI GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN SỬ DỤNG PHÉP QUAY

 22:19 14/09/2020

Tóm tắt: Trong dạy học học phần Hình học Họa hình cho sinh viên đại học khối Kĩ thuật, đa số GV ít sử dụng cũng như hướng dẫn các em sử dụng các phép biến đổi hình chiếu, cụ thể là phép quay để giải lớp các bài toán liên quan, mà phần lớn sử dụng phương pháp tổng quát thông thường. Bài viết khai thác lời giải một lớp bài toán sử dụng phép quay quanh đường thẳng, qua đó giúp sinh viên rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho người học trong giải toán Hình học Họa hình. Trong dạy học học phần Hình học Họa hình cho sinh viên đại học khối Kĩ thuật, việc khai thác phép quay khi giải một số bài toán giúp các em thu được lời giải độc đáo, tìm tòi thêm các hướng giải quyết khác nhau cho một vấn đề, có cơ hội rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán thông qua các dạng toán liên quan.
Từ khóa: tư duy thuật toán, hình học họa hình, sinh viên, phép quy

30. DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN      TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

30. DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH KĨ THUẬT

 00:19 11/04/2019

Tóm tắt: Ngày nay, nếu giáo viên sử dụng các phương pháp dạy học không phù hợp sẽ làm giảm đi thú, sự say mê tìm tòi, khám phá, sáng tạo ở người học. Trong thời đại mới, giáo dục đào tạo đòi hỏi những yêu cầu cao về việc rèn luyện trí thông minh, sáng tạo, tính năng động thích nghi với những thay đổi nhanh của xã hội. Bài viết đề cập việc dạy học giải bài tập Hình học họa hình theo hướng rèn luyện tư duy sáng tạo cho sinh viên đại học khối ngành Kĩ thuật.
Từ khóa: Hình học Họa hình, tư duy sáng tạo, sinh viên.

31. NGHIÊN CỨU VÀ VẬN DỤNG PHÉP THẤU XẠ AFIN TRONG DẠY BÀI TOÁN BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ELIP TRONG HÌNH HỌC HỌA HÌNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CHO SINH VIÊN

31. NGHIÊN CỨU VÀ VẬN DỤNG PHÉP THẤU XẠ AFIN TRONG DẠY BÀI TOÁN BIỂU DIỄN ĐƯỜNG ELIP TRONG HÌNH HỌC HỌA HÌNH NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC BIỂU DIỄN HÌNH HỌC CHO SINH VIÊN

 00:19 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các trường đại học khối kĩ thuật, Hình học Họa hình đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc trang bị cho sinh viên những kĩ năng đọc hiểu và thiết kế những bản vẽ kĩ thuật. Cơ sở để xây dựng các kiến thức của học phần chủ yếu dựa trên các phép chiếu, các phép biến hình kế thừa kiến thức của hình học Euclide. Bài báo này trình bày việc vận dụng phép thấu xạ Afin trong giảng dạy Hình học Họa hình nhằm nâng cao khả năng biểu diễn cũng như cho người học hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa Hình học Euclide và Hình học Họa hình.
Từ khóa: Thấu xạ Afin, Hình học Họa hình, biểu diễn.

45. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH

45. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC HỌA HÌNH

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt: Trong dạy học các học phần Toán ở trường đại học, cùng với việc trang bị tri thức, rèn kĩ năng cho người học, phát triển tư duy cho người học được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Khi giải các bài toán Hình học Họa hình, nếu các bài toán được khai thác hợp lí sẽ là cơ hội để rèn luyện và phát triển tư duy thuật toán cho người học. Bài viết đề cập vấn đề phát triển tư duy thuật toán cho sinh viên các trường đại học khối kĩ thuật trong dạy học giải bài tập Hình học họa hình.
Từ khóa: Hình học họa hình, thuật toán, tư duy thuật toán, sinh viên.

11. LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG KĨ THUẬT THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ KHỚP CẦU ĐỒNG TỐC

11. LIÊN HỆ VỚI THỰC TIỄN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG KĨ THUẬT THÔNG QUA NỘI DUNG VỀ KHỚP CẦU ĐỒNG TỐC

 03:48 28/06/2018

Tóm tắt: Ngày nay, khớp đồng tốc xuất hiện hầu hết trong các loại xe cơ giới tiêu chuẩn do khả năng truyền chuyển động giữa các trục lệch nhau. Tuy nhiên, để hiểu rõ nguyên lí hoạt động của loại khớp này cần có kiến thức tốt về hình học không gian và Hình học Họa hình; do vậy khớp cầu đồng tốc là một ví dụ về việc ứng dụng các bài toán kĩ thuật trong dạy học Hình học Họa hình. Bài viết đề cập việc liên hệ với thực tiễn trong dạy học môn Hình học Họa hình cho sinh viên trường kĩ thuật thông qua nội dung về khớp cầu đồng tốc.
Từ khóa: dạy học, khớp cầu đồng tốc, Hình học Họa hình.

41. BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN GIẢI CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH BẰNG NGÔN NGỮ PHỎNG TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ KHỐI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT

41. BIỂU DIỄN THUẬT TOÁN GIẢI CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH BẰNG NGÔN NGỮ PHỎNG TRÌNH VÀ SƠ ĐỒ KHỐI CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT

 02:37 19/12/2017

Tóm tắt: Biểu diễn Toán học có vai trò rất quan trọng trong giáo dục toán học, là một dạng của ngôn ngữ Toán học. Trong quá trình dạy học học phần Hình học Họa hình cho sinh viên đại học khối kĩ thuật, giảng viên cần kết hợp giữa phân tích để giải quyết vấn đề với cách biểu diễn thuật toán. Tuy không chủ trương dạy học về thuật toán cho sinh viên, nhưng sự kết hợp này sẽ làm cho sự phân tích được rõ ràng hơn, đồng thời sinh viên cũng biết cách biểu diễn thuật toán. Bài báo trình bày cách sử dụng sơ đồ khối, ngôn ngữ phỏng trình để biểu diễn thuật toán giải các bài toán cơ bản trong Hình học Họa hình, qua đó giúp người học nắm vững và phát triển tư duy thuật toán.
Từ khóa: biểu diễn thuật toán, Hình học họa hình, ngôn ngữ phỏng trình, sơ đồ khối.

36. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA SỬ DỤNG HÌNH CHIẾU CẠNH ĐỂ GIẢI LỚP CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG CẠNH, MẶT PHẲNG CẠNH

36. PHÁT TRIỂN TƯ DUY THUẬT TOÁN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC KHỐI KĨ THUẬT TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC HỌA HÌNH THÔNG QUA SỬ DỤNG HÌNH CHIẾU CẠNH ĐỂ GIẢI LỚP CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG THẲNG CẠNH, MẶT PHẲNG CẠNH

 21:50 03/05/2017

Phát triển tư duy thuật giải cho người học thông qua quá trình giải toán là một việc làm cần thiết. Trong quá trình dạy học Hình học Họa hình, đa phần giáo viên ít chú ý tới sử dụng cũng như hướng dẫn sinh viên sử dụng hình chiếu cạnh để giải lớp các bài toán liên quan, mà phần lớn sử dụng phương pháp tổng quát thông thường để giải quyết các bài toán. Bài báo này trình bày cách sử dụng hình chiếu cạnh để giải lớp các bài toán liên quan tới đường thẳng cạnh, mặt phẳng cạnh, qua đó giúp người học hình thành TDTT trong giải toán Hình học họa hình.

43. DẠY HỌC HỢP TÁC CHUYÊN ĐỀ “XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT BẬC HAI DẠNG TỔNG QUÁT” TRONG HỌC PHẦN HÌNH HỌC HỌA HÌNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT

43. DẠY HỌC HỢP TÁC CHUYÊN ĐỀ “XÁC ĐỊNH GIAO TUYẾN CỦA HAI MẶT BẬC HAI DẠNG TỔNG QUÁT” TRONG HỌC PHẦN HÌNH HỌC HỌA HÌNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ- ĐỊA CHẤT

 04:11 14/03/2017

Trong giảng dạy toán học tại các trường đại học, ngoài việc cung cấp kiến thức và kỹ năng học, phát triển tư duy và vấn đề nhận thức giải pháp của họ cũng được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Áp dụng dạy học hợp tác trong các trường đại học không chỉ khuyến khích người học đóng góp tích cực trong việc tạo ra tri thức, kỹ năng thực hành, nhưng cũng tạo ra một phương pháp dạy học hợp tác trong học tập, nghiên cứu và hội nhập cuộc sống. Bài viết này mô tả các kết quả nghiên cứu về dạy học hợp tác là hình thành tư duy thuật toán. Xác định đường giao tuyến của 02 mặt bậc hai.

17. Phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Hình học họa hình

17. Phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học Hình học họa hình

 09:53 07/07/2016

Bài viết trình bày vai trò của tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề; nêu rõ nhiệm vụ phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học. Tiếp đó, tác giả đề xuất một số biện pháp phát triển tư duy thuật toán và năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên trong dạy học hình học họa hình là vận dụng kết hợp một số thuật toán trong hình học họa hình và vận dụng vào thực tiễn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây