34. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

34. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Dạy học hiện nay không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ cho học sinh những kiến thức mà còn phát triển toàn diện và phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân. Bài viết xác định các đặc trưng cơ bản của tư duy sáng tạo, đề xuất một số biện pháp góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học giải Toán hình học không gian.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, học sinh, trung học phổ thông, hình học không gian.

07. Một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

07. Một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 09:46 08/07/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông không chỉ là trang bị tri thức, kĩ năng toán học cho học sinh, mà một nhiệm vụ rất quan trọng là phát triển văn hóa toán học cho học sinh. Bài báo này trình bày một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa toán học, biện pháp, phát triển, hình học không gian.

35. SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA HỖ TRỢ DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG THỦ PHÁP “TRẢI HÌNH”

35. SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA HỖ TRỢ DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN BẰNG THỦ PHÁP “TRẢI HÌNH”

 08:50 04/05/2017

Khi nghiên cứu Hình học không gian có một thủ pháp rất đặc trưng là “Trải hình” - trải các mặt của một hình không gian lên một mặt phẳng. Thủ pháp này giúp cho việc giải không ít những bài toán Hình học không gian vừa độc đáo, vừa dễ hiểu. GeoGebra là phần mềm miễn phí, dễ sử dụng và tiện lợi cho việc trải hình. Bài báo này trình bày việc sử dụng phần mềm Geogebra hỗ trợ dạy học giải bài toán Hình học không gian bằng thủ pháp “Trải hình”.

15. Một số biện pháp rèn luyện năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học hình học không gian thông qua hoạt động biến đổi đối tượng

15. Một số biện pháp rèn luyện năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học hình học không gian thông qua hoạt động biến đổi đối tượng

 16:27 22/02/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp rèn luyện năng lực thích nghi trí tuệ cho học sinh trong dạy học hình học không gian thông qua hoạt động biến đổi đối tượng.

16. Dạy học các định lí phần hình học không gian ở trung học phổ thông theo quan điểm hoạt động

16. Dạy học các định lí phần hình học không gian ở trung học phổ thông theo quan điểm hoạt động

 10:14 20/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp dạy học các định lí phần hình học không gian ở trung học phổ thông theo quan điểm hoạt động qua một số ví dụ cụ thể.

17. Tổ chức dạy học khái niệm phần hình học không gian cho học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ

17. Tổ chức dạy học khái niệm phần hình học không gian cho học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ

 15:14 13/02/2017

Bài báo đề xuất một quy trình tổ chức dạy học khái niệm môn Hình học phần Hình học không gian cho học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ nhằm rèn luyện cho học sinh khả năng biến đổi, điều chỉnh tri thức đã có để tương hợp với tri thức mới.

11. Phát triển năng lực tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

11. Phát triển năng lực tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề phát triển một số năng lực trí tuệ cơ bản như: tương tự hóa, đặc biệt hóa và khái quát hóa cho học sinh trong dạy học phần hình học không gian ở trường trung học phổ thông.

18. Tổ chức cho học sinh kiến tạo kiến thức trong học phần hình học không gian lớp 11

18. Tổ chức cho học sinh kiến tạo kiến thức trong học phần hình học không gian lớp 11

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày quan điểm của thuyết kiến tạo trong dạy học và các bước cơ bản trong tổ chức cho học sinh kiến tạo kiến thức trong học phần hình học không gian lớp 11 tạo hứng thú học tập cho học sinh.

20. Dạy học theo nhóm chủ đề hình học không gian ở trường trung học phổ thông bằng WebQuest

20. Dạy học theo nhóm chủ đề hình học không gian ở trường trung học phổ thông bằng WebQuest

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày đặc điểm của học tập và quy trình thiết kế WebQuest, dạy học khám phá qua mạng phần hình học không gian bằng WebQuest với hình thức dạy học theo nhóm.

16. Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

16. Một số yếu tố của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày một số yếu tố, thành phần, sự biểu hiện của tư duy sáng tạo trong dạy học giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông.

20. Khai thác mô hình trực quan, nâng cao hiệu quả dạy học Hình học không gian ở trung học phổ thông

20. Khai thác mô hình trực quan, nâng cao hiệu quả dạy học Hình học không gian ở trung học phổ thông

 10:38 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề nâng cao hiệu quả dạy học Hình học không gian thông qua thực nghiệm và quan sát mô hình trực quan; khai thác mô hình trực quan được thiết kế từ các máy tính điện tử hỗ trợ dạy học hình học không gian.
Từ khóa: mô hình trực quan, hiệu quả dạy học, hình học không gian, trung học phổ thông.

18. Một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian

18. Một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian

 09:13 19/09/2016

Trong quá trình dạy học môn Toán, các sai lầm thường gặp của học sinh khi giải toán nói chung và giải toán hình học nói riêng là một vấn đề được nhiều giáo viên quan tâm, nghiên cứu. Bài viết đề cập một số lỗi thường gặp của học sinh khi giải toán hình học không gian, như: lỗi khi vẽ hình, lỗi khi sử dụng định nghĩa, định lí, với các minh họa cụ thể thông qua các ví dụ về giải toán hình học không gian.

18. Bồi dưỡng cho học sinh các phương pháp huy động kiến thức nhằm định hướng đúng hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học hình học không gian ở trung học phổ thông

18. Bồi dưỡng cho học sinh các phương pháp huy động kiến thức nhằm định hướng đúng hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy học hình học không gian ở trung học phổ thông

 16:55 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các phương pháp huy động kiến thức theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt là định hướng tiếp cận phát hiện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh, khắc phục những khó khăn sai lầm của các em khi học tập Hình học không gian ở trung học phổ thông.
Từ khóa: huy động kiến thức, giải quyết vấn đề, hình học không gian, trung học phổ thông.

19. Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi thông qua dạy học bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

19. Phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi thông qua dạy học bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 16:04 15/09/2016

Tóm tắt: Mục tiêu dạy học môn Toán ở trường phổ thông không chỉ nhằm cung cấp tri thức toán học cho học sinh mà còn rèn luyện cho các em kĩ năng toán học và phát triển các năng lực tư duy, đặc biệt là năng lực tư duy sáng tạo. Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học bài tập Hình học không gian ở trường trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực tư duy sáng tạo, học sinh, dạy học, bài tập, Hình học không gian, trường trường trung học phổ thông.

20. Kiểm định một số giả thuyết về sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian

20. Kiểm định một số giả thuyết về sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian

 09:06 15/09/2016

Trong dạy học Hình học ở trường trung học phổ thông, học sinh thường mắc nhiều dạng sai lầm khác nhau. Việc tổ chức cho học sinh sửa chữa các sai lầm sẽ giúp các em khắc sâu kiến thức, nắm chính xác các định nghĩa, quy luật toán học. Bài viết này trình bày một số dạng sai lầm của học sinh trong dạy học Hình học không gian; để từ đó, có thể tạo tình huống kích thích các hoạt động nhận thức của học sinh.

19. Bồi dưỡng tư duy cho học sinh thông qua xây dựng khái niệm khoảng cách trong hình học không gian

19. Bồi dưỡng tư duy cho học sinh thông qua xây dựng khái niệm khoảng cách trong hình học không gian

 16:09 10/09/2016

Để học sinh có thể hình thành khái niệm mới một cách tự nhiên, giáo viên cần tổ chức các hoạt động dạy học sao cho học sinh có cơ hội được trải nghiệm, đo đạc, tính toán, mò mẫm, dự đoán, khẳng định và chứng minh vấn đề. Bài viết trình bày một số hoạt động dạy học giúp học sinh xây dựng định nghĩa khoảng cách trong hình học không gian, qua đó bồi dưỡng năng lực dự đoán, suy diễn và rèn luyện tính logic, tính mềm dẻo của tư duy.

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

14. Vận dụng lí thuyết tình huống trong dạy học khái niệm phần Hình học không gian lớp 11 trung học phổ thông

 14:19 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về khái niệm thiết kế tình huống dạy học; một số ví dụ về thiết kế tình huống dạy học kĩ năng phần Hình học không gian lớp 11.
Từ khóa: thiết kế, tình huống dạy học, Hình học không gian, lớp 11, khái niệm.

15. Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

15. Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 10:57 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cách thức bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức thông qua bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch; kĩ năng giám sát và điều chỉnh; kĩ năng tự đánh giá thông qua một số ví dụ về giải bài tập Hình học không gian.
Từ khoá: kĩ năng, siêu nhận thức, học sinh, bài tập, hình học không gian.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây