13. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

13. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học phổ thông tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

 15:00 13/12/2019

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một hoạt động quan trọng không thể thiếu ở các trường trung học phổ thông nhằm giúp học sinh nâng cao sự hiểu biết về nghề và điều chỉnh xu hướng chọn nghề cho phù hợp. Tuy nhiên, vì nhiều lí do khác nhau, một số trường trung học phổ thông tại thành phố Vị Thanh chưa thực hiện công tác này một cách hiệu quả. Do đó, cần có những biện pháp để nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp.
Từ khóa: quản lí, giáo dục, hướng nghiệp, học sinh, trung học phổ thông.

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

 14:09 12/06/2019

Tóm tắt: Thiết kế mô hình trải nghiệm, hướng nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình dạy học cấp Trung học phổ thông. Tổ chức, quản lý tốt hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được tuyên bố trong chương trình tổng thể. Bài viết giới thiệu mô hình và kết quả đạt được từ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học tích hợp môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp như một cách tiếp cận mới về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hướng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
Từ khoá: Tích hợp, trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục địa phương, sinh học, công nghệ nông nghiệp.

11. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang

11. Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông tỉnh Hậu Giang

 11:04 20/09/2018

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong trường trung học phổ thông có vai trò và ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thay đổi tâm lí, nhận thức của phụ huynh và HS về truyền thống phải vào được “Đại học” bấy lâu nay. Phụ huynh và học sinh đã thực tế hơn khi xác định nghề cho tương lai. Trong những năm qua, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS tại các trường trung học phổ thông tỉnh Nghệ An đã đạt được những kết quả nhất định, song cũng có nhữ phân luồng ng hạn chế nhất định. Do đó, cần phải có giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, phân luồng HS ở các trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Phân luồng, hướng nghiệp, trung học phổ thông.

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

18. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 314 cán bộ quản lí và giáo viên nhằm tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học phổ thông quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương này.
Từ khóa: Thực trạng, hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp, trung học phổ thông.

3. Tham vấn hướng nghiệp- một nội dung cần được quan tâm ở trường trung học phổ thông

3. Tham vấn hướng nghiệp- một nội dung cần được quan tâm ở trường trung học phổ thông

 15:25 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng lựa chọn nghề của học sinh, các yếu tố tâm lí ảnh hưởng đên việc lựa chọn nghề và vai trò của công tác tham vấn hướng nghiệp- một nội dung cần được quan tâm ở trường trung học phổ thông.

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

4. Hướng nghiệp trong trường dạy nghề cần thực hiện liên kết với doanh nghiệp

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa hướng nghiệp trong trường dạy nghề với doanh nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng, lợi ích của các bên trong quá trình hướng nghiệp.

11. Những yêu cầu về năng lực của giáo viên làm công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông

11. Những yêu cầu về năng lực của giáo viên làm công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày những yêu cầu về năng lực và kĩ năng của giáo viên (kĩ năng lắng nghe, kĩ năng giao tiếp không lời, kĩ năng phản hồi, thu thập thông tin…) làm công tác hướng nghiệp ở trường phổ thông.

12. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề

12. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày quá trình giáo dục hướng nghiệp trong các trường dạy nghề nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thiện hệ thống hướng nghiệp ở nước ta.

8. Các lí thuyết phát triển trong tham vấn hướng nghiệp

8. Các lí thuyết phát triển trong tham vấn hướng nghiệp

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày một số mô hình lí thuyết phát triển nghề trong tham vấn hướng nghiệp.

9. Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông và các biện pháp thực hiện

9. Giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông và các biện pháp thực hiện

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày sự cần thiết và các biện pháp thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông.

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

01. Đổi mới hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 15:48 07/11/2016

Tóm tắt: Nghị quyết 29/NQ-TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI xác định đổi mới đối căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục thường xuyên. Để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay, hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề cấp huyện cần nâng cao chất lượng các chương trình giáo dục thường xuyên, giáo dục hướng nghiệp, chương trình dạy nghề và tổ chức các hoạt động giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người. Trước mắt, trong giai đoạn này các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề cần chuyển đổi trọng tâm từ việc chỉ dạy văn hóa sang dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp và tổ chức các hoạt động giáo dục như: giáo dục kĩ năng sống; bồi dưỡng giáo viên mầm non, phổ thông; nghề phổ thông, nghề ngắn hạn; tin học, ngoại ngữ thực hành.
Từ khóa: trung tâm, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề, đổi mới.

2. Nghiên cứu phát triển danh mục nghề phổ thông phục vụ cho công tác hướng nghiệp

2. Nghiên cứu phát triển danh mục nghề phổ thông phục vụ cho công tác hướng nghiệp

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục nghề phổ thông thời gian qua, nhu cầu học nghề phổ thông của học sinh phổ thông và phát triển danh mục nghề phổ thông phục vụ công tác hướng nghiệp nhằm nhanh chóng nâng cao năng lực giáo dục hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh.

2. Khuyến khích, huy động các lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

2. Khuyến khích, huy động các lực lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

 14:48 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định ý nghĩa, vai trò của hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp cho học sinh các cấp học, là bước khởi đầu quan trọng cho sự phát triển nguồn nhân lực về cơ cấu, số lượng, chất lượng; trình bày khảo sát thực tế đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp của Hà Tĩnh. Từ đó, tác giả đề xuất một số nhóm giải pháp khuyến khích, huy động và tạo điều kiện cho các lự lượng xã hội tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh: tạo dư luận xã hội, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, vận động toàn dân tăng cường giáo dục, chăm sóc thế hệ trẻ, phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục - đào tạo và các ngành liên quan…).
Từ khóa: học sinh, hướng nghiệp, giáo dục hướng nghiệp các lực lượng xã hội

10. Giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học  phổ thông theo định hướng tích hợp và phân tích

10. Giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng tích hợp và phân tích

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng tích hợp và phân tích, trong đó tập trung vào các nội dung cơ bản: giáo dục hướng nghiệp theo định hướng tích hợp và phân tích; giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông nên được tổ chức theo định hướng tích hợp và phân tích. Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp ở trường trung học phổ thông theo định hướng tích hợp và phân tích.

6.Tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

6.Tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông

 17:02 16/09/2016

Bài viết đề cập ý nghĩa việc tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường trung học phổ thông; một số biện pháp nhằm tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trong dạy học môn Công nghệ ở trường phổ thông góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

16. Khai thác thiết bị dạy học môn Công nghệ gắn với nhiệm vụ hướng nghiệp ở trường phổ thông

 16:14 15/09/2016

Đối với môn Công nghệ ở trường phổ thông, thiết bị dạy học là một phương tiện để liên hệ kiến thức trong nhà trường với thực tiễn lao động sản xuất. Giáo viên Công nghệ cần khai thác tối đa đặc điểm này để thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp cho học sinh. Qua môn học, giáo viên giới thiệu ý nghĩa ứng dụng các kiến thức vào hoạt động sản xuất và xã hội cũng như tầm quan trọng của các kiến thức môn học vào sự hình thành và phát triển những nghề nghiệp có liên quan. Trong quá trình tìm hiểu nghề, ở học sinh sẽ xuất hiện và phát triển hứng thú nghề nghiệp. Đó cũng chính là việc thực hiện nhiệm vụ hướng nghiệp trong trường phổ thông, góp phần thực hiện chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục hiện nay.

5. Quản lí các loại hình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang

5. Quản lí các loại hình hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày thực trạng về hiệu quả của từng loại hình hướng nghiệp trong nhà trường trung học tại tỉnh Tuyên Quang; nguyên nhân hạn chế của từng loại hình hướng nghiệp được quản lí và tổ chức ở trường trung học hiện nay; đề xuất giải pháp quản lí hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học.

5. Biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

5. Biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

 19:39 07/07/2016

Bài báo trình bày về một số nhóm biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông: - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tư vấn hướng nghiệp; - Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tham vấn cho giáo viên; - Hỗ trợ các điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp; - Kiểm tra, đánh giá hoạt động tư vấn hướng nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây