08. Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản nhằm phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

08. Xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản nhằm phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông

 14:59 25/01/2017

Tóm tắt: Việc xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu và tạo lập văn bản theo định hướng phát triển năng lực học sinh được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm mục đích vận dụng những tri thức mà học sinh được trang bị vào thực tiễn đời sống, giúp học sinh tự ôn luyện kiến thức từ các bài học trong chương trình để làm tốt bài tập kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì. Hệ thống câu hỏi này gồm hai phần: câu hỏi thực hành phần đọc hiểu và câu hỏi thực hành phần tạo lập văn bản.
Từ khoá: năng lực, kiến thức, hệ thống câu hỏi, đọc hiểu, tạo lập văn bản.

17. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học Toán ở trung học phổ thông

17. Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học Toán ở trung học phổ thông

 17:04 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan niệm về dạy học phân hóa, các nguyên tắc, quy trình xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa, vai trò của câu hỏi và bài tập phân hóa trong dạy học toán. Từ đó, tác giả đề xuất xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa vơi những điểm cần chú ý: xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập có thể phân hóa thành nhiều mức độ khác nhau, sắp xếp câu hỏi và bài tập thành hệ thống theo mục tiêu dạy học; Các câu hỏi và bài tập được nêu dưới nhiều hình thức khác nhau; các câu hỏi và bài tập cần có tác dụng cho nhiều đối tượng khác nhau; các câu hỏi và bài tập phân hóa cần đảm bảo phân loại tư duy, mức độ nhận thức của học sinh.
Từ khóa: hệ thống câu hỏi, bài tập phân hóa, dạy học Toán, trung học phổ thông

20. Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy - học học phần Lí thuyết tối ưu

20. Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy - học học phần Lí thuyết tối ưu

 17:04 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra hệ thống câu hỏi để hỗ trợ sinh viên ngành Công nghệ thông tin tự học, tự nghiên cứu học phần Lí thuyết tối ưu; xây dựng các nhóm cầu hỏi: nhóm câu hỏi đặt vấn đề; nhóm câu hỏi thuật toán đơn hình; nhóm câu hỏi và bàu tập áp dụng thuật toán đơn hình. Xây dựng thành công hệ thống câu hỏi trong quá trình dạy học sẽ có tác dụng tích cực trong việc định hướng sinh viên tự học, tự nghiên cứu, nhất là trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.
Từ khóa: hệ thống câu hỏi, học phần Lí thuyết tối ưu

22. Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn sinh viên cao đẳng tự học chương IV - Hóa đại cương 1

22. Xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn sinh viên cao đẳng tự học chương IV - Hóa đại cương 1

 16:10 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập hướng dẫn sinh viên cao đẳng tự học chương IV: Hệ một electron, một hạt nhân - Một số khái niệm cơ bản (Hóa đại cương 1), với mục tiêu của vấn đề được đề cập, những câu hỏi hướng dẫn tự học, bài tập vận dụng, test kết thúc chương và thực nghiệm sư phạm đánh giá chất lượng học tập của sinh viên theo quy trình này cho kết quả tốt - làm cơ sở để nâng cao chất lượng dạy và học ở trường cao đẳng, đại học theo hệ thống tín chỉ.
Từ khóa: hệ thống câu hỏi, sinh viên cao đẳng, tự học, Hóa đại cương 1

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây