12. Hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học ở các cơ sở giáo dục cao đẳng

12. Hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học ở các cơ sở giáo dục cao đẳng

 11:39 21/03/2018

Tóm tắt: Tư vấn hướng học là một trong những hoạt động dạy học tích cực “lấy sinh viên làm trung tâm” trong đó dưới sự tư vấn, hướng dẫn và định hướng của người thầy sẽ làm giảm nhẹ những khó khăn của sinh viên khi lĩnh hội tri thức và khoa học công nghệ mới. Bài viết đề cập hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học theo học chế tín chỉ ở các cơ sở giáo dục cao đẳng.
Từ khóa: hệ thống tín chỉ, hoạt động dạy học, tư vấn hướng học.

11.	Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập của sinh viên các trường cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11. Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập của sinh viên các trường cao đẳng đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 16:04 23/07/2017

Hệ thống tín chỉ yêu cầu trang thiết bị vật liệu như tài liệu tham khảo, thiết bị thị giác, internet,... để sinh viên thực hiện nhiệm vụ học tập vì thời gian học tập, tự học. Ở Việt Nam, hệ thống tín chỉ đã được thực hiện tại nhiều trường cao đẳng, nhưng cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu, do đó trong bài viết này đề xuất các giải pháp trang bị cơ sở vật chất cho hoạt động học tập của sinh viên trong hệ thống tín chỉ đại học.

21. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

21. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HÓA

 08:14 11/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu trên là cơ sở để các nhà quản lí nghiên cứu những biện pháp quản lí hoạt động động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

9. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

9. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 16:08 03/05/2017

Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn là một trong những cơ sở đào tạo thực hiện chuyển đổi dạy và học theo hệ thống tín chỉ. Sau một thời gian đầu tổ chức, thực hiện, chúng tôi nhận thấy một số vấn đề và bài viết này tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường này.

31. Bài tập nhận thức trong dạy học theo học chế tín chỉ

31. Bài tập nhận thức trong dạy học theo học chế tín chỉ

 09:40 05/04/2017

Trong kĩ thuật dạy học hệ thống tín chỉ, bên cạnh sử dụng phương pháp cây kiến thức để giúp sinh viên bao quát được chương trình học, sử dụng những bài tập nhận thức có một hiệu quả to lớn nhằm giúp cho nội dung bài giảng logic hơn, tập trung hơn. Những bài tập nhận thức khi được sử dụng trong dạy học đã đặt sinh viên trong những tình huống có vấn đề, từ đó sinh viên được chủ động và tích cực tìm kiếm kiến thức mới, giảm đi khâu thuyết trình của giáo viên, tăng cường tính tự học, tự nghiên cứu của sinh viên, đáp ứng được những yêu cầu của cải cách dạy và học trong hệ thống tín chỉ. Bài báo đề cập đến vai trò của những bài tập nhận thức và một số chú ý trong thiết kế, sử dụng bài tập nhận thức để nâng cao chất lượng dạy trong hệ thống tín chỉ.

37. Nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn lí luận chính trị ở trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

37. Nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn lí luận chính trị ở trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 09:40 05/04/2017

Đào tạo theo tín chỉ yêu cầu tính tự học của sinh viên tăng lên. Tính tự học của sinh viên rất quan trọng, vì nó là một thành phần bắt buộc trong kế hoạch học tập. Dù sao, qua theo dõi và thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu của sinh viên đối với các môn lí luận chính trị ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thời gian qua vẫn chưa tốt, kết quả học tập chưa cao. Để nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên đối với môn lí luận chính trị chúng ta cần: Nâng cao ý thức tự học của sinh viên; tăng cường hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học; tăng cường nội dung hướng dẫn tự học cho sinh viên trong giờ học; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc tự học của sinh viên.

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

9. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trường Cao đẳng sư phạm khu vực Đồng bằng sông Hồng

 09:15 05/04/2017

Hoàn thiện hệ thống văn bản quản lí phương tiện dạy học là một phương pháp trong quản lí hành chính nhằm mục đích tạo ra sự thống nhất và hợp pháp trong quản lí phương tiện dạy học. Nó bao gồm thiết lập chức năng và nhiệm vụ của nhân viên cán bộ quản lí phương tiện dạy học, quy định về mua sắm, quy định về nguồn đầu tư cho những phương tiện dạy học, quy định về việc sử dụng những phương tiện dạy học, các văn bản liên quan đến sự phối hợp giữa các khoa và tổ chuyên môn trong quá trình, quy định các sổ báo cáo tình hình quản lí và sử dụng phương tiện dạy học, quy định về cơ chế thi đua khen thưởng... sẽ là giải pháp khóa để cải cách quản lí phương tiện dạy học nhằm đáp ứng những yêu cầu đào tạo hệ thống tín chỉ trong các trường Cao đẳng Sư phạm khu vực đồng bằng sông Hồng.

66. Thiết kế chương trình học phần giáo dục học theo lí thuyết Module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

66. Thiết kế chương trình học phần giáo dục học theo lí thuyết Module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 15:23 31/03/2017

Thiết kế chương trình học dựa trên lí thuyết Module là một trong những giải pháp nhằm cải cách chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường đại học để thúc đẩy hiệu quả và chất lượng dạy và học tại Việt Nam hiện nay. Bài báo này giới thiệu khái niệm module dạy và học, quy trình thiết kế module dạy học trong đào tạo trong hệ thống tín chỉ. Những thử nghiệm được thiết kế và tổ chức theo module sư phạm. Những kết quả của thử nghiệm cho thấy thiết kế chương trình sư phạm dựa trên lí thuyết module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ là khả thi và hiệu quả.

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ ở các trường cao đẳng nói chung và khối cao đẳng kinh tế nói riêng. Những nội dung cụ thể và biện pháp để thực hiện.

10. Một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa kì và kinh nghiệm đối với Việt Nam

10. Một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa kì và kinh nghiệm đối với Việt Nam

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày một số nội dung của công tác cố vấn học tập trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ Hoa Kì, thực trạng công tác cố vấn học tập và kinh nghiệm đối với các trường đại học Việt Nam.

12. Tìm hiểu thêm về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

12. Tìm hiểu thêm về đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 16:07 13/02/2017

Bài báo trình bày ưu nhược điểm của đào tạo theo hệ thống tín chỉ và một số nhận xét giúp sinh viên chủ động thích ứng và lập kế hoạch học tập phù hợp với bản thân.

11. Hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

11. Hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 10:24 13/02/2017

Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận và thực tiễn hoạt động tự học của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

12. Một số vấn đề về kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ

12. Một số vấn đề về kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày một số kĩ năng học tập cơ bản theo hệ thống tín chỉ và một số biện pháp rèn luyện kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ.

8. Vận dụng phương pháp Webquest vào dạy học ở các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học từ xa

8. Vận dụng phương pháp Webquest vào dạy học ở các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học từ xa

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu Webquest và 6 bước xây dựng Webquest để vận dụng phương pháp Webquest vào dạy học ở các trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ và học từ xa.

10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế

10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả áp dụng một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên – Huế.

1. Đổi mới công tác quản lí đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học

1. Đổi mới công tác quản lí đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học

 08:59 01/11/2016

Bài báo trình bày những đổi mới trong công tác quản lí trên các phương diện: quản lí xây dựng chương trình đào tạo, quản lí đổi mới phương pháp dạy và tổ chức học, quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, điều kiện đào tạo và phân cấp trong đào tạo.

8. Cơ sở vật chất của các trường đại học thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ - thực trạng và giải pháp

8. Cơ sở vật chất của các trường đại học thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ - thực trạng và giải pháp

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học, một số giải pháp quản lí cơ sở vật chất cần thực hiện song song với đổi mới nội dung chương trình và phương pháp dạy học nhằm đảm bảo điều kiện thực hiện đào tạo theo hệ thống tin chỉ.

2. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở bậc đại học

2. Đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở bậc đại học

 16:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến tính cấp thiết trong đổi mới phương pháp dạy học ở giáo dục đại học nói riêng và ở tất cả các cấp học, bậc học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học và nền giáo dục Việt Nam trong thời đại mới.
Từ khóa: đổi mới, phương pháp dạy học, chất lượng đào tạo, hệ thống tín chỉ

5. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

5. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

 08:37 27/09/2016

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là hình thức đào tạo có nhiều ưu điểm mà các trường đại học đang tích cực áp dụng trong quá trình đào tạo hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở một số trường đại học, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong tình hình hiện nay.

21. Đánh giá công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sau 3 năm thực hiện và một số bài học kinh nghiệm

21. Đánh giá công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sau 3 năm thực hiện và một số bài học kinh nghiệm

 15:48 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về quá trình thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Thủ đô Hà Nội; đánh giá quá trình tổ chức thực hiện (về chuyển đổi chương trình đào tạo; về cơ sở vật chất và giáo trình; về phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; về công tác quản lí sinh viên); một số bài học kinh nghiệm được rút ra sau 3 năm thực hiện.
Từ khóa: đánh giá, đào tạo, hệ thống tín chỉ, Đại học Thủ đô Hà Nội, bài học kinh nghiệm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây