20. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM ĐI HỌC THEO DIỆN  HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2018-2023  CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

20. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ LƯU HỌC SINH VIỆT NAM ĐI HỌC THEO DIỆN HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2018-2023 CỦA CỤC HỢP TÁC QUỐC TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số khái niệm công cụ, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí lưu học sinh Việt Nam đi học theo diện học bổng hiệp định giai đoạn 2018-2023 của Cục hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các biện pháp đề xuất có thể vận dụng được vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lí đối tượng này.
Từ khóa: Lưu học sinh, học bổng hiệp định, Cục Hợp tác quốc tế.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây