41. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH ĐIẾC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 7, TRUNG HỌC CƠ SỞ

41. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CHO HỌC SINH ĐIẾC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC 7, TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Phương tiện quan trọng để phát triển năng lực nhận thức là ngôn ngữ nói, nhưng học sinh điếc lại không có nên cần kết hợp ngôn ngữ viết và phương tiện trực quan, trình bày bảng bằng sơ đồ tư duy. Học mỗi nội dung cần theo trình tự: Hình thành biểu tượng; Hình thành khái niệm; Học sinh tự diễn đạt kết quả nhận thức được.
Từ khóa: Học sinh điếc, Tổ chức hoạt động nhận thức, Ngôn ngữ

49. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC  CÁC MÔN HỌC XÃ HỘI DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

49. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC XÃ HỘI DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, mong muốn có những phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh Điếc đang theo học khối phổ thông tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Bài viết đề cấp tới việc sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học các môn học xã hội nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, cũng như phát hiện và khơi dậy khả năng học tập của học sinh Điếc.
Từ khóa: phương pháp thảo luận nhóm, các môn xã hội, học sinh Điếc.

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

50. MỘT SỐ KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CHO HỌC SINH ĐIẾC

 16:12 06/12/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở những đặc điểm cơ bản của học sinh điếc, bài viết đề cập đến vai trò của môn Giáo dục công dân đối với học sinh điếc. Việc giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh điếc là cần thiết; tuy nhiên, vấn đề này hiện đang gặp không ít khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp khắc phục, để những tri thức khoa học của môn Giáo dục công dân thực sự mang lại hiệu quả thiết thực cho học sinh điếc.
Từ khóa: Học sinh điếc, Giáo dục công dân, giảng dạy.

35. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH ĐIẾC HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ

35. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH ĐIẾC HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở khái quát những đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh điếc; xuất phát từ đặc thù của bộ môn Lịch sử, bài viết đề xuất một số biện pháp giúp học sinh điếc học tốt môn học này với sự nỗ lực của bản thân các em, gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
Từ khóa: Biện pháp, học sinh điếc, học tốt môn Lịch sử.

34. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐIẾC TRUNG HỌC CƠ SỞ  VÀ CÁCH TIẾP CẬN SONG NGỮ

34. ĐẶC ĐIỂM HỌC TẬP CỦA HỌC SINH ĐIẾC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ CÁCH TIẾP CẬN SONG NGỮ

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Yếu tố đầu tiên của đổi mới phương pháp dạy học theo cách tiếp cận “Lấy người học làm trung tâm” chính là dạy học phải xuất phát từ người học và “vì” người học mà xác định được mục tiêu, lựa chọn nội dung và tổ chức quá trình dạy học. Bài viết này đề cập đến 3 nội dung: các khái niệm liên quan đến học sinh điếc; đặc điểm học tập của học sinh điếc; cách tiếp cận song ngữ của học sinh điếc với mục đích giúp giáo viên hiểu rõ hơn về đối tượng dạy của họ và có thể đưa ra cách tiếp cận và phương pháp dạy học hiệu quả hơn cho học sinh điếc ở các môn học.
Từ khóa: đặc điểm học tập, học sinh điếc, trung học cơ sở, cách tiếp cận song ngữ

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH ĐIẾC

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH ĐIẾC

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Trong quá trình học tập, học sinh điếc gặp nhiều khó khăn khi lĩnh hội kiến thức, nhất là các môn khoa học tự nhiên, trong đó có môn Vật lí. Để học sinh, đặc biệt là học sinh điếc đạt kết quả tốt trong học tập môn học này cần sử dụng các biện pháp dạy học phù hợp. Bài viết đưa ra một số biện pháp dạy học môn Vật lí cho học sinh điếc nhằm khắc phục những khó khăn của các em trong quá trình lĩnh hội kiến thức.
Từ khóa: Môn Vật lí, biện pháp dạy học, học sinh điếc.

40. BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN SINH HỌC  CHO HỌC SINH ĐIẾC

40. BÀN VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO HỌC SINH ĐIẾC

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Học sinh điếc là người suy giảm về sức nghe ở các mức độ khác nhau, dẫn đến sự khó khăn trong việc tri giác các âm thanh, trong đó có âm thanh ngôn ngữ làm hạn chế khả năng giao tiếp bằng lời và ảnh hưởng đến quá trình nhận thức của trẻ. Môn Sinh học có đặc điểm là môn học vừa mang tính trực quan, sinh động vừa mang nhiều khái niệm, quy luật trừu tượng. Vì vậy, sử dụng phương pháp dạy học trực quan và phương pháp dạy học thực hành sẽ có nhiều thuận lợi trong quá trình tiếp nhận kiến thức của học sinh điếc.
Từ khóa: học sinh điếc, phương pháp dạy học, trực quan

14. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CHO CÁC LỚP  PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

14. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO CHO CÁC LỚP PHỔ THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH ĐIẾC

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Đội ngũ nhà giáo đóng vai trò khẳng định chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất lượng, đủ năng lực chuyên môn cả về lí luận và thực tiễn, thực hiện yêu cầu ngày càng cao của các lớp học sinh điếc. đang là vấn đề cấp thiết. Từ năm học 2013-2014, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ dạy học cho người điếc. Bài viết này đề cập đến quá trình thực hiện đề án và đưa ra định hướng phát triển đội ngũ đội ngũ nhà giáo dành cho các lớp điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: Xây dựng, đội ngũ giáo viên, học sinh điếc.

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC

1. XÂY DỰNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC DÀNH CHO NGƯỜI ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Xây dựng mô hình giáo dục dành cho người điếc là đáp ứng nhu cầu học tập cho tất cả trẻ điếc; đồng thời là bước chuẩn bị để xây dựng mô hình học tập hoà nhập cộng đồng. Bài viết đề cập đến các nghiên cứu về đặc điểm học tập của người điếc; giới thiệu kết quả, những kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất một số biện pháp xây dựng mô hình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người điếc.
Từ khóa: Giáo dục đặc biệt, giáo dục hoà nhập, giáo dục phổ thông, học sinh điếc, khiếm thính.

4. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH ĐIẾC

4. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CHO HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục dành cho người khuyết tật nói chung, người điếc nói riêng đã được Nhà nước quan tâm trong nhiều năm qua và đã tạo cơ hội đến trường cho nhiều trẻ khuyết tật trên mọi miền đất nước. Đây là vấn đề lớn cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa không chỉ của các giáo viên, của trường chuyên biệt mà còn là của toàn cộng đồng trong xu thế hướng đến xã hội học tập như hiện nay. Sự khác biệt tâm lí, đặc điểm học tập của học sinh điếc... dẫn đến những yêu cầu cần có và trách nhiệm cao ở giáo viên tham gia giảng dạy. Bài viết đề cập đến: (i). Một số vấn đề chung về giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc; (ii). Thực tiễn giáo dục phổ thông dành cho học sinhđiếc; (iii). Một số giải pháp tổ chức giáo dục phổ thông dành cho học sinh điếc.
Từ khóa: Học sinh điếc, giáo dục phổ thông, khác biệt tâm lí, đặc điểm học tập, ngôn ngữ kí hiệu.

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

6. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HỌC SINH ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Giáo viên chủ nhiệm là người dẫn dắt mọi hoạt động của học sinh, người quyết định sự phát triển và tiến bộ của lớp. Giáo viên chủ nhiệm giỏi sẽ góp phần đưa phong trào học tập đi vào nề nếp và hình thành nhân cách cho học sinh, làm thay đổi hành vi và xác lập hành vi đạo đức chuẩn mực cho các em. Đối với học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm còn có vai trò quan trọng hơn. Giáo viên chủ nhiệm được coi như phiên dịch viên, cầu nối các em với thế giới bên ngoài. Bài viết đưa ra một số đánh giá thực trạng công tác chủ nhiệm học sinh điếc và đề xuất một số khuyến nghị để hoạt động này đạt kết quả cao hơn ở Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: học sinh điếc, giáo viên chủ nhiệm, Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương.

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY  TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

7. VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG KHÍCH LỆ VÀ PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA HỌC SINH ĐIẾC

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Nhằm mục tiêu tìm hiểu lí luận như đặc điểm tiếp nhận thông tin, nhu cầu giao tiếp của học sinh Điếc; kinh nghiệm thực tiễn khi giảng dạy học sinh Điếc tại khối Phổ thông dành cho học sinh Điếc thuộc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Đặc biệt của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, bài viết đề cập: (i) Đặc điểm học tập của học sinh điếc; (ii) Thực trạng học tập của học sinh Điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương; (iii) Biện pháp khích lệ, phát huy tiềm năng học tập của học sinh Điếc.
Từ khóa: học sinh Điếc, giá trị, giao tiếp, quan tâm, hoạt động, lớp học.

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO  HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

10. ĐỊNH HƯỚNG DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO HỌC SINH ĐIẾC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 14:51 06/12/2017

Tóm tắt: Công nghệ thông tin với những ứng dụng tiện ích của máy tính và mạng máy tính đã và đang thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong hầu hết các hoạt động của con người; tạo ra những thay đổi mạnh mẽ trong đời sống nhân loại. Với người khuyết tật, công nghệ thông tin càng trở nên có ý nghĩa khi giúp họ giải quyết được những khó khăn gặp phải trong học tập, lao động, sinh hoạt và tham gia vào các hoạt động xã hội. Chính vì thế, đào tạo nghề công nghệ thông tin cho người khuyết tật là việc làm cần thiết và phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, giúp người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng. Bài viết này đưa ra định hướng dạy nghề công nghệ thông tin cho học sinh điếc tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
Từ khóa: Công nghệ thông tin, học sinh điếc, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

28.	 Một số kĩ thuật dạy học hiệu quả cho học sinh điếc sử dụng ngôn ngữ kí hiệu

28. Một số kĩ thuật dạy học hiệu quả cho học sinh điếc sử dụng ngôn ngữ kí hiệu

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày một số đặc trưng cơ bản của học sinh điếc, một số giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng kĩ thuật dạy học cho học sinh điếc sử dụng ngôn ngữ kí hiệu trong bối cảnh hiện nay.

30.	 Hoạt động nhóm trong dạy học tăng cường kĩ năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho học sinh điếc

30. Hoạt động nhóm trong dạy học tăng cường kĩ năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho học sinh điếc

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày khái quát về ngôn ngữ kí hiệu, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu, tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học cho học sinh điếc, biện pháp tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học nhằm tăng cường kĩ năng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu cho học sinh điếc.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây