2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG  DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống là một nhiệm vụ trọng tâm của trường phổ thông dân tộc bán trú; tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có chương trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp với đặc điểm của loại hình trường học này. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển chương trình giáo dục kĩ năng sống dựa vào cộng đồng cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở. Kết quả khảo sát cho thấy, ở tất cả các khâu của chu trình phát triển chương trình (xác định nhu cầu, xây dựng mục tiêu chương trình; thiết kế nội dung bài học; tổ chức thực thi chương trình; kiểm tra, đánh giá cải tiến chương trình) vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, hiệu trưởng các nhà trường cần có những biện pháp cần thiết để khắc phục những yếu kém này.
Từ khóa: Thực trạng, phát triển chương trình, giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số trong các nhà trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú là một trong những nội dung giáo dục đặc thù, trọng tâm, chuyên biệt. Bên cạnh việc giáo dục những kĩ năng sống để sống trong môi trường đòi hỏi sự chủ động, hợp tác và hội nhập, học sinh dân tộc thiểu số cần tiếp tục được thực hành, chia sẻ những kinh nghiệm, kĩ năng mà các em thu lượm được từ hành trình đi học xa nhà, cũng như tích lũy từ đời sống tại cộng đồng hay các hoạt động sản xuất tại địa phương. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số dựa vào cộng đồng. Khung lí luận đề xuất sẽ là cơ sở quan trọng cho cho thiết kế những nội dung khảo sát thực trạng vấn đề này.
Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống, học sinh dân tộc thiểu số, giáo dục dựa vào cộng đồng

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

05. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ trong giáo dục phổ thông đối với học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bắc Sơn, được chi thành hai nhóm, gồm nhóm các yếu tố chủ quan và nhóm các yếu tố khách quan. Kết quả khảo sát nhận thức của các khách thể chỉ ra cả hai nhóm yếu tố đều có ảnh hưởng rất rõ nét, song nhóm yếu tố về chủ quan có ảnh hưởng rõ hơn so với mức độ ảnh hưởng của các yếu tố khách quan.
Từ khóa: Chính sách, Giáo dục phổ thông, Học sinh dân tộc thiểu số.

48. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

48. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH QUA DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, THỪA THIÊN - HUẾ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ thực tiễn phát triển năng lực nhận thức học sinh dân tộc thiểu số trong dạy học Lịch sử ở các trường trung học phổ thông ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử tại địa bàn miền núi Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Học sinh dân tộc thiểu số, năng lực nhận thức, dạy học lịch sử.

23. DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ  BẬC TIỂU HỌC - NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

23. DẠY HỌC TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ BẬC TIỂU HỌC - NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

 09:26 23/08/2017

Tiếng Việt vừa là môn học cơ bản, vừa là công cụ giúp học sinh tiểu học chiếm lĩnh tri thức từ các môn học khác, hình thành các kĩ năng và năng lực của bản thân. Việc dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trong trường tiểu học hiện nay vẫn còn bị chi phối bởi nhiều yếu tố: vốn tiếng Việt của học sinh đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế; các trường phổ thông vùng đồng bào dân tộc chưa thực sự tạo được môi trường song ngữ; môi trường thực hành tiếng Việt thường bị thu hẹp, rút ngắn… Trước những thực tế này, cần có những giải pháp đồng bộ nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt với tư cách ngôn ngữ thứ hai cho học sinh dân tộc thiểu số bậc Tiểu học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây