28. GIÁO DỤC HÀNH VI THÍCH ỨNG VỚI KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ  CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT THÔNG QUA TIẾP CẬN BẢN ĐỒ HÀNH VI XÃ HỘI

28. GIÁO DỤC HÀNH VI THÍCH ỨNG VỚI KĨ NĂNG TỰ PHỤC VỤ CỦA HỌC SINH KHUYẾT TẬT TRÍ TUỆ TRONG TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT THÔNG QUA TIẾP CẬN BẢN ĐỒ HÀNH VI XÃ HỘI

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Nội dung bài viết mô tả về quy trình lựa chọn công cụ và các bước sử dụng bản đồ hành vi xã hội để dạy học sinh khuyết tật trí tuệ một số hành vi thích ứng với kĩ năng tự phục vụ. Thông qua nghiên cứu này bước đầu có thể khẳng định giáo dục hành vi thích ứng với kĩ năng tự phục vụ của học sinh khuyết tật trí tuệ theo tiếp cận bản đồ hành vi xã hội là phù hợp và mang lại hiệu quả nhất định.
Từ khóa: Giáo dục hành vi thích ứng, bản đồ hành vi xã hội, kĩ năng tự phục vụ, học sinh khuyết tật trí tuệ.

06. Nghiên cứu mức độ thích ứng ngôn ngữ của học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học

06. Nghiên cứu mức độ thích ứng ngôn ngữ của học sinh khuyết tật trí tuệ cấp tiểu học

 22:05 29/03/2020

Tóm tắt: Thích ứng ngôn ngữ là một trong những điều kiện cơ bản cho sự thành công trong giao tiếp, tư duy và hòa nhập xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ. Nghiên cứu này phản ánh kết quả đánh giá mức độ thích ứng ngôn ngữ và mối tương quan giữa mức độ thích ứng ngôn ngữ với độ tuổi của nhóm học sinh khuyết tật trí tuệ từ 8-15 tuổi học đang học tiểu học.
Từ khóa: Thích ứng ngôn ngữ, thang đo hành vi thích ứng ABS-S:2, học sinh khuyết tật trí tuệ.

07. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

07. Đánh giá kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập

 10:19 05/12/2016

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, vấn đề giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh nói chung và học sinh khuyết tật nói riêng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ các nhà giáo dục. Để họat động giáo dục kĩ năng xã hội đạt hiệu quả thì cần xác định được thực trạng loại kĩ năng xã hội này đã được hình thành ở học sinh khuyết tật trí tuệ đang ở mức độ nào. Giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 50 học sinh khuyết tật trí tuệ và bước đầu thu được kết quả. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày báo cáo tóm lược kết quả nghiên cứu đánh giá thực trạng kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập mà chúng tôi đã thực hiện trong thời gian vừa qua.
Từ khóa: Kĩ năng xã hội, đánh giá, học sinh khuyết tật trí tuệ.

13. Đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ trong lớp hòa nhập tiểu học hiện nay ở Việt Nam

13. Đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ trong lớp hòa nhập tiểu học hiện nay ở Việt Nam

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày lịch sử, vai trò, ý nghĩa, thực trạng và quy trình của đánh giá học sinh khuyết tật trí tuệ trong lớp hòa nhập tiểu học hiện nay ở Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây