26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC  TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

26. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG TÌM KIẾM SỰ GIÚP ĐỠ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CÓ NGUY CƠ BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHÚ THỌ

 05:44 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, quan sát, điều tra, thực nghiệm, lấy ý kiến chuyên gia, thống kê toán học,... nhằm làm rõ thực trạng giáo dục kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ xâm hại tình dục trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Từ đó, đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục một cách hiệu quả kĩ năng tìm kiếm sự giúp đỡ cho học sinh tiểu học khi có nguy cơ bị xâm hại tình dục.
Từ khóa: Kĩ năng, tìm kiếm sự giúp đỡ, xâm hại tình dục, học sinh tiểu học.

13. Tổ chức giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng trường học an toàn

13. Tổ chức giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng nhằm xây dựng trường học an toàn

 05:01 26/08/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khảo sát 172 cán bộ quản lí và giáo viên các trường tiểu học huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng về giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh và các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí giáo dục phòng chống tai nạn thương tích. Bài báo đề xuất biện pháp quản lí giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh ở các trường tiểu học huyện thủy nguyên, TP. Hải Phòng theo yêu cầu trường học an toàn.
Từ khóa: tai nạn thương tích, quản lí, học sinh tiểu học.

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

05. Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học qua các truyện sinh hoạt trong sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học

 03:51 12/06/2019

Tóm tắt: Trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học, cùng với các thể loại truyện thiếu nhi như: truyện cổ hiện đại, truyện danh nhân, truyện khoa học… thì truyện sinh hoạt là thể loại truyện được đưa vào giảng dạy với số lượng lớn các tác phẩm, đoạn trích. Truyện sinh hoạt là những câu chuyện xoay quanh cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập, tâm lí lứa tuổi của các em thiếu nhi. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, dễ hiểu, với nội dung phong phú đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống sinh hoạt, lao động, học tập của các em, các tác phẩm, đoạn trích thuộc thể loại truyện sinh hoạt đã có vai trò quan trọng trong việc giáo dục học sinh tiểu học trở thành những con người có sự phát triển toàn diện về nhân cách và đạo đức.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, truyện sinh hoạt, Tiếng Việt, học sinh tiểu học, bài học.

08. Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

08. Thiết kế tình huống học tập nhằm đánh giá năng lực tính toán của học sinh tiểu học

 23:02 06/05/2019

Tóm tắt: Tình huống học tập tạo cơ hội cho học sinh tương tác, trải nghiệm và bộc lộ các hành vi tính toán. Bài viết trình bày sơ lược cách thiết kế tình huống học tập. Việc thiết kế tình huống học tập giúp giáo viên định hướng trong quan sát, tạo cơ hội thu thập minh chứng. Những minh chứng thu được là cơ sở để đánh giá năng lực tính toán của học sinh.
Từ khoá: Tình huống học tập, đánh giá, năng lực tính toán, học sinh tiểu học.

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

24. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP Ở TIỂU HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 00:14 11/04/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, đánh giá dựa trên năng lực đã thu hút được nhiều sự chú ý. Cách thức đánh giá này đòi hỏi đánh giá liên tục và thường xuyên hơn; dựa trên tiêu chí, công việc thực hiện; sử dụng đa dạng các phương pháp đánh giá và công cụ đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về chất lượng, sử dụng đồng thời các biện pháp định lượng kết hợp với định tính. Bài viết trình bày đôi nét về đặc điểm của đánh giá theo định hướng năng lực, đồng thời giới thiệu một vài biện pháp sử dụng trong đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học theo định hướng năng lực.
Từ khóa: biện pháp, đánh giá, năng lực, kết quả học tập, học sinh tiểu học.

23. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CỦA H. GARDNER TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

23. VẬN DỤNG LÍ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CỦA H. GARDNER TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 23:55 10/04/2019

Tóm tắt: Lí thuyết đa trí tuệ của H. Gardner là một lí thuyết về trí thông minh của con người được nhìn nhận bằng nhiều cách, mang tính đa dạng. H. Gardner đã đưa ra 8 loại hình trí thông minh: ngôn ngữ; logic - toán học; không gian; vận động; âm nhạc; giao tiếp; nội tâm; tự nhiên. Vận dụng lí thuyết này trong đánh giá học sinh sẽ giúp giáo viên và phụ huynh phát hiện kịp thời những năng lực của mỗi học sinh, từ đó có những biện pháp can thiệp phù hợp để phát triển năng lực mà các em có đồng thời bồi dưỡng những năng lực còn yếu kém, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Bài viết đề cập ứng dụng lí thuyết đa trí tuệ của H.Gardner trong đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Lí thuyết đa trí tuệ, đánh giá, học sinh tiểu học, năng lực, tiếp cận năng lực.

33. LỖI DÙNG TỪ XƯNG HÔ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC  NGƯỜI DÂN TỘC H’MÔNG NHÌN TỪ LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH LỖI

33. LỖI DÙNG TỪ XƯNG HÔ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC NGƯỜI DÂN TỘC H’MÔNG NHÌN TỪ LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH LỖI

 05:52 04/01/2019

Tóm tắt: Phân tích lỗi là một nhánh của ngôn ngữ học ứng dụng, được phát triển từ những năm 60 trong thế kỉ XX, với sự đóng góp tiêu biểu của những tên tuổi như Corder, Jack Richards. Cơ chế tạo lỗi, theo quan điểm của những nhà nghiên cứu này, không đơn thuần chỉ xuất phát từ nguyên nhân đến từ hiện tượng giao thoa ngôn ngữ; mà mặt khác, còn có căn nguyên từ chiến lược học tập, chiến lược giao tiếp,… của học sinh khi học ngôn ngữ thứ 2. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung làm rõ các loại lỗi và nguyên nhân gây ra lỗi sử dụng từ xưng hô tiếng Việt của học sinh tiểu học người dân tộc H’Mông dựa trên cơ sở của lí thuyết phân tích lỗi, từ đó đề xuất một số giải pháp dạy học phù hợp cho từng loại lỗi.
Từ khoá: phân tích lỗi, giao thoa ngôn ngữ, chuyển di ngôn ngữ, lỗi giao thoa, lỗi chuyển tiếp, lỗi phát triển, từ xưng hô, học sinh tiểu học, người H’mông.

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

 11:41 22/12/2018

Tóm tắt: Giáo dục tư duy phản biện là một hoạt động cần thiết thực hiện cho học sinh tiểu học trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Bài viết này tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, từ đó hình thành thang đo các mức độ tư duy phản biện. Dựa vào thang đo, các tác giả xây dựng các dạng bài tập ứng dụng nhằm giáo dục tư duy phản biện cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng vào trong thực tế nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục tư duy phản biện ở bậc tiểu học.
Từ khóa: tư duy phản biện, mức độ tư duy phản biện, học sinh tiểu học, bài tập.

10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

10. Vận dụng sáng tạo một số tư tưởng giáo dục tích cực của J.A. Cômenxki vào thực tế giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

 11:58 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết tập trung làm rõ quá trình giáo dục phòng chống xâm hại thân thể cho học sinh tiểu học dựa trên những vận dụng sáng tạo tư tưởng giáo dục tích cực của J.A.Comenxki. Đó chính là quá trình đổi mới phương pháp theo hướng “Lấy người học làm trung tâm” của quá trình dạy học. Trong đó, đặc biệt coi trọng phương pháp dạy học trực quan - Đây là phương pháp phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí đồng thời kích thích được tính tích cực, chủ động của học sinh tiểu học.
Từ khóa: J.A. Cômenxki, tư tưởng giáo dục, học sinh tiểu học, phòng chống, xâm hại thân thể.

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

 05:28 22/05/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng, các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học theo hướng xã hội hóa giáo dục ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học đối với công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng quản lí công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: kĩ năng sống, học sinh tiểu học, quản lí, xã hội hóa giáo dục.

10. Kĩ năng ứng phó với nguy cơ bị lạm dụng tình dục của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10. Kĩ năng ứng phó với nguy cơ bị lạm dụng tình dục của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 00:39 21/03/2018

Tóm tắt: Bài biết tập trung làm rõ thực trạng kĩ năng ứng phó của học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thể hiện ở ba mặt nhận thức, thái độ, hành vi; xác định một số nguyên nhân ảnh hưởng đến kĩ năng ứng phó của các em. Từ đó, bài viết đề xuất ba biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng ứng phó cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Học sinh tiểu học, kĩ năng, lạm dụng tình dục, nguy cơ lạm dụng tình dục, ứng phó.

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

 04:26 06/12/2017

Tóm tắt: Ở Việt Namvăn hoá đọc là một hiện tượng văn hoá thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt với văn hoá đọc của thế hệ trẻ. Lứa tuổi học sinh tiểu học, tương đương với độ tuổi nhi đồng, là giai đoạn quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển văn hoá đọc bởi các em đã được dạy đọc và viết bằng tiếng mẹ đẻ. Bài viết đề cập một số nét khái quát về văn hóa đọc đối với học sinh tiểu học, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển văn hóa đọc của học sinh tiểu học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Văn hóa đọc, học sinh tiểu học, giải pháp

10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH  TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỌC ĐƯỜNG

10. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HỌC ĐƯỜNG

 09:42 01/10/2017

Tóm tắt: Vấn đề quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh ở góc độ học đường cần được thực hiện đồng bộ với nhiều giải pháp: xác định vai trò của người tham gia hoạt động giáo dục môi trường trong nhà trường; Xây dựng bộ tài liệu về giáo dục môi trường địa phương; Tăng cường giáo dục môi trường thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, lồng ghép vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về năng lực giáo dục môi trường; xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp.
Từ khóa: Giáo dục, bảo vệ môi trường, nhà trường, học sinh tiểu học.

10. Phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới (VNEN)

10. Phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán theo mô hình trường học mới (VNEN)

 05:18 07/09/2017

Tóm tắt: Trong một xã hội hiện đại với một nhịp sống nhanh như vũ bão, thế hệ trẻ ngày nay gặp khó khăn về mặt cảm xúc hơn các thế hệ trước. Vì vậy, ngoài các năng lực chung, năng lực chuyên biệt, có một vấn đề được rất nhiều nhà giáo dục quan tâm đó là việc hình thành và phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh. Đây là một điều cần thiết cho học sinh ngay từ những bậc học đầu tiên để hướng tới việc hình thành và phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần theo định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Bài viết đề cập vấn đề phát triển trí tuệ cảm xúc cho học sinh trong quá trình dạy học Toán ở tiểu học.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, trí tuệ cảm xúc, học sinh tiểu học.

59. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TẬP ĐỌC NHẠC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

59. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY TẬP ĐỌC NHẠC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 23:18 22/08/2017

Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. Ở nhà trường tiểu học, mục tiêu của môn học là thông qua việc giảng dạy một số vấn đề cơ bản về nghệ thuật âm nhạc, nhằm hình thành và phát triển năng lực cảm thụ âm nhạc của học sinh. Vì vậy, trong bài viết này tôi đề cấp đến phương pháp dạy tập đọc nhạc cho học sinh tiểu học nhằm nâng cao hiệu quả của việc dạy và học môn âm nhạc.

81.	Thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học các trường sư phạm theo tiếp cận năng lực

81. Thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học các trường sư phạm theo tiếp cận năng lực

 11:42 23/07/2017

Trong bài báo này, tác giả phân tích thực trạng dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán theo hướng tiếp cận năng lực của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại các trường sư phạm như: Đại học Sư phạm Hà Nội và Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tình huống này được đề cập đến trong sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy và kết quả học tập; là cơ sở để các nhà quản lí giáo dục tìm ra các giải pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại các trường sư phạm.

53.	Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

53. Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 08:53 23/07/2017

Việc giải quyết vấn đề rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của học sinh tiểu học. Để giúp giáo viên đánh giá chính xác khả năng giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong học toán, bài viết đề xuất một quy trình với các bước để thiết kế các hoạt động để đánh giá giải quyết vấn đề với các ví dụ cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán tại các trường tiểu học.

5. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

5. Thực trạng và biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học trên địa bàn quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

 23:22 12/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh ở một số trường tiểu học quận Đống Đa, một số biện pháp quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh trên địa bàn.

81.	Cách tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới có ảnh hưởng gì đến việc hình thành, phát huy kĩ năng làm việc nhóm và khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh tiểu học

81. Cách tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới có ảnh hưởng gì đến việc hình thành, phát huy kĩ năng làm việc nhóm và khả năng thực hiện tốt trách nhiệm của học sinh tiểu học

 04:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng về ảnh hưởng của mô hình trường học mới đến hoạt động dạy học ở Trường Tiểu học Phạm Văn Chí, bao gồm: Khảo sát ở học sinh. Kết quả khảo sát phụ huynh và giáo viên; - Tồn tại và đề xuất.

3.	Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Lào Cai thông qua hoạt động trải nghiệm

3. Quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thành phố Lào Cai thông qua hoạt động trải nghiệm

 03:17 11/07/2017

Bài báo trình bày một số nội dung trong quản lí giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm; quản lí hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm; một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục môi trường thông qua hoạt động trải nghiệm.

34. GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

34. GIÁO DỤC KĨ NĂNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 21:32 10/07/2017

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ bản chất của giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học, tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh tiểu học; từ đó chỉ ra phương thức giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh ở lứa tuổi tiểu học.

31. Nội dung giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh tiểu học nước ta hiện nay

31. Nội dung giáo dục truyền thống đạo đức cho học sinh tiểu học nước ta hiện nay

 23:07 09/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức - vấn đề cốt lõi để hình thành nhân cách cho học sinh phổ thông, nhằm bồi dưỡng cho các em nhận thức về chuẩn mực đạo đức xã hội; định hình và phát huy những phẩm chất cần thiết của nhân cách con người với những hành vi cao đẹp, cùng hệ thống hành vi đạo đức chuẩn mực về tri thức, niềm tin, tình cảm, thái độ, kĩ năng hành vi phù hợp với các chuẩn mực đạo đức, với những nội dung cơ bản như: tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương đồng bào, nhân loại, tinh thần đoàn kết, tình yêu lao động.
Từ khóa: Ý nghĩa, nội dung giáo dục, truyền thống đạo đức, học sinh tiểu học.

07. Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

07. Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

 03:28 09/07/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới nghiên cứu quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở Việt Nam. Nội dung cụ thể bao gồm: nghiên cứu trong nước và quốc tế về đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học; đưa ra các vấn đề cần nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: năng lực, đánh giá, học sinh tiểu học, quản lí giáo dục.

09. Thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

09. Thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

 03:28 09/07/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học, để đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác này tại huyện miền núi là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác này thường được tập trung vào các vấn đề là: Xây dựng kế hoạch; tổ chức chỉ đạo thực hiện; bồi dưỡng năng lực thực hiện cho giáo viên và cán bộ quản lí; quản lí các điều kiện thực hiện; kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn như: gv chưa được tập huấn; thiếu về đội ngũ; thiếu về cơ sở vật chất; trình độ nhận thức của đồng bào còn hạn chế; đặc điểm địa hình khó khăn. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học hiện nay trên địa bàn.
Từ khoá: Phổ cập giáo dục tiểu học, giáo viên, quản lí, hiệu quả, học sinh tiểu học.

02. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay

02. Một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay

 01:18 05/07/2017

Tóm tắt: Để làm tốt công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong bài viết này, tác giả đề xuất năm giải pháp cơ bản sau: Một là, tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức truyền thống của Đảng, Nhà nước; Hai là, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay; Ba là, tổ chức tốt việc phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho học sinh tiểu học ở nước ta hiện nay. Bốn là, xây dựng môi trường giáo dục và xã hội lành mạnh, tạo điều kiện chi học sinh tiểu học phát triển toàn diện; Năm là, nâng cao nhận thức của học sinh tiểu học về giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Từ khóa: giải pháp, giáo dục đạo đức truyền thống, học sinh tiểu học.

06. Tích hợp dạy học phép lịch sự trong giờ tập đọc để phát triển văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học

06. Tích hợp dạy học phép lịch sự trong giờ tập đọc để phát triển văn hóa giao tiếp cho học sinh tiểu học

 03:33 12/04/2017

Tóm tắt : Lịch sự là chuẩn mực giao tiếp trong mọi xã hội, trong mọi lĩnh vực tương tác. Xây dựng, phát triển văn hóa giao tiếp không thể không quan tâm đến lịch sự. Nội dung bài viết đi sâu phân tích những nghiên cứu cơ bản về phép lịch sự, một số định hướng dạy học phép lịch sự cho HSTH dựa trên các quan điểm về lịch sự của các tác giả về tích hợp dạy học phép lịch sự trong giờ tập đọc để phát triển văn hóa giao tiếp choc học sinh tiểu học.
Từ khóa: học sinh tiểu học, phép lịch sự, văn hóa giao tiếp.

37. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH HỢP KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

37. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TÍCH HỢP KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

 03:58 14/03/2017

Giáo dục và rèn luyện kĩ năng sống trong giảng dạy đều không thể bỏ qua để cải tiến chất lượng giáo dục. Các hoạt động có ích này sẽ giúp sinh viên thích nghi với sự thay đổi trong cuộc sống. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học từ tổ chức hoạt động trong dạy học toán là một sản phẩm quan trọng. Nó như là một cầu nối giúp họ trở nên tự tin, độc lập và sẵn sàng để vượt qua những thách thức của cuộc sống.

36. Vận dụng nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

36. Vận dụng nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày về nguyên tắc phát triển tư duy trong dạy học, đặc biệt là nguyên tắc phát triển tư duy trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học; một số biện pháp vận dụng nguyên tắc trên trong luyện viết văn miêu tả cho học sinh tiểu học.

08. Bồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

08. Bồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

 04:05 06/03/2017

Tóm tắt: Toán học là môn khoa học cơ bản, do đó, việc bồi dưỡng cho học sinh năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn góp phần phát triển nhiều ngành khoa học khác. Việc tăng cường rèn luyện năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn nhằm giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng toán học, làm quen với các tình huống thực tiễn. Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn cho học sinh tiểu học thông qua việc thiết kế và sử dụng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Từ khóa: vận dụng toán học vào thực tiễn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, học sinh tiểu học.

19. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

19. Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

 04:03 22/02/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng, thực trạng công tác giáo dục và một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây