5. MỘT SỐ BIỂU HIỆN ỨNG PHÓ TIÊU CỰC CỦA HỌC SINH BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

5. MỘT SỐ BIỂU HIỆN ỨNG PHÓ TIÊU CỰC CỦA HỌC SINH BỊ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 14:47 19/04/2021

Tóm tắt: Bạo lực học đường trong trường học là một vấn đề nhức nhối cần phải giải quyết hiện nay. Trên cơ sở khảo sát 482 học sinh tại 4 trường trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 9 tại thành phố Hà Nội đã từng trải nghiệm qua ít nhất 1 lần bạo lực trong thời gian 3 tháng gần đây, bài báo đã phân tích về các biểu hiện ứng phó tiêu cực của học sinh bị bạo lực học đường, cụ thể như: ứng phó bằng các suy nghĩ tiêu cực, ứng phó bằng cảm xúc tiêu cực và bằng hành động tiêu cực. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những học sinh đã từng đều có những phản ứng tiêu cực điều này ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, học tập và cuộc sống của học sinh, thậm chí các em lại trở thành người gây ra bạo lực với người khác. Từ đó, bài báo đề xuất thực hiện một số hoạt động của công tác xã hội trong trường học để nâng cao năng lực cho học sinh giúp các em có những ứng phó tích cực khi bị bạo lực học đường.
Từ khóa: Bạo lực học đường, học sinh trung học cơ sở, ứng phó, công tác xã hội trường học

8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục an toàn giao thông trong các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Gò Vấp được triển khai thực hiện từ nhiều năm nay, tuy có nền nếp nhưng chưa sát thực, chưa toàn diện, chỉ mới tập trung vào một số đợt cao điểm, hình thức còn thiếu sáng tạo, chưa gây hứng thú và hiệu quả giáo dục chưa thiết thực đối với học sinh. Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục an toàn giao thông và quản lí hoạt động này cho học sinh các trường trung học cơ sở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trung học cơ sở quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều hạn chế, do đó các nhà trường cần quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, năng lực thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông.
Từ khóa: giáo dục, an toàn giao thông, học sinh trung học cơ sơ, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

12. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

12. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Bạo lực học đường là một vấn nạn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí, sức khỏe của học sinh, ảnh hưởng tới kết quả giáo dục của nhà trường cũng như an toàn của gia đình và xã hội. Bài viết trình bày thực trạng công tác giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường trung học cơ sở huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Kết quả khảo sát thực trạng là cơ sở để đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm đẩy lùi hiện tượng tiêu cực này ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: bạo lực học đường, phòng chống bạo lực học đường, học sinh trung học cơ sở

13. GÂY HẤN HỌC ĐƯỜNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ - NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH NGHỆ AN

13. GÂY HẤN HỌC ĐƯỜNG Ở HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ - NGHIÊN CỨU TẠI TỈNH NGHỆ AN

 15:58 06/11/2020

Tóm tắt: Gây hấn học đường là một hiện tượng ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tâm lí, thể chất của học sinh, là vấn đề cần quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội và trường học, là đề tài cấp thiết cần nghiên cứu hiện nay. Bài viết trình bày cơ sở lí thuyết về tình trạng gây hấn học đường, bao gồm: khái niệm, biểu hiện, nguyên nhân, hậu quả của hành vi và kết quả khảo sát để đánh giá tình trạng biểu hiện hành vi gây hấn ở học sinh trung học cơ sở. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối tương quan tích cực vừa phải giữa sự gây hấn thái độ và sự gây hấn hành vi. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về giới tính giữa hành vi gây hấn và hành vi. Học sinh nam có nhiều khả năng tham gia vào hành vi gây hấn hơn so với nữ và học sinh nữ có nhiều khả năng tham gia vào hành vi hung hăng hơn nam.
Từ khóa: hành vi gây hấn, gây hấn học đường, học sinh trung học cơ sở, tỉnh Nghệ An

41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giao tiếp là một trong những hoạt động chủ đạo của học sinh trung học cơ sở. Hoạt động giao tiếp chỉ thực sự góp phần phát triển nhân cách đúng đắn cho học sinh khi các em có nội dung giao tiếp phù hợp. Hiện nay, trước những thay đổi của xã hội, một bộ phận học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã có những sai lệch trong nội dung giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các em chủ yếu thể hiện nội dung giao tiếp liên quan tới những vấn đề được giới trẻ quan tâm, các nội dung liên quan tới cá nhân, nhóm bạn không chính thức, bạn cùng giới, bạn khác giới, các vấn đề giới tính, ngôn ngữ trong giao tiếp,… trong khi chưa thật sự quan tâm tới các nội dung liên quan tới học tập trong nhà trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giao tiếp, hoạt động học tập và sự phát triển lành mạnh của các em.
Từ khóa: nội dung giao tiếp, học sinh trung học cơ sở, bạo lực học đường, Phu Tho province

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Câu lạc bộ Tiếng Anh là nơi học sinh cảm thấy tự do thể hiện quan điểm của mình, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động vui nhộn với các bạn của mình. Nghiên cứu đã đánh giá việc áp dụng các biện pháp trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói của học sinh. Kết quả là phần lớn học sinh (82,5%) và giáo viên, cán bộ quản lí (75%) đã cho phản hồi rất tích cực về các biện pháp áp dụng trong câu lạc bộ Tiếng Anh. Điểm bài kiểm tra kĩ năng nghe, nói của học sinh đều tăng, lần lượt là tăng 9,1% và 10,7% đối với học sinh lớp 7 và 8,7% và 10,6% đối với học sinh lớp 8. Như vậy, hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh với các biện pháp chuyên môn đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao kĩ năng nghe, nói của học sinh. Vì vậy, các trường THCS cần tổ chức định kì các câu lạc bộ Tiếng Anh có áp dụng những biện pháp chuyên môn đã nêu.
Từ khóa: biện pháp, kĩ năng nghe nói, câu lạc bộ tiếng Anh, học sinh trung học cơ sở, thành phố Thái Bình

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Hiện nay, hoạt động này đã bước đầu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường phổ thông. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực tại Việt Nam cho thấy, chưa có những nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động này dưới góc độ của nhà quản lí, mà cụ thể là hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. Những nghiên cứu này sẽ góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tổng quan, tổ chức, hoạt động giáo dục trải nghiệm, học sinh trung học cơ sở, năng lực

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn có nhiều chuyển biến tâm lí khiến các em gặp không ít khó khăn trong học tập, cũng như trong quan hệ ứng xử với với người lớn và bạn bè. Các em cần sự giúp đỡ của người lớn để có thể ứng phó được với “khủng hoảng” tâm lí trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách. Bài viết đề cập đến thực trạng một số khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay.
Từ khóa: Khó khăn tâm lí, học sinh trung học cơ sở, nhu cầu, tham vấn tâm lí.

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn được xem là một trong những điểm nhấn của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, để tiếp cận chương trình mới và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, cần phải thiết kế các hoạt động dạy học gắn với các tình huống thực tiễn. Bài viết đề xuất một số hoạt động dạy học môn Toán trung học cơ sở gắn với thực tiễn tại địa phương nhằm góp phần định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh hiện nay.
Từ khóa: hoạt động dạy học, thực tiễn địa phương, phát triển năng lực, học sinh trung học cơ sở, môn Toán.

04. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

04. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 14:26 14/04/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng và nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là một mục tiêu quan trọng trong công tác bồi dưỡng nhằm đáp yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Bài viết nghiên cứu sự cần thiết bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp, một số vấn đề lí luận dạy học tích hợp, khảo sát, phân tích thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở Phú Thọ. Từ đó đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở ở tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: dạy học tích hợp, năng lực, bồi dưỡng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, học sinh trung học cơ sở.

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí hoạt động đánh giá theo định hướng năng lực học sinh trung học cơ sở trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lí luận và kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan bao gồm học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc quản lí hoạt động đánh giá được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc của đánh giá theo định hướng năng lực. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động đánh giá vẫn còn nhiều tồn tại như việc chuẩn bị kế hoạch đánh giá chưa được quan tâm đúng mức, mục đích đánh giá thường xuyên và giữa kì chưa rõ ràng, nguồn nhân lực hạn chế, hệ thống văn bản hướng dẫn ban hành thiếu và không kịp thời...
Từ khóa: Quản lí, đánh giá, năng lực, học sinh trung học cơ sở, biện pháp.

27. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Bắt nạt được hiểu là hành vi hung hăng có chủ đích làm hại nạn nhân của mình về thể chất và tâm lí, bắt nạt gia tăng khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên vì cùng với sự biến đổi về mặt tâm lí kéo theo sự thay đổi về quyền lực trong gia đình, mối quan hệ bạn bè trở thành trung tâm, trường học trở nên nhiều khó khăn hơn, trẻ cho rằng cần thiết phải phát triển một bản sắc riêng. Chính vì vậy, bài viết tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bắt nạt học đường và qua đó đề xuất một số biện pháp ứng phó hiệu quả, để giảm bớt nạn bắt nạt học đường ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Biện pháp ứng phó, bắt nạt học đường, học sinh trung học cơ sở.

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Giá trị sống là những quy tắc, chuẩn mực trong xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống. Bởi vậy, việc giáo dục giá trị sống đúng đắn, phù hợp cho mỗi công dân luôn có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là với học sinh. Bài viết làm rõ thực trạng giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua khảo sát 135 cán bộ quản lí, giáo viên và 196 học sinh. Kết quả cho thấy giáo dục giá trị sống cho học sinh ở đây nói chung đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định; kết quả này sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh.
Từ khoá: Giá trị sống, giáo dục, học sinh trung học cơ sở

12. Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

12. Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

 11:00 08/04/2019

Tóm tắt: Dạy học vật lí theo định hướng giáo dục STEM là hướng nghiên cứu áp dụng giáo dục STEM vào quá trình dạy học ở trường phổ thông. Bài viết làm rõ tiến trình tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM và các kết quả thực nghiệm thu được.
Từ khóa: theo định hướng giáo dục STEM, học sinh trung học cơ sở, Vật lí 10.

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

 17:39 06/03/2019

Tóm tắt: Xung đột tâm lí là một hiện tượng xã hội xuất hiện trong mọi tổ chức, mọi hoạt động, xung đột xảy ra giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm trong tập thể. Với học sinh trung học cơ sở, xung đột tâm lí không chỉ ảnh hưởng đến bầu không khí giữa các em với nhau mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lí, đến hiệu quả học tập, đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em. Tùy theo từng tình huống xung đột, mức độ xung đột, loại xung đột… sẽ có những cách giải quyết xung đột khác nhau. Xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở cũng cần có cách giải quyết xung đột riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi.
Từ khóa: Xung đột, xung đột tâm lí, giao tiếp, học sinh trung học cơ sở.

05. Tìm hiểu thực trạng thị lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thị lực của học sinh Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

05. Tìm hiểu thực trạng thị lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thị lực của học sinh Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 22:08 11/11/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu 1499 học sinh tại trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về các tật khúc xạ và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy: tỉ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ tương đối cao chiếm 44,9 %, trong đó cận thị chiếm cao nhất là 91,6%, loạn thị chiếm 62,5%, thấp nhất viễn thị 5,9%; có mối tương quan chặt giữa thời lượng, tư thế xem ti vi, sử dụng máy tính, điện thoại, đọc sách truyện, yếu tố di truyền, đèn học với tỉ lệ mắc tật khúc xạ. Ngoài ra, khuyến cáo học sinh cần tăng cường rèn luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoài trời để bảo vệ cho đôi mắt được khỏe mạnh và giảm thiểu tình trạng mắc các tật khúc xạ học đường.
Từ khóa: Học sinh trung học cơ sở, tình trạng thị lực, tật khúc xạ.

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học môn Toán đòi hỏi giáo viên lưu ý tới những yếu tố liên quan nhằm mục đích hoạt động đó mang lại hiệu quả trong học tập và đạt được mục tiêu môn học. Bài báo này đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Cơ sở.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, Tổ chức, Hoạt động trải nghiệm, Dạy học Toán, Học sinh trung học cơ sở.

42. Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên thông qua sử dụng bài tập tiếp cận theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA

42. Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên thông qua sử dụng bài tập tiếp cận theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA

 21:52 26/10/2018

Tóm tắt: Nội dung bài báo tập trung phân tích các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên dành cho học sinh trung học cơ sở. Biểu hiện chi tiết của các năng lực thành phần đã được mô tả đầy đủ. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng và hướng dẫn cách đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh thông qua một ví dụ về mưa axits.
Từ khóa: Năng lực khoa học tự nhiên, bài tập tiếp cận theo PISA, học sinh trung học cơ sở.

39. Dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở

39. Dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Trong quá trình dạy học kiến thức Vật lí các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở, phổ thông, nếu học sinh được học tập dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học sẽ không những giúp các em chiếm lĩnh được tri thức mà còn phát triển được năng lực khoa học. Bài viết đề cập vấn đề dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: Tiến trình nghiên cứu khoa học, năng lực khoa học, học sinh trung học cơ sở.

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:07 11/07/2017

Để đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức toàn diện, cần phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh thành một quá trình thống nhất, liên tục và hoàn chỉnh, phải coi đó là một nguyên tắc cơ bản. Nếu tách rời ba yếu tố trên thì việc giáo dục đạo đức sẽ kém hiệu quả, gây nên sự chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là sự phối hợp dựa trên cơ sở thực hiện thống nhất quan điểm, chủ trương, mục đích trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục này sẽ tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây