41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

41. NỘI DUNG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ HÀNH VI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG: MỘT NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH Ở THỊ XÃ PHÚ THỌ, TỈNH PHÚ THỌ

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giao tiếp là một trong những hoạt động chủ đạo của học sinh trung học cơ sở. Hoạt động giao tiếp chỉ thực sự góp phần phát triển nhân cách đúng đắn cho học sinh khi các em có nội dung giao tiếp phù hợp. Hiện nay, trước những thay đổi của xã hội, một bộ phận học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường trên địa bàn thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã có những sai lệch trong nội dung giao tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các em chủ yếu thể hiện nội dung giao tiếp liên quan tới những vấn đề được giới trẻ quan tâm, các nội dung liên quan tới cá nhân, nhóm bạn không chính thức, bạn cùng giới, bạn khác giới, các vấn đề giới tính, ngôn ngữ trong giao tiếp,… trong khi chưa thật sự quan tâm tới các nội dung liên quan tới học tập trong nhà trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động giao tiếp, hoạt động học tập và sự phát triển lành mạnh của các em.
Từ khóa: nội dung giao tiếp, học sinh trung học cơ sở, bạo lực học đường, Phu Tho province

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI  CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE, NÓI CHO HỌC SINH CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Câu lạc bộ Tiếng Anh là nơi học sinh cảm thấy tự do thể hiện quan điểm của mình, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động vui nhộn với các bạn của mình. Nghiên cứu đã đánh giá việc áp dụng các biện pháp trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả việc rèn luyện kĩ năng nghe, nói của học sinh. Kết quả là phần lớn học sinh (82,5%) và giáo viên, cán bộ quản lí (75%) đã cho phản hồi rất tích cực về các biện pháp áp dụng trong câu lạc bộ Tiếng Anh. Điểm bài kiểm tra kĩ năng nghe, nói của học sinh đều tăng, lần lượt là tăng 9,1% và 10,7% đối với học sinh lớp 7 và 8,7% và 10,6% đối với học sinh lớp 8. Như vậy, hoạt động câu lạc bộ Tiếng Anh với các biện pháp chuyên môn đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao kĩ năng nghe, nói của học sinh. Vì vậy, các trường THCS cần tổ chức định kì các câu lạc bộ Tiếng Anh có áp dụng những biện pháp chuyên môn đã nêu.
Từ khóa: biện pháp, kĩ năng nghe nói, câu lạc bộ tiếng Anh, học sinh trung học cơ sở, thành phố Thái Bình

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

3. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TẠI VIỆT NAM

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục quan trọng trong Chương trình giáo dục phổ thông mới nhằm hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. Hiện nay, hoạt động này đã bước đầu được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trong nhà trường phổ thông. Tổng quan nghiên cứu về vấn đề tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở theo hướng tiếp cận năng lực tại Việt Nam cho thấy, chưa có những nghiên cứu sâu về quản lí hoạt động này dưới góc độ của nhà quản lí, mà cụ thể là hiệu trưởng các trường trung học cơ sở. Những nghiên cứu này sẽ góp phần tổ chức hiệu quả hoạt động giáo dục trải nghiệm cho học sinh theo hướng tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tổng quan, tổ chức, hoạt động giáo dục trải nghiệm, học sinh trung học cơ sở, năng lực

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ  CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

27. THỰC TRẠNG MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA HIỆN NAY

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Lứa tuổi học sinh trung học cơ sở là giai đoạn có nhiều chuyển biến tâm lí khiến các em gặp không ít khó khăn trong học tập, cũng như trong quan hệ ứng xử với với người lớn và bạn bè. Các em cần sự giúp đỡ của người lớn để có thể ứng phó được với “khủng hoảng” tâm lí trong quá trình phát triển và hoàn thiện nhân cách. Bài viết đề cập đến thực trạng một số khó khăn tâm lí của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa hiện nay.
Từ khóa: Khó khăn tâm lí, học sinh trung học cơ sở, nhu cầu, tham vấn tâm lí.

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn được xem là một trong những điểm nhấn của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, để tiếp cận chương trình mới và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, cần phải thiết kế các hoạt động dạy học gắn với các tình huống thực tiễn. Bài viết đề xuất một số hoạt động dạy học môn Toán trung học cơ sở gắn với thực tiễn tại địa phương nhằm góp phần định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh hiện nay.
Từ khóa: hoạt động dạy học, thực tiễn địa phương, phát triển năng lực, học sinh trung học cơ sở, môn Toán.

04. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

04. Thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 14:26 14/04/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng và nâng cao năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp là một mục tiêu quan trọng trong công tác bồi dưỡng nhằm đáp yêu cầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới. Bài viết nghiên cứu sự cần thiết bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp, một số vấn đề lí luận dạy học tích hợp, khảo sát, phân tích thực trạng năng lực dạy học tích hợp của giáo viên trung học cơ sở Phú Thọ. Từ đó đề xuất nội dung đào tạo, bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở ở tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: dạy học tích hợp, năng lực, bồi dưỡng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, học sinh trung học cơ sở.

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ  THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN TAM NÔNG, TỈNH PHÚ THỌ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí hoạt động đánh giá theo định hướng năng lực học sinh trung học cơ sở trên cơ sở hệ thống hóa cơ sở lí luận và kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan bao gồm học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc quản lí hoạt động đánh giá được thực hiện khoa học, hiệu quả, đáp ứng các nguyên tắc của đánh giá theo định hướng năng lực. Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động đánh giá vẫn còn nhiều tồn tại như việc chuẩn bị kế hoạch đánh giá chưa được quan tâm đúng mức, mục đích đánh giá thường xuyên và giữa kì chưa rõ ràng, nguồn nhân lực hạn chế, hệ thống văn bản hướng dẫn ban hành thiếu và không kịp thời...
Từ khóa: Quản lí, đánh giá, năng lực, học sinh trung học cơ sở, biện pháp.

27. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP ỨNG PHÓ VỚI BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Bắt nạt được hiểu là hành vi hung hăng có chủ đích làm hại nạn nhân của mình về thể chất và tâm lí, bắt nạt gia tăng khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên vì cùng với sự biến đổi về mặt tâm lí kéo theo sự thay đổi về quyền lực trong gia đình, mối quan hệ bạn bè trở thành trung tâm, trường học trở nên nhiều khó khăn hơn, trẻ cho rằng cần thiết phải phát triển một bản sắc riêng. Chính vì vậy, bài viết tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bắt nạt học đường và qua đó đề xuất một số biện pháp ứng phó hiệu quả, để giảm bớt nạn bắt nạt học đường ở học sinh trung học cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Biện pháp ứng phó, bắt nạt học đường, học sinh trung học cơ sở.

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

11. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Giá trị sống là những quy tắc, chuẩn mực trong xã hội, được hình thành và phát triển trong cuộc sống. Bởi vậy, việc giáo dục giá trị sống đúng đắn, phù hợp cho mỗi công dân luôn có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là với học sinh. Bài viết làm rõ thực trạng giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông qua khảo sát 135 cán bộ quản lí, giáo viên và 196 học sinh. Kết quả cho thấy giáo dục giá trị sống cho học sinh ở đây nói chung đã được quan tâm thực hiện tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định; kết quả này sẽ là cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp giáo dục giá trị sống cho học sinh.
Từ khoá: Giá trị sống, giáo dục, học sinh trung học cơ sở

12. Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

12. Tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM

 11:00 08/04/2019

Tóm tắt: Dạy học vật lí theo định hướng giáo dục STEM là hướng nghiên cứu áp dụng giáo dục STEM vào quá trình dạy học ở trường phổ thông. Bài viết làm rõ tiến trình tổ chức dạy học một số kiến thức chương “Cơ sở của nhiệt động lực học” (Vật lí 10) theo định hướng giáo dục STEM và các kết quả thực nghiệm thu được.
Từ khóa: theo định hướng giáo dục STEM, học sinh trung học cơ sở, Vật lí 10.

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng giải quyết xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh

 17:39 06/03/2019

Tóm tắt: Xung đột tâm lí là một hiện tượng xã hội xuất hiện trong mọi tổ chức, mọi hoạt động, xung đột xảy ra giữa các cá nhân với cá nhân, cá nhân với nhóm, nhóm với nhóm trong tập thể. Với học sinh trung học cơ sở, xung đột tâm lí không chỉ ảnh hưởng đến bầu không khí giữa các em với nhau mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lí, đến hiệu quả học tập, đến sự hình thành và phát triển nhân cách của các em. Tùy theo từng tình huống xung đột, mức độ xung đột, loại xung đột… sẽ có những cách giải quyết xung đột khác nhau. Xung đột tâm lí trong giao tiếp với bạn của học sinh trung học cơ sở cũng cần có cách giải quyết xung đột riêng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi.
Từ khóa: Xung đột, xung đột tâm lí, giao tiếp, học sinh trung học cơ sở.

05. Tìm hiểu thực trạng thị lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thị lực của học sinh Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

05. Tìm hiểu thực trạng thị lực và các yếu tố ảnh hưởng đến thị lực của học sinh Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

 22:08 11/11/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu 1499 học sinh tại trường trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai về các tật khúc xạ và các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy: tỉ lệ học sinh mắc các tật khúc xạ tương đối cao chiếm 44,9 %, trong đó cận thị chiếm cao nhất là 91,6%, loạn thị chiếm 62,5%, thấp nhất viễn thị 5,9%; có mối tương quan chặt giữa thời lượng, tư thế xem ti vi, sử dụng máy tính, điện thoại, đọc sách truyện, yếu tố di truyền, đèn học với tỉ lệ mắc tật khúc xạ. Ngoài ra, khuyến cáo học sinh cần tăng cường rèn luyện thể dục thể thao và các hoạt động ngoài trời để bảo vệ cho đôi mắt được khỏe mạnh và giảm thiểu tình trạng mắc các tật khúc xạ học đường.
Từ khóa: Học sinh trung học cơ sở, tình trạng thị lực, tật khúc xạ.

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

11. Những yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán của học sinh trung học cơ sở

 22:58 27/10/2018

Tóm tắt: Dạy học Toán thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh trung học cơ sở đang là vấn đề được nhiều tác giả quan tâm. Việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học môn Toán đòi hỏi giáo viên lưu ý tới những yếu tố liên quan nhằm mục đích hoạt động đó mang lại hiệu quả trong học tập và đạt được mục tiêu môn học. Bài báo này đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến việc thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở trường Trung học Cơ sở.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, Tổ chức, Hoạt động trải nghiệm, Dạy học Toán, Học sinh trung học cơ sở.

42. Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên thông qua sử dụng bài tập tiếp cận theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA

42. Phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở trong dạy học môn khoa học tự nhiên thông qua sử dụng bài tập tiếp cận theo chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA

 21:52 26/10/2018

Tóm tắt: Nội dung bài báo tập trung phân tích các năng lực thành phần của năng lực khoa học tự nhiên dành cho học sinh trung học cơ sở. Biểu hiện chi tiết của các năng lực thành phần đã được mô tả đầy đủ. Trên cơ sở đó, chúng tôi xây dựng và hướng dẫn cách đánh giá năng lực khoa học tự nhiên của học sinh thông qua một ví dụ về mưa axits.
Từ khóa: Năng lực khoa học tự nhiên, bài tập tiếp cận theo PISA, học sinh trung học cơ sở.

39. Dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở

39. Dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Trong quá trình dạy học kiến thức Vật lí các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở, phổ thông, nếu học sinh được học tập dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học sẽ không những giúp các em chiếm lĩnh được tri thức mà còn phát triển được năng lực khoa học. Bài viết đề cập vấn đề dạy học môn Vật lí dựa trên tiến trình nghiên cứu khoa học nhằm phát triển năng lực khoa học cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: Tiến trình nghiên cứu khoa học, năng lực khoa học, học sinh trung học cơ sở.

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

57. KẾT HỢP 3 MÔI TRƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 09:07 11/07/2017

Để đạt được mục tiêu giáo dục đạo đức toàn diện, cần phải kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức cho học sinh thành một quá trình thống nhất, liên tục và hoàn chỉnh, phải coi đó là một nguyên tắc cơ bản. Nếu tách rời ba yếu tố trên thì việc giáo dục đạo đức sẽ kém hiệu quả, gây nên sự chồng chéo hoặc mâu thuẫn nhau. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội là sự phối hợp dựa trên cơ sở thực hiện thống nhất quan điểm, chủ trương, mục đích trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa ba môi trường giáo dục này sẽ tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀN LỪ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

11. BIỆN PHÁP QUẢN LÍ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỀN LỪ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

 22:21 10/07/2017

Thực trạng giáo dục đạo đức tại các cơ sở giáo dục trong đó có trường trung học cơ sở Đền lừ, Hoàng Mai, Hà Nội còn nhiều khó khăn bất cập cần phải có các biện pháp nhằm hỗ trợ các trường trong công tác quản lí giáo dục đạo đức cho học sinh. Bài báo đề xuất một số biện pháp nhằm khắc phục tình trạng trên, qua khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp cũng đã cho thấy đây hệ thống biện pháp khoa học, là cơ sở để hỗ trợ các nhà quản lí trong quản lí giáo dục đao đức cho học sinh tại một số trường trung học cơ sở trong đó có trường trung học cơ sở Đền Lừ.

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các nhà trường nói chung, trong trường trung học cơ sở nói riêng là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng hiện nay, vì quá trình này đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo dục và có thể đem lại hiệu quả cao hơn nhờ tính khoa học và tính chuyên nghiệp. Quá trình giáo dục được xây dựng một cách hệ thống và có tính thống nhất và được bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn đặt ra cũng như sự phù hợp với từng học sinh trong quá trình giáo dục. Bài viết này đề cập về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, học sinh trung học cơ sở, gia đình, nhà trường, xã hội.

1. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. NHỮNG NHÂN TỐ CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:07 03/05/2017

Những nhân tố chủ yếu tác động đến giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh hiện nay bao gồm: 1. Đặc điểm kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh với tư cách là nhân tố tác động tới giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở TP. Hồ Chí Minh; 2. Đặc điểm của học sinh trung học cơ sở TP. Hồ Chí Minh; 3. Vai trò của các nhà trường với tư cách là chủ thể trực tiếp của giáo dục đạo đức.

3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 16:07 03/05/2017

Qua khảo sát đánh giá được thực trạng, tác giả đã rút ra được thành tựu của công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở trên các mặt như: 1. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu đồng bào và tinh thần tự hào dân tộc; 2. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh tinh thần hăng say học tập và tình yêu lao động; 3. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh tinh thần đoàn kết, nhân ái và ý thức kỉ luật; 4. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh biết giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường; 5. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh lòng hiếu thảo, giữ gìn và phát huy truyền thống gia đình, dòng họ; 6. Kết quả đạt được trong giáo dục cho học sinh những đức tính “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.

3. Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường

3. Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát, nghiên cứu kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường và những kiến nghị nhằm bảo tồn nét văn hóa và nâng cao kĩ năng giao tiếp của học sinh dân tộc Mường.

5. Thực trạng đạo đức của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh

5. Thực trạng đạo đức của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh

 17:13 31/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đạo đức của học sinh, nguyên nhân vi phạm nội quy nhà trường, vi phạm pháp luật của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn quận Thủ Đức - thành phố Hồ Chí Minh.

6. Kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh trung học cơ sở về kĩ năng sống

6. Kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh trung học cơ sở về kĩ năng sống

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày các kĩ năng sống cần hình thành cho học sinh trung học cơ sở và kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của học sinh trung học cơ sở về kĩ năng sống.

5. Sử dụng thang đánh giá hành vi tổng thể Conners trong việc thiết kế thang đánh giá nhu cầu tham vấn tâm lí học đường ở học sinh trung học cơ sở

5. Sử dụng thang đánh giá hành vi tổng thể Conners trong việc thiết kế thang đánh giá nhu cầu tham vấn tâm lí học đường ở học sinh trung học cơ sở

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày khái quát chung về thang đánh giá hành vi tổng thể Conner, quy trình đánh giá nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở và vai trò của việc sử dụng thang đo tổng thể hành vi Conner CBRS.

11. Về cách thức xác định và phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học đối với học sinh trung học cơ sở

11. Về cách thức xác định và phân tích các tín hiệu thẩm mĩ trong tác phẩm văn học đối với học sinh trung học cơ sở

 15:15 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu khái niệm tín hiệu thẩm mĩ, cách thức xác định tín hiệu thẩm mĩ qua giới hạn phạm vi văn bản có chứa các tín hiệu thẩm mĩ theo một tiêu đề, một nội dung nhất định; qua dấu hiệu để xác định các tín hiệu thẩm mĩ với những minh họa trong một số tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở. Từ đó, tác giả đưa ra cách thức phân tích, cắt nghĩa các tín hiệu thẩm mĩ, với quy trình phân tích các tín hiệu thẩm mĩ và các thao tác giúp học sinh phát triển khả năng rung cảm, hiểu đúng và viết diễn đạt hay một nội dung văn học.
Từ khóa: tín hiệu thẩm mĩ, cách thức xác định, phân tích, tác phẩm văn học, học sinh trung học cơ sở

7. Thực nghiệm thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở

7. Thực nghiệm thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở

 16:40 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực nghiệm nâng cao nhận thức của học sinh về tham vấn tâm lí học đường và thỏa mãn nhu cầu tham vấn tâm lí học đường. Tác giả tập trung nghiên cứu về các vấn đề: mức độ hiểu biết về tham vấn tâm lí học đường của học sinh trung học cơ sở; sự thay đổi mức độ khó khăn tâm lí và mức độ nhu cầu tham vấn tâm lí học đường về học tập, về quan hệ ứng xử, giao tiếp với thầy, cô. Kết quả sau thực nghiệm cho thấy, học sinh đã nhận diện được những khó khăn tâm lí của mình và xuất hiện nhu cầu được tham vấn, cho thấy câu lạc bộ tham vấn tâm lí là mô hình hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức về những vấn đề trong cuộc sống, thúc đẩy nhu cầu tham vấn tâm lí học đường ở học sinh.
Từ khóa: nhu cầu tham vấn, tâm lí học đường, học sinh trung học cơ sở

4. Nhu cầu tiếp nhận thông tin trong giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa của học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường ở thị xã Phú Thọ

4. Nhu cầu tiếp nhận thông tin trong giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa của học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường ở thị xã Phú Thọ

 10:13 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích kết quả nghiên cứu nhiều mặt về học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường (giao tiếp, nhu cầu tiếp nhận thông tin trong giao tiếp) và đưa ra một số kiến nghị giúp học sinh trung học cơ sở có hành vi bạo lực học đường trên địa bàn có nhu cầu cao hơn khi tiếp nhận các thông tin về học tập và các hoạt động khác trong nhà trường một cách toàn diện, hiệu quả, hạn chế nhu cầu tiếp nhận thông tin mang xu hướng bạo lực, lệch chuẩn.
Từ khóa: nhu cầu tiếp nhận thông tin, giao tiếp, bạn bè, học sinh trung học cơ sở, hành vi bạo lực học đường, thị xã Phú Thọ

19. Khai thác bài tập hình học lớp 8 nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở

19. Khai thác bài tập hình học lớp 8 nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở

 10:26 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu một số vấn đề chung về tư duy sáng tạo, phân tích việc khai thác bài tập hình học lớp 8 để bồi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh với các nội dung: khai thác, đề xuất bài toán mới từ một bài toán đã cho; nhìn bài tập đã cho dưới góc độ khác với bài toán ban đầu; lựa chọn công cụ thích hợp để giải quyết bài toán, được minh họa bằng các bài toán cụ thể.
Từ khóa: bài tập hình học lớp 8, bồi dưỡng tư duy sáng tạo, học sinh trung học cơ sở

14. Trách nhiệm của cha mẹ trong quá trình liên kết với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở

14. Trách nhiệm của cha mẹ trong quá trình liên kết với nhà trường giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở

 16:59 27/09/2016

Tóm tắt: Từ những cơ sở xác định trách nhiệm của cha mẹ trong liên kết giáo dục đạo đức cho học sinh, bài viết khẳng định những trách nhiệm cụ thể của cha mẹ trong quá trình liên kết với nhà trường giáo dục con cái độ tuổi trung học cơ sở, giúp nhà trường và cha mẹ học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của mình, phối hợp tốt trong giáo dục đạo đức cho các em.
Từ khóa: học sinh trung học cơ sở, giáo dục đạo đức, cha mẹ học sinh, trách nhiệm

8. Thực trạng rối nhiều hành vi ở học sinh trường trung học cơ sở dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

8. Thực trạng rối nhiều hành vi ở học sinh trường trung học cơ sở dân lập Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Nội

 09:28 12/09/2016

Rối nhiễu hành vi là một dạng chấn thương tinh thần nhẹ, nhưng có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của con người, đặc biệt là trẻ em. Tuy nhiên việc nghiên cứu rối nhiễu hành vi nói chung và rối nhiễu hành vi ở học sinh trung học cơ sở nói riêng ở Việt Nam đang còn ít và thường ở phạm vi hẹp, lẻ tẻ. Vì vậy, tìm hiểu cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất chiến lược phòng ngừa rối nhiễu hành vi cho nguồi dân nói chung và cho học sinh trung học cơ sở nói riêng là việc làm cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây