07. Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông

07. Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông

 22:50 18/12/2019

Tóm tắt: Sử dụng những tình huống học tập để hỗ trợ đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông là cần thiết. Để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học sinh cần phải trải qua quá trình mô hình hóa, từ đó bộc lộ những biểu hiện của năng lực này. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm của hoạt động mô hình hóa toán học cũng như biểu hiện của năng lực mô hình hóa toán học, chúng tôi đề xuất đặc điểm của tình huống học tập mà có thể sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh.
Từ khóa: Tình huống học tập, năng lực mô hình hóa, học sinh trung học phổ thông.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 06:14 28/10/2019

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu vực kinh tế - xã hội khác trong cả nước. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của hoạt động học tập và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Tổ chức quản lí tốt kỉ luật học thuật; Xây dựng môi trường học tập; Xây dựng và nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng giáo dục; Chú ý giúp đỡ từng học sinh cụ thể; Khen thưởng.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long.

06. Một số vấn đề lí luận về biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông

06. Một số vấn đề lí luận về biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông

 06:14 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới khái niệm trầm cảm, một số đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở; khái niệm trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông, biểu hiện trầm cảm của học sinh trung học phổ thông: ở mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi, sinh lí. Từ đó, góp phần giúp người lớn nhanh chóng phát hiện và tìm cách giúp đỡ học sinh trung học phổ thông bị trầm cảm, giảm bớt thất bại trong học tập và cuộc sống cho trẻ.
Từ khóa: Trầm cảm, học sinh trung học phổ thông, trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông.

31. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

31. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 12:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới thực trạng trầm cảm của học sinh Trung học phổ thông. Nghiên cứu được thực hiện trên 708 học sinh tại 6 trường trung học phổ thông tại hai tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 20% học sinh có biểu hiện trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Trong số những học sinh có biểu hiện trầm cảm, đa số ở mức trầm cảm nhẹ, tỉ lệ trầm cảm nặng chỉ khoảng 1%, học sinh có biểu hiện trầm cảm không ở mức cao nhưng vẫn cần phải có sự hỗ trợ, tham vấn tâm lí để các em cân bằng hơn.
Từ khóa: Trầm cảm, học sinh trung học phổ thông, trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông.

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

 23:15 06/05/2019

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cốt lõi, cần bồi dưỡng cho học sinh ở tất cả các cấp học và được xác định trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Năng lực giao tiếp được xác định với 3 tiêu chuẩn chính: xác định được mục đích giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp; biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt. Cùng với môn Tiếng Việt, quá trình dạy học các môn Khoa học - trong đó có môn Vật lí tạo nhiều cơ hội để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án.
Từ khóa: năng lực giao tiếp vật lí, học sinh trung học phổ thông, miền núi.

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

 11:53 22/12/2018

Tóm tắt: Trong dạy học Toán, giáo viên cần xem học sinh của họ đã tiếp cận vấn đề và nắm vững kiến thức ở mức độ nào, có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề hay không. Nghĩa là giáo viên cần nắm được học sinh suy nghĩ thế nào hay gặp khó khăn gì trong quá trình học tập để có sự hỗ trợ, giúp học sinh cải thiện việc học. Thực tiễn cho thấy, dùng bản đồ khái niệm trong quá trình đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh là khả thi và hữu ích, cung cấp cho giáo viên và học sinh những thông tin cần thiết để giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy sao cho phù hợp với học sinh và học sinh điều chỉnh hoạt động học sao cho hiệu quả hơn.
Từ khóa: Bản đồ khái niệm, đánh giá, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông.

02. Nghiên cứu thực trạng các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

02. Nghiên cứu thực trạng các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 04:44 26/11/2018

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu 1420 học sinh trung học phổ thông tại thị trấn Bình Dương, tỉnh Bình Định cho thấy: các chỉ số hình thái tăng dần qua các lứa tuổi và tăng không đồng đều, có sự khác nhau ở nam và nữ. Tỉ lệ học sinh mắc tật khúc xạ qua mỗi lứa tuổi có xu hướng tăng dần và nữ cao hơn nam, trong đó học sinh mắc tật cận thị là chủ yếu. Bài viết đề cập các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, tỉnh Bình Định, kết quả nghiên cứu đã đánh giá đúng thực trạng thể lực, thị lực của học sinh trung học phổ thông trong khu vực, là cơ sở để đề xuất một số giải pháp giáo dục nhằm nâng cao thể lực, cũng như hạn chế tình trạng mắc tật khúc xạ của học sinh.
Từ khóa: Chỉ số hình thái, học sinh trung học phổ thông, cân nặng, chiều cao, thị lực.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

 11:32 27/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một nội dung của giáo dục phổ thông toàn diện. Tuy nhiên, thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp ở nước ta hiện nay còn ít được quan tâm; chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội. Bài viết trình bày về thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông, quản lí giáo dục hướng nghiệp.

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 05:56 06/04/2018

Tóm tắt: Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, giúp các em xác định được những phẩm chất và năng lực, sở thích và những điều kiện cần thiết phù hợp với ngành mà các em lựa chọn. Tuy nhiên, ở một số trường phổ thông hiện nay hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh mới dừng lại ở việc giới thiệu trường, về chương trình đào tạo... Bài viết này trình bày về thực trạng nhu cầu của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh về các hình thức tư vấn hướng nghiệp.
Từ khóa: Nhu cầu, học sinh trung học phổ thông, tư vấn hướng nghiệp.

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

 20:54 06/03/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông được thể hiện trong hoạt động học tập, trong hoạt động của bản thân, trong quan hệ với xã hội nhằm giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị sống phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội.
Từ khóa: Giá trị sống, hoạt động học tập, quan hệ xã hội, học sinh trung học phổ thông.

08. Một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

08. Một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 23:34 27/02/2018

Tóm tắt: Sử dụng sách giáo khoa trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh là một trong các yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo. Bài viết này đề cập một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: sử dụng sách giáo khoa, phát triển năng lực, học sinh trung học phổ thông.

51.    SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

51. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 02:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong các môn khoa học tự nhiên, vật lí là một bộ môn thực nghiệm. Thí nghiệm mô phỏng được xây dựng từ các dụng cụ và đối tượng mô phỏng, trên cơ sở các đối tượng thực. Khi tiến hành thí nghiệm trên các đối tượng mô phỏng đó sẽ thu được kết quả phù hợp với các quy luật như trong các thí nghiệm thực. Khi sử dụng thí nghiệm mô phỏng sẽ cho kết quả nhanh và dễ sử dụng, qua đó giúp học sinh có điều kiện quan sát được trực tiếp hiện tượng và quá trình vật lí xảy ra trong thí nghiệm. Bài viết đề cập vấn đề sử dụng thí nghiệm mô phỏng nhằm phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: thí nghiệm mô phỏng, hoạt động nhận thức, học sinh trung học phổ thông.

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

 03:48 06/12/2017

Tóm tắt: Với định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học giúp học sinh tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức, phát triển các kĩ năng xã hội. Bài viết đề cập vấn đề tổ chức dạy học hợp tác môn Toán cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, học sinh trung học phổ thông.

09. Rèn luyện các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn

09. Rèn luyện các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn

 06:14 06/06/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của người học có vai trò rất quan trọng trong học tập và trong cuộc sống. Bài viết trình bày các thành phần của năng lực giải quyết vấn đề và xác định các hoạt động cần thiết khi sử dụng bài toán có tình huống thực tiễn để phát triển các năng lực thành phần ấy, sau đó minh họa bằng ví dụ cụ thể.
Từ khóa: tình huống thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn, học sinh trung học phổ thông.

5. QUẢN LÍ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

5. QUẢN LÍ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 05:07 03/05/2017

Bối cảnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao. Do đó, giáo dục cho học sinh những giá trị chung hướng tới hội nhập quốc tế là đặc biệt cần thiết, giúp học sinh mở rộng sự hiểu biết, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Bài viết này đề cập quản lí giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

 02:52 01/03/2017

Năng lực đọc hiểu là một trong ba năng lực quan trọng nhất để đánh giá học sinh, từ đó đánh giá tính hiệu quả, chất lượng của một hệ thống giáo dục. Bài báo trình bày về việc xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực, là cơ sở để quá trình tổ chức đọc hiểu trên lớp hiệu quả hơn, tăng cường tính chủ động, tích cực của người học và nâng cao, hoàn thiện năng lực của người học trong đọc hiểu văn bản kí trung đại nói riêng và đọc hiểu văn bản nói chung.

15. Sử dụng sách giáo khoa Lịch sử để tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông

15. Sử dụng sách giáo khoa Lịch sử để tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông

 02:51 01/12/2016

Bài báo trình bày hoạt động làm việc với sách giáo khoa, quy trình tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa lịch sử theo hướng tự học nhằm mang lại hiệu quả hoạt động học tập trên phương tiện sách giáo khoa.

13. Phát triển cho học sinh trung học phổ thông năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng thí nghiệm Hóa học hữu cơ

13. Phát triển cho học sinh trung học phổ thông năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng thí nghiệm Hóa học hữu cơ

 04:40 07/11/2016

Tóm tắt: Dạy học theo hướng phát triển năng lực của người học đã và đang trở thành một xu thế tất yếu trong giáo dục hiện nay. Một trong những năng lực quan trọng cần hình thành và phát triển cho học sinh trung học phổ thông là năng lực vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề. Sử dụng, khai thác có hiệu quả các thí nghiệm Hóa học theo hướng nghiên cứu cũng là một biện pháp hữu hiệu phát triển cho học sinh trung học phổ thông năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề. Bài viết trình bày việc sử dụng một số thí nghiệm đòi hỏi học sinh phải có khả năng tư duy, vận dụng kiến thức đã học một cách linh hoạt, sáng tạo góp phần vào việc nâng cao năng lực của các em.
Từ khóa: năng lực vận dụng kiến thức, thí nghiệm hóa học, học sinh trung học phổ thông.

19. Dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

19. Dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

 03:32 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập khái niệm, vai trò ưu thế của dạy học hợp tác theo nhóm, một số mô hình tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm và quy trình của dạy học hợp tác theo nhóm. Tiếp đó, tác giả giới thiệu về dạy học hợp tác theo nhóm môn Vật lí cho học sinh trung học phổ thông, gồm: dạy học hợp tác theo nhóm các khái niệm, các định luật và các bài tập vật lí. Tác giả minh họa các bước tổ chức dạy học hợp tác theo nhóm qua một số nội dung kiến thức vật lí.
Từ khóa: dạy học hợp tác, môn Vật lí, học sinh trung học phổ thông

8. Sự tự trọng và ước vọng tương lai ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

8. Sự tự trọng và ước vọng tương lai ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông

 05:40 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập sự tự trọng, tự trọng và sự thành công của cá nhân; từ đó, trình bày nghiên cứu về sự tự trọng và ước vọng tương lai của học sinh trung học phổ thông. Kết quả nghiên cứu tập trung vào 2 vấn đề chính: kết quả học tập và điểm tự trọng của học sinh; sự tự trọng và ước vọng cuộc sống tương lai của học sinh trung học phổ thông. Đây là cơ sở để xây dựng sự tự trọng cao ở học sinh - một yếu tố giúp các em tự tin và cố gắng phân đấu học tập, rèn luyện để thực hiện ước mơ, dự định của bản thân.
Từ khóa: tự trọng, ước vọng tương lai, học sinh trung học phổ thông

11. Định hướng học tập sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn

11. Định hướng học tập sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn

 04:48 29/09/2016

Tóm tắt: Định hướng học tập sáng tạo cho học sinh là một yếu tố thúc đẩy sự tiến bộ trong giáo dục. Bài viết phân tích một số hình thức vận dụng định hướng học tập sáng tạo đối với học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn, gồm định hướng hoạt động: đọc sáng tạo, cắt nghĩa; phân tích tác phẩm, bình giá tác phẩm; xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề nhằm kích thích hoạt động học sáng tạo của học sinh; bồi dưỡng cảm xúc thẩm mĩ cho học sinh trong quá trình tiếp nhận sáng tạo tác phẩm và minh họa qua một số ví dụ cụ thể trong định hướng học tập sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong môn Ngữ văn.
Từ khóa: học sinh trung học phổ thông, học tập sáng tạo, dạy học Ngữ văn

22. Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

22. Sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học nhằm phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông

 03:35 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về lược đồ tư duy (đặc điểm, tính hiệu quả khi ứng dụng vào các tình huống khác nhau trong dạy học) và những quan niệm năng lực sáng tạo. Theo đó, tác giả phân tích việc lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học thích hợp để phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh qua việc sử dụng lược đồ tư duy trong dạy học Hóa học, minh họa qua một bài học trong chương trình Hóa học 12 nâng cao.
Từ khóa: học sinh trung học phổ thông, lược đồ tư duy, dạy học Hóa học, năng lực sáng tạo

18. Xây dựng bộ câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

18. Xây dựng bộ câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

 23:26 27/09/2016

Tóm tắt: Việc tổ chức dạy học phân hóa nhằm tạo động lực thúc đẩy động cơ học tập cho mọi đối tượng học sinh, phát huy tối đa năng lực cá nhân, tính tích cự, chủ động, sáng tạo của học sinh. Bài viết giới thiệu yêu cầu của câu hỏi, bài tập phân hóa trong dạy học môn Toán ở trung học phổ thông và quy trình xây dựng bộ câu hỏi phân hóa với các bước cụ thể và những câu hỏi, bài tập minh họa cho các bước.
Từ khóa: bài tập phân hóa, xây dựng bộ câu hỏi, dạy học môn Toán, học sinh trung học phổ thông

8. Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông quá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

8. Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông quá các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 23:38 11/09/2016

Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học phổ thông, bao gồm: xây dựng nội dung giáo trình giáo dục kĩ năng sống phù hợp, phát huy hiệu quả; tăng cường vai trò của tổ chức đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội khác trong việc nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống; đa dạng hóa các hình thức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

13. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

13. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy

 00:05 10/09/2016

Bài viết đưa ra khái niệm ý và lập ý; xác định “chìa khóa” quan hệ giữa “lập ý” và “bản đồ tư duy”; phương pháp dạy học lập ý bài làm văn nghị luận bằng bản đồ tư duy.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây