3. THỰC TRẠNG CÁC NHÓM HÀNH VI LÀM CHA MẸ  ĐỐI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

3. THỰC TRẠNG CÁC NHÓM HÀNH VI LÀM CHA MẸ ĐỐI VỚI TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở TỈNH NGHỆ AN HIỆN NAY

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Các nghiên cứu về tâm lí học trong nhiều thập kỉ qua đã cho thấy, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả học tập của con cái chính là hành vi làm cha mẹ. Đây là một phần quan trọng của nghiên cứu về những ảnh hưởng của việc nuôi dạy con cái lên một loạt các khía cạnh về học tập, tâm lí, hành vi và xã hội.
Kết quả: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng các nhóm hành vi trong phong cách giáo dục của cha mẹ đối với trẻ vị thành niên ở tỉnh Nghệ An hiện nay.
Bàn luận: Từ kết quả thu được có thể thấy, hành vi làm cha mẹ tác động đến nhiều mặt nhận thức, hành vi, tình cảm, kết quả học tập của con. Do đó, cha mẹ cần nhận diện hành vi nào tích cực, hành vi nào là tiêu cực, cần hạn chế để nuôi dưỡng con em mình phát triển lành mạnh, loại trừ những hành vi lệch chuẩn ở trẻ.
Từ khóa: Cha mẹ, hành vi làm cha mẹ, học sinh trung học phổ thông, tỉnh Nghệ An

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 10:43 15/09/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đang dần trở thành hoạt động bắt buộc đối với quá trình giáo dục học sinh hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng ứng dụng mô hình giáo dục STEAM vào tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Kết quả đánh giá thực trạng này sẽ là cơ sở đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục STEAM, học sinh trung học phổ thông, thực trạng

56. MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP  CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN LINH, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

56. MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT VỀ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN VĂN LINH, QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt:Bài báo đề cập đến mức độ hiểu biết của học sinh Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đối với hoạt động tư vấn hướng nghiệp. Kết quả cho thấy, có hơn 50% học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng của hoạt động tư vấn hướng nghiệp, học sinh thích đi thực tế tại các cơ sở hơn so với việc nhờ sự hỗ trợ từ phòng tham vấn, hay một số chuyên gia trong lĩnh vực hướng nghiệp, học sinh chọn lựa hình thức tư vấn thiếu chuyên nghiệp. Từ kết quả trên, bài viết đề xuất một số kiến nghị đối với nhà trường, giáo viên tham vấn, học sinh trong việc nâng cao hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của trường.
Từ khóa: hướng nghiệp, tư vấn hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

17. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình giáo dục, giúp nhà quản lí và giáo viên có được những thông tin quan trọng để kịp thời điều chỉnh, tác động phù hợp đến quá trình dạy học. Từ kết quả nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng của vấn đề nghiên cứu, bài viết đề xuất 7 biện pháp quản lí hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường trung học phổ thông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khoá: Quản lí, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, học sinh trung học phổ thông.

07. Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông

07. Tình huống học tập sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông

 10:50 19/12/2019

Tóm tắt: Sử dụng những tình huống học tập để hỗ trợ đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh trung học phổ thông là cần thiết. Để giải quyết các vấn đề thực tiễn, học sinh cần phải trải qua quá trình mô hình hóa, từ đó bộc lộ những biểu hiện của năng lực này. Trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm của hoạt động mô hình hóa toán học cũng như biểu hiện của năng lực mô hình hóa toán học, chúng tôi đề xuất đặc điểm của tình huống học tập mà có thể sử dụng trong đánh giá năng lực mô hình hóa toán học của học sinh.
Từ khóa: Tình huống học tập, năng lực mô hình hóa, học sinh trung học phổ thông.

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

04. Một số biện pháp quản lí hoạt động học tập của học sinh các trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long

 17:14 28/10/2019

Tóm tắt: Đồng bằng sông Cửu Long có chất lượng giáo dục trung học còn thấp so với các khu vực kinh tế - xã hội khác trong cả nước. Bài viết khẳng định tầm quan trọng của hoạt động học tập và đề xuất 6 biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lí hoạt động học tập của học sinh trung học ở Đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm: Tổ chức quản lí tốt kỉ luật học thuật; Xây dựng môi trường học tập; Xây dựng và nâng cao năng lực của cán bộ quản lí và giáo viên; Phối hợp chặt chẽ với gia đình và lực lượng giáo dục; Chú ý giúp đỡ từng học sinh cụ thể; Khen thưởng.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông, Đồng bằng sông Cửu Long.

06. Một số vấn đề lí luận về biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông

06. Một số vấn đề lí luận về biểu hiện trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông

 17:14 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới khái niệm trầm cảm, một số đặc điểm tâm sinh lí của học sinh trung học cơ sở; khái niệm trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông, biểu hiện trầm cảm của học sinh trung học phổ thông: ở mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi, sinh lí. Từ đó, góp phần giúp người lớn nhanh chóng phát hiện và tìm cách giúp đỡ học sinh trung học phổ thông bị trầm cảm, giảm bớt thất bại trong học tập và cuộc sống cho trẻ.
Từ khóa: Trầm cảm, học sinh trung học phổ thông, trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông.

31. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

31. THỰC TRẠNG TRẦM CẢM Ở HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: NGHIÊN CỨU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH VÀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới thực trạng trầm cảm của học sinh Trung học phổ thông. Nghiên cứu được thực hiện trên 708 học sinh tại 6 trường trung học phổ thông tại hai tỉnh Ninh Bình và thành phố Hà Nội. Kết quả khảo sát cho thấy có khoảng 20% học sinh có biểu hiện trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Trong số những học sinh có biểu hiện trầm cảm, đa số ở mức trầm cảm nhẹ, tỉ lệ trầm cảm nặng chỉ khoảng 1%, học sinh có biểu hiện trầm cảm không ở mức cao nhưng vẫn cần phải có sự hỗ trợ, tham vấn tâm lí để các em cân bằng hơn.
Từ khóa: Trầm cảm, học sinh trung học phổ thông, trầm cảm ở học sinh trung học phổ thông.

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

11. Bồi dưỡng năng lực giao tiếp Vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án

 10:15 07/05/2019

Tóm tắt: Năng lực giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cốt lõi, cần bồi dưỡng cho học sinh ở tất cả các cấp học và được xác định trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể. Năng lực giao tiếp được xác định với 3 tiêu chuẩn chính: xác định được mục đích giao tiếp; nhận ra được bối cảnh giao tiếp; biết sử dụng hệ thống ngôn ngữ để diễn đạt. Cùng với môn Tiếng Việt, quá trình dạy học các môn Khoa học - trong đó có môn Vật lí tạo nhiều cơ hội để hình thành và phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề bồi dưỡng năng lực giao tiếp vật lí cho học sinh trung học phổ thông miền núi thông qua dạy học dự án.
Từ khóa: năng lực giao tiếp vật lí, học sinh trung học phổ thông, miền núi.

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

10. Sử dụng bản đồ khái niệm trong đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

 23:53 22/12/2018

Tóm tắt: Trong dạy học Toán, giáo viên cần xem học sinh của họ đã tiếp cận vấn đề và nắm vững kiến thức ở mức độ nào, có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề hay không. Nghĩa là giáo viên cần nắm được học sinh suy nghĩ thế nào hay gặp khó khăn gì trong quá trình học tập để có sự hỗ trợ, giúp học sinh cải thiện việc học. Thực tiễn cho thấy, dùng bản đồ khái niệm trong quá trình đánh giá hoạt động học tập môn Toán của học sinh là khả thi và hữu ích, cung cấp cho giáo viên và học sinh những thông tin cần thiết để giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy sao cho phù hợp với học sinh và học sinh điều chỉnh hoạt động học sao cho hiệu quả hơn.
Từ khóa: Bản đồ khái niệm, đánh giá, hoạt động học tập, học sinh trung học phổ thông.

02. Nghiên cứu thực trạng các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

02. Nghiên cứu thực trạng các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

 16:44 26/11/2018

Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu 1420 học sinh trung học phổ thông tại thị trấn Bình Dương, tỉnh Bình Định cho thấy: các chỉ số hình thái tăng dần qua các lứa tuổi và tăng không đồng đều, có sự khác nhau ở nam và nữ. Tỉ lệ học sinh mắc tật khúc xạ qua mỗi lứa tuổi có xu hướng tăng dần và nữ cao hơn nam, trong đó học sinh mắc tật cận thị là chủ yếu. Bài viết đề cập các chỉ số hình thái và thị lực của học sinh trung học phổ thông ở thị trấn Bình Dương, tỉnh Bình Định, kết quả nghiên cứu đã đánh giá đúng thực trạng thể lực, thị lực của học sinh trung học phổ thông trong khu vực, là cơ sở để đề xuất một số giải pháp giáo dục nhằm nâng cao thể lực, cũng như hạn chế tình trạng mắc tật khúc xạ của học sinh.
Từ khóa: Chỉ số hình thái, học sinh trung học phổ thông, cân nặng, chiều cao, thị lực.

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

01. Thực trạng quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

 22:32 27/10/2018

Tóm tắt: Giáo dục hướng nghiệp là một nội dung của giáo dục phổ thông toàn diện. Tuy nhiên, thực trạng công tác giáo dục hướng nghiệp ở nước ta hiện nay còn ít được quan tâm; chưa đáp ứng được yêu cầu của học sinh và xã hội. Bài viết trình bày về thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang.
Từ khóa: Giáo dục phổ thông, giáo dục hướng nghiệp, học sinh trung học phổ thông, quản lí giáo dục hướng nghiệp.

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

05. Thực trạng nhu cầu về các hình thức tư vấn hướng nghiệp của học sinh một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh

 16:56 06/04/2018

Tóm tắt: Tư vấn hướng nghiệp là hoạt động có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh trung học phổ thông, giúp các em xác định được những phẩm chất và năng lực, sở thích và những điều kiện cần thiết phù hợp với ngành mà các em lựa chọn. Tuy nhiên, ở một số trường phổ thông hiện nay hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh mới dừng lại ở việc giới thiệu trường, về chương trình đào tạo... Bài viết này trình bày về thực trạng nhu cầu của học sinh trung học phổ thông tại TP. Hồ Chí Minh về các hình thức tư vấn hướng nghiệp.
Từ khóa: Nhu cầu, học sinh trung học phổ thông, tư vấn hướng nghiệp.

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

15. Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông

 08:54 07/03/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất các tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông được thể hiện trong hoạt động học tập, trong hoạt động của bản thân, trong quan hệ với xã hội nhằm giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị sống phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội.
Từ khóa: Giá trị sống, hoạt động học tập, quan hệ xã hội, học sinh trung học phổ thông.

08. Một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

08. Một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông

 11:34 28/02/2018

Tóm tắt: Sử dụng sách giáo khoa trong dạy học nói chung, dạy học lịch sử nói riêng ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh là một trong các yếu tố góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo. Bài viết này đề cập một số yêu cầu khi sử dụng sách giáo khoa theo hướng phát triển năng lực học tập cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: sử dụng sách giáo khoa, phát triển năng lực, học sinh trung học phổ thông.

51.    SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

51. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong các môn khoa học tự nhiên, vật lí là một bộ môn thực nghiệm. Thí nghiệm mô phỏng được xây dựng từ các dụng cụ và đối tượng mô phỏng, trên cơ sở các đối tượng thực. Khi tiến hành thí nghiệm trên các đối tượng mô phỏng đó sẽ thu được kết quả phù hợp với các quy luật như trong các thí nghiệm thực. Khi sử dụng thí nghiệm mô phỏng sẽ cho kết quả nhanh và dễ sử dụng, qua đó giúp học sinh có điều kiện quan sát được trực tiếp hiện tượng và quá trình vật lí xảy ra trong thí nghiệm. Bài viết đề cập vấn đề sử dụng thí nghiệm mô phỏng nhằm phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: thí nghiệm mô phỏng, hoạt động nhận thức, học sinh trung học phổ thông.

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

36. TỔ CHỨC DẠY HỌC HỢP TÁC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ VÍ DỤ BAN ĐẦU

 15:48 06/12/2017

Tóm tắt: Với định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của người học, dạy học hợp tác là một phương pháp dạy học giúp học sinh tăng cường khả năng tiếp thu kiến thức, phát triển các kĩ năng xã hội. Bài viết đề cập vấn đề tổ chức dạy học hợp tác môn Toán cho học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, học sinh trung học phổ thông.

09. Rèn luyện các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn

09. Rèn luyện các thành tố của năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông qua việc sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn

 17:14 06/06/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của người học có vai trò rất quan trọng trong học tập và trong cuộc sống. Bài viết trình bày các thành phần của năng lực giải quyết vấn đề và xác định các hoạt động cần thiết khi sử dụng bài toán có tình huống thực tiễn để phát triển các năng lực thành phần ấy, sau đó minh họa bằng ví dụ cụ thể.
Từ khóa: tình huống thực tiễn, giải quyết vấn đề thực tiễn, học sinh trung học phổ thông.

5. QUẢN LÍ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

5. QUẢN LÍ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ QUỐC TẾ CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 16:07 03/05/2017

Bối cảnh hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với nguồn nhân lực có chất lượng cao. Do đó, giáo dục cho học sinh những giá trị chung hướng tới hội nhập quốc tế là đặc biệt cần thiết, giúp học sinh mở rộng sự hiểu biết, đáp ứng xu thế hội nhập quốc tế. Bài viết này đề cập quản lí giáo dục giá trị quốc tế cho học sinh ở trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay.

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

23. Xây dựng hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông

 14:52 01/03/2017

Năng lực đọc hiểu là một trong ba năng lực quan trọng nhất để đánh giá học sinh, từ đó đánh giá tính hiệu quả, chất lượng của một hệ thống giáo dục. Bài báo trình bày về việc xây dựng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản kí trung đại Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực, là cơ sở để quá trình tổ chức đọc hiểu trên lớp hiệu quả hơn, tăng cường tính chủ động, tích cực của người học và nâng cao, hoàn thiện năng lực của người học trong đọc hiểu văn bản kí trung đại nói riêng và đọc hiểu văn bản nói chung.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây