02. Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện không gian học tập tại Việt Nam

02. Thực trạng và giải pháp nhằm cải thiện không gian học tập tại Việt Nam

 11:02 20/01/2020

Tóm tắt: Công cuộc cải cách giáo dục tại Việt Nam đã và đang được thực hiện, nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, tiêu chuẩn và năng lực giáo viên, phương pháp giảng dạy và học tập theo xu hướng hiện đại hóa được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, chưa nhiều nghiên cứu hoặc thảo luận liên quan đến việc cải tiến không gian học tập cho người học. Bài viết này nhằm thảo luận đặc điểm của không gian học tập tại các trường học hiện nay tại Việt Nam, hạn chế của không gian học tập này và những giải pháp kiến nghị nhằm tăng tính hiệu quả trong việc thiết kế và phát triển không gian học tập nhằm giúp cho việc giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt nhất.
Từ khóa: Không gian học tập, giảng dạy, học tập, người học, giáo viên.

26. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TRONG HỌC TẬP CỦA  HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

26. THỰC TRẠNG MỨC ĐỘ CĂNG THẲNG TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 12 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu mức độ căng thẳng trong học tập của 786 học sinh lớp 12 trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Kết quả khảo sát cho thấy 71,9 % học sinh gặp căng thẳng trong học tập ở các mức độ khác nhau. Tỉ lệ học sinh nữ gặp căng thẳng nhiều hơn học sinh nam, học sinh có học lực trung bình gặp căng thẳng nhiều hơn học sinh có học lực khá, giỏi và trung bình. Những biểu hiện khi căng thẳng thường là đau đầu, đau bụng, chống đối, trêu trọc bạn, buồn bã, chán nản mệt mỏi, hay quên... Nguyên nhân chủ yếu là các em lo lắng về kì thi trung học phổ thông Quốc gia. Biện pháp để giảm thiểu căng thẳng được học sinh lựa chọn nhiều nhất là tự tạo động lực cho bản thân và các biện pháp thực hiện với các tổ chức chương trình tư vấn mùa thi, các câu lại bộ học tập và các hoạt động tư vấn nhóm.
Từ khóa: Căng thẳng, học tập, căng thẳng trong học tập, học sinh lớp 12

05. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

05. Thực trạng tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 22:31 22/12/2018

Tóm tắt: Nhằm nâng cao hiệu quả học tập, nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, việc tìm hiểu tính tích học tập có ý nghĩa nhất định. Nghiên cứu thực trạng tính tích cực học tập được biểu hiện qua nhận thức, thái độ và hành động học tập của sinh viên Trường. Thực trạng tính tích cực học tập được đánh giá qua ý kiến của sinh viên, giảng viên. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra nhận thức khá tốt về tầm quan trọng của tính tích cực học tập, nhưng cũng còn những sinh viên tiến hành hoạt động học tập còn hình thức, đối phó, chạy theo bằng cấp, từ đó đưa ra một số gợi ý trong xây dựng và tổ chức học tập nhằm nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
Từ khóa: Học tập, tính tích cực, sinh viên, Kinh tế Quốc dân.

06. Giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

06. Giáo dục hành vi văn hoá học tập cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 16:49 08/05/2018

Tóm tắt: Trong xu thế phát triển ngày nay, hành vi văn hóa học tập có vai trò quan trọng đối với sinh viên trong việc thay đổi hoạt động học tập và phát triển chất lượng học tập bền vững, góp phần xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Bài viết trình bày một số khái niệm, đánh giá thực trạng giáo dục hành vi văn hóa học tập của sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục đó là: Nâng cao nhận thức về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên; Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực trong tổ chức dạy học các môn khoa học ở nhà trường; Tổ chức luyện tập hành vi văn hóa học tập cho sinh viên trong các hoạt động dạy học, giáo dục; Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm trong học tập; Kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình hành vi văn hóa học tập trong sinh viên; Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực trong nhà trường.
Từ khóa: Giáo dục, học tập, hành vi, hành vi văn hóa, văn hóa học tập.

63. Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG TÁC PHẨM “KHUYẾN HỌC” CỦA F.YUKICHI  ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

63. Ý NGHĨA CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TRONG TÁC PHẨM “KHUYẾN HỌC” CỦA F.YUKICHI ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Fukuzawa Yukichi là một nhà giáo dục vĩ đại người Nhật, tác phẩm “Khuyến học” của Fukuzawa Yukichi là một tác phẩm kinh điển, hàm chứa nhiều tư tưởng giáo dục sâu sắc có ý nghĩa đối với việc học tập của viên hiện nay. Trong bài viết, tác giả làm rõ hai nội dung chính như sau: 1) Nội dung tư tưởng giáo dục của F. Yukichi trong tác phẩm “Khuyến học”; 2) Ý nghĩa tư tưởng giáo dục của F.Yukichi đối với việc học tập của sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Khuyến học, tư tưởng giáo dục, sinh viên, học tập.

07. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Hùng Vương

07. Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Hùng Vương

 16:08 07/09/2017

Tóm tắt: Bước vào thế kỷ 21, với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, kiến thức nhân loại đang ngày càng tăng dần theo từng ngày, từng giờ. Thời gian học tập ở trường học còn hạn chế, do đó vấn đề trang bị cho người học cách tự học để vượt trội kiến thức là rất cần thiết. Bằng phương pháp tự học, sinh viên có thể học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập ở bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào để đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Từ khoá: tự học, học tập.

79.	Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Hồng Đức

79. Thực trạng mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số trường Đại học Hồng Đức

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Khái niệm về công cụ; - Phương pháp nghiên cứu; - Kết quả nghiên cứu như sau: Phân tích kết quả mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số và mức độ thích ứng với hoạt động học tập của sinh viên dân tộc thiểu số theo các nhóm khách thể.

62.	NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP Ở NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH TRUNG  HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CÔNG  HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

62. NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG LỰA CHỌN NỘI DUNG TÍCH HỢP Ở NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC NĂNG LỰC CẦN PHÁT TRIỂN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CÔNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:00 24/04/2017

Đảm bảo mục tiêu giáo dục, hình thành và phát triển các năng lực cần thiết cho người học; Đáp ứng được yêu cầu sự phát triển của xã hội, mang tính thiết thực, có ý nghĩa cho người học; Đảm bảo tính khoa học và tiếp cận những thành tựu của khoa học kỹ thuật, đồng thời vừa sức với học sinh; Đảm bảo giáo dục và giáo dục vì sự phát triển bền vững; Tăng tính hành dụng, tính thực tiễn; quan tâm đến các vấn đề mang tính xã hội của địa phương. Việc xây dựng các bài học/chủ đề tích hợp dựa trên chương trình hiện hành.
Việc lựa chọn các bài học nội dung/chủ đề tích hợp cần tinh giản kiến thức học hàn lâm, lựa chọn những trí thức thiết thực, ý nghĩa và gắn bó với đời sống của người học, đáp ứng những thay đổi của xã hội trong giai đoạn toàn cầu hóa, tạo điều kiện cho người học cách thích ứng được với cuộc sông đầy biến động, vừa có khả năng nhạy bén thu nhận kiến thức và học tập suốt đời trên cơ sở nền tảng của giáo dục phổ thông.

12. Thực trạng học tập của sinh viên và một số giải pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

12. Thực trạng học tập của sinh viên và một số giải pháp trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Trường Cao đẳng sư phạm Bắc Ninh đã chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2013-2014. Khó khăn lớn nhất của hệ đào tạo theo học chế tín chỉ là sinh viên phải tự nhận thức được tầm quan trọng của việc tự học. Tuy nhiên, thực tế là tất cả sinh viên không giành đủ thời gian tự học hay tìm ra phương pháp học tập phù hợp, dẫn tới kết quả học tập không như mong muốn. Bài viết này đề cập đến thực trạng học tập của sinh viên, lý do khiến cho kết quả học tập không tốt và tập trung đưa ra một số giải pháp khắc phục.

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ ở các trường cao đẳng nói chung và khối cao đẳng kinh tế nói riêng. Những nội dung cụ thể và biện pháp để thực hiện.

47. Một số vấn đề lí luận về cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên

47. Một số vấn đề lí luận về cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về nguyên nhân gây ra cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên; ảnh hưởng của cảm xúc lo âu đến hoạt động học tập; các phương pháp tiếp cận để giảm thiểu lo âu trong học tập của sinh viên.

8. Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế

8. Tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế

 14:44 09/02/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát tìm hiểu động cơ học tập của học sinh trường trung học phổ thông A lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

10. Tác động của các yếu tố đầu tư cho học tập ảnh hưởng đến điểm tuyển sinh đại học của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn

10. Tác động của các yếu tố đầu tư cho học tập ảnh hưởng đến điểm tuyển sinh đại học của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả điều tra sinh viên trong quá trình chuẩn bị vào đại học để kết luận về tác động của các yếu tố đầu tư cho học tập ảnh hưởng đến điểm tuyển sinh đại học của sinh viên Trường Đại học Sài Gòn.

5. Một số vấn đề về phong cách học tập của học viên hệ vừa làm vừa học

5. Một số vấn đề về phong cách học tập của học viên hệ vừa làm vừa học

 09:02 26/10/2016

Bài báo trình bày về phong cách học tập, đặc điểm học tập của học viên hệ vừa làm vừa học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên.

4. Khái niệm “Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ”

4. Khái niệm “Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ”

 11:01 27/09/2016

Tóm tắt: Việc triển khai, áp dụng học chế tín chỉ đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên phát triển nhiều mặt. Tuy nhiên, trên thực tế, sinh viên còn cảm thấy xa lạ hoặc chưa thực sự nhập cuộc vào chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Bài viết trình bày một số khía cạnh cốt yếu của khái niệm kĩ năng ứng phó với stress làm cơ sở lí luận nghiên cứu vấn đề kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ.
Từ khóa: kĩ năng, ứng phó, stress, học tập, học chế tín chỉ.

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

8. Một số biện pháp khắc phục khó khăn tâm lí trong học tập của lưu học sinh Lào đang học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế

 15:41 15/09/2016

Tóm tắt: Học tập là hoạt động đặc trưng của con người, là một nhân tố cơ bản để hình thành và phát triển tâm lí, ý thức nhân cách. Qua học tập, con người tiếp thu nền văn hóa xã hội, kinh nghiệm xã hội - lịch sử, biến những kinh nghiệm đó thành vốn sống, kinh nghiệm của bản thân, hình thành và phát triển đời sống tâm lí, đời sống cá nhân góp phần thúc đẩy sự phát triển văn hóa - xã hội.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, học tập, lưu học sinh, Lào, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế.

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức về mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất các khoa cơ bản Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 21:43 14/09/2016

Bài viết đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu và các mức độ khó khăn tâm lí trong các khâu học tập môn Tâm lí học theo tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Việc tìm hiểu những khó khăn này sẽ là cơ sở để đề xuất một số biện pháp nhằm giảm bớt những khó khăn tâm lí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tâm lí học theo hình thức tín chỉ cho sinh viên năm thứ nhất (các khoa cơ bản) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

13. Phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm Toán thông qua dạy học các học phần nghiệp vụ sư phạm

 16:17 03/09/2016

Bài báo trình bày việc phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động tập luyện xây dựng bài tập mới từ bài tập đã biết, góp phần củng cố kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực tự đào tạo, tự nghiên cứu giúp các em sinh viên phát triển năng lực đánh giá kết quả học tập.

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 14:10 29/08/2016

Bài báo trình bày quy trình dạy học theo chủ đề (xác định mục tiêu và nội dung của chủ đề; xác định tên chủ đề và mạch kiến thức; xác định mục tiêu cụ thể của chủ đề; thiết kế cá hoạt động học tập; xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá); ví dụ về việc vận dụng quy trình xây dựng chủ đề vào dạy học chương Cảm ứng (Sinh học 11).

9. Thiết kế trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở

9. Thiết kế trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở

 11:19 28/08/2016

Bài báo trình bày vai trò của việc thiết kế các trò chơi trong dạy học bộ môn lịch sử và giới thiệu một số trò chơi phục vụ giảng dạy bộ môn lịch sử nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh ở trường trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây