15. Tiếp cận học tập tự định hướng trong dạy học kĩ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

15. Tiếp cận học tập tự định hướng trong dạy học kĩ thuật tại Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 17:14 07/11/2017

Tóm tắt: Học tập tự định hướng đang được xem là một trong những tiếp cận phù hợp với giáo dục đại học trong bối cảnh kiến thức ngày càng đa dạng và phong phú như hiện nay. Thông qua tiếp cận này, người học có thể tự xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với điều kiện cá nhân để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người hoc. Với mục tiêu xây dựng quy trình học tập tự định hướng cho sinh viên trường đại học sư phạm kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh khi học các nội dung kĩ thuật. Bài viết tiến hành xây dựng cấu trúc chung của tiếp cận hoạt động học tập tự định hướng, phân tích đặc điểm nhận thức của sinh viên và đặc điểm nội dung kĩ thuật, từ đó, đề xuất quy trình học tập phù hợp. Quy trình học tập này được sinh viên vận dụng trong quá trình học tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên theo từng chủ đề học tập, nhằm đạt được kết quả học tập tốt nhất.
Từ khóa: học tập tự định hướng, tiếp cận học tập tự định hướng, dạy học kĩ thuật.

8. Tổ chức hoạt động học tập tự định hướng trong học chế tín chỉ thông qua hoạt động dạy học

8. Tổ chức hoạt động học tập tự định hướng trong học chế tín chỉ thông qua hoạt động dạy học

 10:42 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Học tập tự định hướng; - Sự phù hợp giữa học tập tự định hướng và học chế tín chỉ như: người học là trung tâm của quá trình dạy học, đề cao sự tự chủ của người học, phát huy tính tích cực của người học; - Tổ chức hoạt động học tập tự định hướng trong dạy học các học phần bao gồm: giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xác định phương hướng học tập, giai đoạn tổ chức thực hiện, giai đoạn thực hiện, giai đoạn đánh giá.
Từ khoá: Tổ chức, học tập tự định hướng, chế tín chỉ, dạy học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây