13. NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP  THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN  TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

13. NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

 10:10 11/12/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 hiện nay, việc học tập thông qua các công cụ hội nghị trực tuyến (Videoconferencing tools) như: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Zalo, Skype… trở thành giải pháp thiết yếu trong việc dạy và học của các nhà trường. Bài viết đưa ra khung lí thuyết về các công cụ hội nghị trực tuyến, về nhận thức và thái độ của sinh viên trong học tập trực tuyến. Nhóm nghiên cứu sử dụng kết quả phân tích bộ dữ liệu điều tra trực tuyến bằng bảng hỏi từ 267 sinh viên để xác định nhận thức, thái độ của sinh viên và mối quan hệ giữa hai yếu tố này trong việc sử dụng các công cụ hội nghị trực tuyến trong học tập trực tuyến. Từ đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho giảng viên, cán bộ quản lí các cấp, các nhà làm chính sách và những nhà phát triển chương trình đào tạo trực tuyến.
Từ khóa: Nhận thức, thái độ, học tập trực tuyến, hội nghị trực tuyến, Covid-19

66. Tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên đại học trong môi trường học tập trực tuyến

66. Tổ chức các hoạt động học tập của sinh viên đại học trong môi trường học tập trực tuyến

 14:46 04/04/2017

Việc thay đổi hình thức đào tạo từ hệ thống đào tạo niên chế sang hệ thống tín chỉ khiến chúng ta cần thiết phải thay đổi hình thức dạy và học. Thời gian tự học của sinh viên nhiều hơn trước kia, sinh viên lựa chọn môn học, hình thức học phù hợp với họ. Do đó, sinh việc tự mình kiểm soát việc học tập và giáo viên cũng có cơ hội để thay đổi cách dạy sang dạng thích hợp. Bài viết của chúng tôi đề cập đến cách tổ chức những hoạt động học của sinh viên đại học trong môi trường học E-learning; môi trường mở sẽ giúp tính tích cực, chủ động, và thích hợp của sinh viên cho những phương pháp học trong dạy học phù hợp với việc học theo hệ thống tín chỉ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây