54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

54. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ, BỘ QUỐC PHÒNG HIỆN NAY

 04:32 29/05/2020

Tóm tắt: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng là trung tâm nghiên cứu, đào tạo hàng đầu về khoa học xã hội và nhân văn của Quân đội và Quốc gia, với vị trí và vai trò của Học viện, đổi mới giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn nói chung, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng để trang bị cho người học niềm tin lí tưởng cộng sản, bản chất giai cấp công nhân là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện được yêu cầu đó, nhân tố quan trọng hàng đầu cần được coi trọng là đề xuất các giải pháp đúng đắn trong đổi mới giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng ở Học viện Chính trị hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản, xây dựng Đảng, đổi mới giảng dạy, Học viện Chính trị,…

39. THỰC TRẠNG GẮN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG

39. THỰC TRẠNG GẮN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG

 04:07 11/04/2019

Tóm tắt: Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy và giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn có trình đội đại học, sau đại học cho toàn quân. Vì vậy, Học viện luôn coi trọng chất lượng đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; xây dựng đề án đổi mới phương pháp dạy học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng cả trình độ học vấn và trình độ chức danh, nâng cao vị thế uy tín của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bài viết đề cập đến thực trạng gắn đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng hiện nay.
Từ khóa: Khoa học xã hội và nhân văn, Học viện chính trị, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

4. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

4. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ HỒ CHÍ MINH CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN HIỆN NAY

 20:44 18/12/2017

Tóm tắt: Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong hệ thống những quan điểm sâu sắc và toàn diện của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam. Bài báo trình bày những phân tích làm rõ sự cần thiết của việc giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự cho sinh viên học viện Chính trị Công anh nhân dân hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng quân sự, quốc phòng, giáo dục ý thức, Học viện Chính trị.

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

58. VAI TRÒ CỦA PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY BIỆN CHỨNG HỒ CHÍ MINH ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN HIỆN NAY

 12:59 01/10/2017

Tóm tắt: Cả cuộc đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc với tư duy biện chứng, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của mình. Người là tấm gương tiêu biểu và sinh động nhất cho phương pháp tư duy biện chứng. Tư duy biện chứng Hồ Chí Minh là phần kết tinh sâu sắc nhất của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn liền với cuộc đời của Người và sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, sinh viên nói chung và sinh viên Học viện Chính trị công an nói riêng là thế hệ trẻ, những người làm chủ đất nước trong tương lai, cần trang bị phương pháp tư duy biện chứng như là một phần trong hành trang vào đời của mình.
Từ khóa: Tư duy biện chứng, học viện chính trị, công an nhân dân.

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN  CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 21:24 22/08/2017

Giáo dục đạo đức cách mạng cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân là nội dung giáo dục toàn diện, từ giáo dục nhận thức (trang bị kiến thức, hiểu biết đạo đức), nâng cao ý thức đạo đức, đến bồi dưỡng niềm tin, tình cảm đức theo hệ giá trị Chân - Thiện - Mĩ và thực hành rèn luyện thói quen hành vi đạo đức, hình thành nhu cầu hành động theo giá trị chuẩn mực đạo đức. Kết quả của giáo dục đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân là học viên của Học viện Chính trị Công an nhân dân phải chuyển hóa thành tự giáo dục ở mỗi chủ thể.

19.	 Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

19. Biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở học viện chính trị trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 04:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các biện pháp cơ bản trong quá trình bồi dưỡng đội ngũ giảng viên như: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và GV về vấn đề BDĐNGV; xây dựng kế hoạch BDĐNGV khoa học và tổ chức chỉ đạo kiểm tra thường xuyên; đa dạng hóa các nội dung và hình thức BDĐNGV...

5. Nâng cao chất lượng tự học của học viên-một nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo ở Học viện Chính trị

5. Nâng cao chất lượng tự học của học viên-một nhân tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo ở Học viện Chính trị

 09:27 03/09/2016

Bài báo trình bày một số phân tích về hoạt động tự học; một số vấn đề cần chú ý trong quá trình nâng cao chất lượng tự học cho học viên của Học viện Chính trị: xác định động cơ thái độ học tập đúng, xây dựng kế hoạch tự học; tích cực chủ động học tập và thường xuyên đổi mới phương pháp tự học; tận dụng điều kiện môi trường sư phạm.

7. Thực trạng và một số biện pháp tâm lí phát triển nhu cầu thành tích cho học viên sau đại học Học viện Chính trị

7. Thực trạng và một số biện pháp tâm lí phát triển nhu cầu thành tích cho học viên sau đại học Học viện Chính trị

 03:06 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhu cầu thành tích của học viên sau đại học thuộc Học viện Chính trị; các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thành tích của học viên; một số biện pháp tâm lí cơ bản góp phần phát triển nhu cầu thành tích cho học viên sau đại học thuộc Học viện Chính trị.
Từ khóa: thực trạng, biện pháp tâm lí, nhu cầu thành tích, học viên, Học viện Chính trị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây