11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

11. Một số biện pháp phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh học toán theo tiến độ cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học

 14:05 12/06/2019

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả trình bày quan điểm về năng lực tổ chức, hỗ trợ, cũng như các vấn đề về tiến độ học Toán của học sinh tiểu học. Từ đó, chỉ ra các mức độ và những biểu hiện thường gặp của năng lực tổ chức, hỗ trợ học sinh tiểu học học Toán theo tiến độ và đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển năng lực này cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Phương pháp dạy học toán tiểu học.
Từ khóa: năng lực, tổ chức, hỗ trợ, Giáo dục tiểu học, sinh viên, tiến độ.

32. Thiết kế dạy học tổng thể nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường hòa nhập

32. Thiết kế dạy học tổng thể nhằm hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỉ trong trường hòa nhập

 09:07 21/07/2017

Bài báo trình bày về thiết kế dạy học tổng thể: là một khung chương trình giáo dục được thiết kế phù hợp và đáp ứng nhu cầu của tất cả người học, cho phép phân nhóm học sinh theo sở thích và những học sinh khó khăn sẽ được hỗ trợ đặc biệt thông qua nhiều phương tiện cụ thể được giáo viên áp dụng. Đây là một khái niệm mới ở Việt Nam, tuy nhiên việc nghiên cứu thiết kế dạy học tổng thể rất cần thiết để cung cấp các kiến thức và kĩ năng cho giáo viên dạy học sinh rối loạn phổ tự kỉ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học hòa nhập.

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

 08:56 21/07/2017

Bài viết nhằm mục đích điều tra chức năng thúc đẩy các thông tin thảo luận cần tập trung trong thảo luận (hoạt hóa thảo luận), đồng thời công bố các kết quả thực hiện chức năng này vào thảo luận trường hợp. Nhờ sử dụng chức năng chú thích kí hiệu cảm xúc, thảo luận đã được tiến hành nhiều hơn, các biểu hiện đáng chú ý đã được bàn bạc cụ thể. Định hướng trong tương lai, để các giáo viên chưa có hiểu biết về giáo dục nhu cầu đặc biệt có thể chèn các cảm xúc cho học sinh hoặc nhập các chú thích kí hiệu một cách cố định cho các loại khuyết tật, cần phải chuẩn bị thêm chức năng có thể ghi nhận trạng thái của môi trường xung quanh có liên quan trước sau tới hành vi không thích ứng hoặc khi hành vi có vấn đề xảy ra.

05. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập

05. Thực trạng các hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường mầm non hòa nhập

 14:33 12/04/2017

Tóm tắt. Bài viết trình bày về một số nội dung hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong trường học và phân tích thực trạng hỗ trợ trẻ khuyết tật trong các nhà trường mầm non hiện nay. Các thông tin phân tích thực trạng chỉ ra được những điểm đã thực hiện được và những điểm còn hạn chế trong hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật ở trường học. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra một số lưu ý trong tổ chức hoạt động hỗ trợ nhằm đảm bảo nội dung của các hoạt động hỗ trợ phù hợp với đặc điểm đặc trưng của hoạt động giáo dục mầm non cũng như đặc điểm khả năng và nhu cầu của trẻ khuyết tật mầm non.
Từ khóa: hòa nhập, hỗ trợ, trẻ khuyết tật, trường mầm non.

35. Hệ thống học liệu đưa lên môi trường mạng nhằm hỗ trợ dạy học chuyên đề cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

35. Hệ thống học liệu đưa lên môi trường mạng nhằm hỗ trợ dạy học chuyên đề cảm ứng điện từ (Vật lí 11 nâng cao)

 14:52 01/03/2017

Để đảm ảo cho học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập cần có học liệu đưa lên mạng giúp các em tự học. Các học liệu này gồm: văn bản, video, ảnh, mô phỏng… phù hợp với tiến trình dạy học nhằm nâng cao hiệu quả dạy học. Bài báo đề cập kết quả nghiên cứu về hệ thống học liệu phù hợp với tiến trình dạy học chuyên đề Cảm ứng điện từ.

11. Phát hiện tính chất hàm số mũ – logarit dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s Sketchpad

11. Phát hiện tính chất hàm số mũ – logarit dưới sự hỗ trợ của phần mềm Geometer’s Sketchpad

 15:26 28/08/2016

Bài báo trình bày một trường hợp cụ thể minh họa cho phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm bằng việc sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad.

5. Biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

5. Biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông

 19:39 07/07/2016

Bài báo trình bày về một số nhóm biện pháp hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông: - Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tư vấn hướng nghiệp; - Bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng tham vấn cho giáo viên; - Hỗ trợ các điều kiện tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp; - Kiểm tra, đánh giá hoạt động tư vấn hướng nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây