46. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

46. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng tính hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó, đã tìm hiểu được nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú học môn giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường Đại học Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: Hứng thú, giờ học giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu giáo dục toàn diện; do đó, việc hình thành hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này, tăng thêm sự yêu thích, ý thức của sinh viên đối với việc tập luyện tăng cường sức khỏe. Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nghiên cứu đã đề xuất 11 biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học chính khóa môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khóa: Hứng thú, giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên ở một số trường mầm non huyện Thuận châu, tỉnh Sơn La, giúp các giáo viên mầm non phát hiện được những hạn chế và ưu điểm trong việc tổ chức hoạt động học nhằm phát triển và duy trì được hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 trên địa bàn huyện.
Từ khóa: Hứng thú, hứng thú nhận thức, hoạt động học, phát triển hứng thú nhận thức, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

49. CÁC HOẠT ĐỘNG MANG ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP SỬ DỤNG TRONG VIỆC DẠY KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Việc đổi mới phương pháp dạy kĩ năng đọc hiểu là một trong những yêu cầu thiết yếu đối với giáo viên tiếng Anh bởi đọc hiểu thường được coi là hoạt động cá nhân không mang lại nhiều tương tác và hứng thú trong lớp học. Bài viết này đề cập tới một số hoạt động sáng tạo theo đường hướng dạy học giao tiếp nhằm làm cho đọc hiểu trở thành một hoạt động cuốn hút hơn và hiệu quả hơn đối với người học tiếng Anh.
Từ khóa: hoạt động theo đường hướng giao tiếp, đọc hiểu, tương tác, hứng thú.

34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

34. VẬN DỤNG B-LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” (VẬT LÍ 10) VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA FACEBOOK THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH

 11:19 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nghiên cứu về phát triển năng lực tự học của học sinh trong việc tổ chức dạy học theo mô hình B-Learning, chương “Các định luật bảo toàn” (Vật lí 10) với sự hỗ trợ của mạng xã hội (facebook). Kết quả cho thấy, việc dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh với sự hỗ trợ của facebook giúp học sinh có nhiều thời gian, không gian học tập, học sinh ở lớp thực nghiệm học tập tích cực, hào hứng, kết quả phát triển năng lực cao hơn so với lớp đối chứng.
Từ khóa: B-Learning, facebook, thành tố năng lực, mạng xã hội, hứng thú, tích cực, Vật lí 10.

05. Một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Vinh

05. Một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Vinh

 23:26 22/12/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là hoạt động cần thiết để giúp sinh viên sư phạm mở rộng kiến thức, gắn lí thuyết với thực tiễn nghề nghiệp, hình thành năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên tương lai. Thực tế ở các trường đại học, đa số sinh viên chưa hứng thú với hoạt động này, nghiên cứu khoa học mang tính chất đối phó, hình thức, nên kết quả nghiên cứu chưa cao. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm, trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Hứng thú, nghiên cứu khoa học, sinh viên, sinh viên sư phạm.

39.       MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP LỊCH SỬ CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

39. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP LỊCH SỬ CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ BÀI HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Trong đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) lịch sử hiện nay, hứng thú học tập là điều kiện cần thiết để học sinh (HS) vượt khỏi tính áp đặt của cách học truyền thống, hướng đến cách học tích cực. Vì thế, tạo hứng thú học tập cho HS là yêu cầu quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả bài học lịch sử ở trường phổ thông. Bài viết tập trung đề xuất các biện pháp tạo hứng thú học tập cho HS trong dạy học lịch sử (DHLS) như: Xác định mức độ kiến thức phù hợp với khả năng nhận thức của HS; Xây dựng tình huống khởi động kích thích sự chú ý, tính tò mò, nhu cầu học tập của HS ngay từ đầu; Sử dụng mẩu chuyện lịch sử giúp HS hiểu sâu sắc sự kiện, hiện tượng; Sử dụng ngôn ngữ sinh động, giàu hình ảnh.
Từ khóa: Hứng thú, học tập lịch sử, biện pháp tạo hứng thú, hiệu quả dạy học, môn Lịch sử.

14. Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

14. Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

 16:02 08/06/2018

Tóm tắt: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị, nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng dạy, học các môn lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu, là cơ sở đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hứng thú, Lí luận chính trị, sinh viên, Đại học Y Hà Nội.

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, giảng viên cần linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt là chú trọng tổ chức những hình thức dạy học phát huy tính chủ động và khơi gợi được hứng thú cho người học, tạo tiền đề phát triển toàn diện các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết. Bài báo này trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.
Từ khóa: kĩ năng nghe, nghe nhạc điền vào chỗ trống, tương tác, lưu học sinh, hứng thú.

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 15:05 05/12/2017

Tóm tắt: Hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình học tập. Vậy nên, việc hình thành hứng thú học tập cho sinh viên, đặc biệt là hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tăng thêm lòng yêu thích cũng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, bài báo này đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: hứng thú, biện pháp, hiệu quả, giáo dục thể chất, đề xuất, yêu thích.

39. PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN KHI HỌC CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

39. PHƯƠNG PHÁP TẠO HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN KHI HỌC CÁC HỌC PHẦN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Trong dạy học nói chung và dạy học các học phần Lí luận chính trị nói riêng, việc tạo hứng thú cho người học là một vấn đề hết sức quan trọng. Dạy và học là một hoạt động phức tạp, trong đó chất lượng và hiệu quả phần lớn phụ thuộc vào chủ thể của quá trình nhận thức. Quá trình nhận thức ấy lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, trong đó sự hứng thú học tập là một yếu tố quan trọng, làm nên tính tích cực của quá trình nhận thức. Thực tế cho thấy, công việc này ít được quan tâm, nhất là đối với sinh viên không chuyên ngành khoa học Mác-Lênin. Bài viết chia sẻ một vài phương pháp nhằm tạo hứng thú cho sinh viên khi giảng dạy các học phần Lí luận chính trị.
Từ khóa: Hứng thú, hứng thú học tập, phương pháp tạo hứng thú.

10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 16:15 10/05/2017

Chất lượng học tập các môn lí luận chính trị đối với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp giảng dạy của giảng viên, phương pháp học tập của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, ý thức học tập của sinh viên... Bài viết này tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn Lí luận chính trị của sinh viên nhà trường và đề ra một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn học này cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hiện nay.

47.	TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

47. TẠO HỨNG THÚ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC Ở TIỂU HỌC

 14:45 24/04/2017

Môn đạo đức là một trong những môn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ trẻ em hình dạng, cải thiện nhân cách, nhận thức đào tạo, trách nhiệm, hành vi của trẻ có đời sống đạo đức và tuân theo pháp luật từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, giáo dục đạo đức giúp cho trẻ em có tính trung thực, thẩm mỹ. Tuy nhiên, giáo viên dạy môn đạo đức trong trường tiểu học chưa thực sự quan tâm đến việc tạo hứng thú cho học sinh. Với bài viết này, tác giả đề xuất một số biện pháp để tạo hứng thú cho học sinh trong học tập môn đạo đức.

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

 14:52 01/03/2017

Thực tế dạy học cho thấy, muốn người học có hứng thú học tập thì người dạy phải là người biết truyền cảm hứng. Bài báo không đi sâu vào nội dung xây dựng động cơ và tạo động lực cho người học mà chỉ nghiên cứu về kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học trên lớp học đối với một bài học. Việc tạo hứng thủ cho người học là cần thiết nhưng không đơn giản, đòi hỏi vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật và yêu cầu người dạy phải sử dụng những kĩ thuật hợp lí khi dạy học.

14. Tạo hứng thú học tập bộ môn Lịch sử cho học sinh

14. Tạo hứng thú học tập bộ môn Lịch sử cho học sinh

 08:16 23/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp tạo hứng thú học tập bộ môn Lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao chất lượng môn học.

5. Tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập môn Tư tưởng Hồ Chi Minh

5. Tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập môn Tư tưởng Hồ Chi Minh

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày một số suy nghĩ về việc tạo hứng thú cho sinh viên trong học tập môn Tư tưởng Hồ Chi Minh ở các trường đại học, cao đẳng không chuyên hiện nay.

16. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học”

16. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học”

 16:18 07/01/2017

Bài báo giới thiệu bản đồ khái niệm và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học bài mới phần “Di truyền học” giúp rèn luyện tư duy và tạo hứng thú cho học sinh.

7. Hứng thú học tập phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường đại học sư phạm Hà Nội

7. Hứng thú học tập phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường đại học sư phạm Hà Nội

 15:51 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, qua đó đề xuất các biện pháp nâng cao hứng thú học tập góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.

20. Sử dụng bài hát nhằm tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học tiếng Anh

20. Sử dụng bài hát nhằm tạo hứng thú cho sinh viên trong giờ học tiếng Anh

 17:04 31/10/2016

Bài báo trình bày lợi ích của việc sử dụng bài hát trong dạy học tiếng Anh, một số nguyên tắc lựa chọn bài hát trong dạy học tiếng Anh và một số hoạt động trong dạy học tiếng Anh có sử dụng bài hát nhằm kích thích tạo hứng thú cho sinh viên.

7. Một số nhân tố chủ quan tác động đến hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở

7. Một số nhân tố chủ quan tác động đến hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở

 10:33 27/09/2016

Tóm tắt: Có rất nhiều nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở. Bài viết tập trung phân tích một số nhân tố chủ quan như: nhu cầu học tiếng Anh; khả năng học tiếng Anh; năng khiếu học tiếng Anh; phương pháp học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở qua khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm tập trung.
Từ khóa: hứng thú, tiếng Anh, học sinh, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây