1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ  SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 15:13 08/07/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là thành quả của một quá trình tiếp thu, chắt lọc và phát triển tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có sự thống nhất hữu cơ giữa lí luận giáo dục và thực tiễn giáo dục; vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, vừa chứa đựng khát vọng về một tương lai. Học tập tư tưởng của Người, chúng ta cần tiếp tục kế thừa và quyết tâm xây dựng nền giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới.

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 11:49 08/01/2018

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực - như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội.

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN LỰC THANH NIÊN TỈNH QUẢNG NGÃI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 08:14 11/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về thực trạng và một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực thanh niên của tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

1. Nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với môi trường đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

1. Nhận thức về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần nghị quyết số 29-NQ/TW gắn với môi trường đào tạo của trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 10:05 29/03/2017

Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã được nêu rõ trong nghị quyết số 29 của Hội nghị TW Đảng khóa XI. Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh là một trong những đơn vị tiên phong đi theo tinh thần của Nghị quyết, đổi mới đào tạo và gặt hái nhiều thành tựu quan trọng.

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

1. Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày khái niệm đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, cơ sở phương pháp luận và nội dung đổi mới giáo dục, tích cực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1. Đào tạo nhân tài – vấn đề cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

1. Đào tạo nhân tài – vấn đề cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 09:10 20/02/2017

Bài báo trình bày quy trình đào tạo nhân tài và tính cấp thiết của chiến lược giáo dục thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đào tạo nhân tài.

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đối với giáo dục đại học hiện nay

1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và yêu cầu đối với giáo dục đại học hiện nay

 15:49 26/07/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích các quan điểm: - Phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu cấp thiết trong thời kỳ đẩy mạng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; - Giáo dục đại học trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tiếp đó, tác giả đã nêu định hướng để thực hiện được mục tiêu cơ bản trở thành nước công ngiệp hiện đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhằm góp phần tạo cơ hội phát triển cho các trường đại học “nghiên cứu” cũng như hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.
Từ khoá: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giáo dục đại học.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây