42. DẠY HỌC THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ QUA HỌC PHẦN  “GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA” CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH,  TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

42. DẠY HỌC THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ QUA HỌC PHẦN “GIAO TIẾP LIÊN VĂN HÓA” CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 10:30 05/08/2020

Tóm tắt: Trong môn học Tiếng Anh ở đại học, thuyết trình cá nhân (hay theo nhóm) trước lớp là một yêu cầu tất yếu để thể hiện sự hiểu biết của người học về một vấn đề trong chương trình học cũng như bộc lộ khả năng diễn thuyết trước công chúng.Bài viết trình bày một số giai đoạn dạy học hiệu quả nhằm tăng cường khả năng thuyết trình cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong học phần “Giao tiếp liên văn hóa”.Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn cao, giúp giảng viên và sinh viên đạt hiệu quả cao ở kĩ năng thuyết trình khi dạy và học học phần “Giao tiếp liên văn hóa”.
Từ khóa: thuyết trình, hiệu quả

40. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC ÔN TẬP CUỐI KÌ CHO MÔN HỌC “VĂN HỌC ANH-MỸ” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ CHO  SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

40. ĐỔI MỚI HÌNH THỨC ÔN TẬP CUỐI KÌ CHO MÔN HỌC “VĂN HỌC ANH-MỸ” NHẰM PHÁT HUY TÍNH TỰ CHỦ CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Hình thức ôn tập kiến thức mỗi môn học vào cuối kì sao cho hiệu quả luôn là một thách thức cho cả SV và giảng viên ở các trường đại học hay cao đẳng. Bài viết đề cập tới hình thức đổi mới cho cách ôn tập cuối kì môn Văn học Anh- Mỹ nhằm phát huy tính tự chủ cho SV khối chuyên Anh tại khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ khóa: hiệu quả, ôn tập, đổi mới, tự chủ

42. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO  NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN THỤY - HẢI PHÒNG

42. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KIẾN THỤY - HẢI PHÒNG

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Thể dục thể thao là hoạt động quan trọng trong quá trình đào tạo học sinh, giúp học sinh phát triển một cách toàn diện. Trong đó, hoạt động thể thao ngoại khóa là một phần không thể thiếu bởi những lợi ích mà nó mang lại như góp phần nâng cao thể chất, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh Trường Trung học phổ thông Kiến Thụy - Hải Phòng.
Từ khóa: biện pháp, hiệu quả, hoạt động thể thao ngoại khóa, học sinh.

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG  TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG TRONG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trường Đại học Công nghiệp Việt- Hung là một trong những trường đại học có bề dày lịch sử trong hệ thống các trường đại học công lập. Trong giai đoạn 2014-2017, hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học công nghiệp Việt - Hung đã có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao đã được triển khai, áp dụng rộng rãi, góp phần vào việc phát triển các mục tiêu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, số lượng đề tài nghiên cứu và nhất là chất lượng của các công trình khoa học của sinh viên còn nhiều hạn chế. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học trong sinh viên ở Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm thu hút sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cũng như nâng cao chất lượng của các đề tài.
Từ khóa: Biện pháp, hiệu quả, nghiên cứu khoa học, sinh viên, đào tạo theo tín chỉ.

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bản đồ tư duy được sử dụng khá phổ biến trong dạy học hiện nay bởi nó góp phần đáp ứng được mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Môn địa lí nói chung và môn địa lí ở bậc trung học phổ thông nói riêng có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học. Nội dung bài báo phân tích vai trò, thực trạng, cách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học nói chung, dạy học địa lí Trung học phổ thông nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong các khâu của quá trình dạy học.
Từ khóa: bản đồ tư duy, địa lí, trung học phổ thông, quá trình dạy học, hiệu quả.

51. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

51. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học môn Tiếng Anh cho sinh viên khối không chuyên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Quá trình học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng là một quá trình mà chìa khóa của sự thành công phụ thuộc cơ bản ở quá trình tự học. Bài viết đề cập thực tế của yêu cầu đào tạo, thực trạng của quá trình tự học môn tiếng Anh của SV khối không chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tự học môn tiếng Anh của SV khối không chuyên trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ khóa: tự học, hiệu quả, mục tiêu, quá trình tự học.

23. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

23. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Văn hóa công sở có vai trò quan trọng trong tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng như trong quá trình thực hiện công việc của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức. Nếu mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng được văn hóa công sở tiến bộ, văn minh, hiện đại sẽ tạo nên nền nếp làm việc khoa học, có kỉ cương, dân chủ, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong thực thi công vụ. Bài viết trình bày thực trạng và giải pháp thực hiện văn hóa công sở tại Trường Cao đẳng Sơn La.
Từ khóa: Văn hóa công sở, giảng viên, hiệu lực, hiệu quả.

69. BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

69. BIÊN SOẠN VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ HỌC LIỆU TRONG ĐÀO TẠO TỪ XA

 15:14 19/12/2017

Tóm tắt: Phát triển nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo từ xa là một quá trình liên tục, đòi hỏi cần có đội ngũ chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, cùng sự nỗ lực tổ chức, kết nối thống nhất từ sự chuẩn bị sản xuất, biên soạn đến thành phẩm học liệu dành cho đào tạo từ xa. Nhóm các chuyên gia tham gia vào công tác trên sẽ phải đóng vai trò cụ thể, quan trọng ở từng công đoạn và có nhiệm vụ phát triển từng nội dung cũng như sản phẩm học liệu của các module/học phần, vai trò và trách nhiệm của mỗi thành viên trong đội ngũ sản xuất học liệu luôn được nhấn mạnh. Bên cạnh đó, việc khai thác và sử dụng có hiệu quả học liệu trong quá trình giảng dạy và học tập theo hình thức đào tạo từ xa cũng là vấn đề cần được lưu ý. Bài viết trình bày, trao đổi một số nội dung về khái niệm, vai trò, các hình thức cũng như cách thiết kế phát triển và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn học liệu phục vụ cho đào tạo từ xa.
Từ khóa: Đào tạo từ xa, học liệu, sản xuất học liệu, biên soạn học liệu, hiệu quả.

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ  ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

8. THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỈNH ĐẮK NÔNG

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông. Dữ liệu thu được từ 170 cán bộ quản lí đang công tác tại Sở, các Phòng GD-ĐT, hiệu trưởng, hiệu phó và 852 giáo viên các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho thấy công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học ở tỉnh Đắk Nông hiện nay nặng về “hình thức”, chung chung, “nhìn mặt đặt tên”, chưa dựa trên những minh chứng cụ thể hóa được năng lực thực sự của đội ngũ giáo viên tiểu học. Trên cơ sở thực trạng, nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đánh giá đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Đắk Nông theo hướng lấy kết quả, chất lượng, sự tiến bộ của học sinh làm thước đo chính để “đo” năng lực của đội ngũ giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Hiệu quả, đánh giá, giáo viên tiểu học, tỉnh Đắk Nông.

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

14. Thực trạng và giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 15:05 05/12/2017

Tóm tắt: Hứng thú học tập giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của quá trình học tập. Vậy nên, việc hình thành hứng thú học tập cho sinh viên, đặc biệt là hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần tăng thêm lòng yêu thích cũng như trách nhiệm của sinh viên đối với việc rèn luyện sức khỏe của bản thân. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế, bài báo này đề xuất một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ khóa: hứng thú, biện pháp, hiệu quả, giáo dục thể chất, đề xuất, yêu thích.

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

05. Quản trị tài chính tiếp cận hiệu quả cho giáo dục đại học công lập Việt Nam

 14:49 05/12/2017

Tóm tắt: Giáo dục đại học có vai trò không thể thiếu đối với sự phát triển của mỗi quốc gia. Những nghiên cứu về lợi ích kinh tế và phi kinh tế do giáo dục đại học mang lại đã được thực hiện rất nhiều trên thế giới, nhằm lượng hóa những lợi ích và chi phí của giáo dục, từ đó đưa ra khuyến nghị chính sách phù hợp với phát triển giáo dục của quốc gia, khu vực. Chia sẻ mục đích đó, nghiên cứu được thực hiện đánh giá sát thực hơn hiệu quả đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua việc lượng hóa bằng tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được từ giáo dục đại học với tổng chi phí phát sinh của nền giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị chính sách về học phí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc gia và sự phát triển của thị trường giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: Quản trị tài chính, giáo dục đại học, vốn nhân lực, hiệu quả, lợi suất đầu tư.

11. BIỆN PHÁP VẬN DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN CỦA TỈNH SƠN LA

11. BIỆN PHÁP VẬN DỤNG CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHO PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN THỰC TIỄN CỦA TỈNH SƠN LA

 20:57 01/10/2017

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở. Sơn La là tỉnh miền núi có trình độ phát triển KT-XH thấp hơn mặt bằng chung của cả nước nên việc thực hiện chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở gặp nhiều khó khăn. Bài viết đề xuất một số biện pháp vận dụng bộ chuẩn hiệu trưởng vào điều kiện thực tế của tỉnh Sơn La nhằm sớm chuẩn hóa đội ngũ hiệu trưởng trường trung học cơ sở của tỉnh.
Từ khóa: Chuẩn hiệu trưởng, vận dụng, hiệu quả.

06. Một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

06. Một số biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

 17:14 20/09/2017

Tóm tắt: Thực hiện chủ trương hợp tác toàn diện với nước bạn Lào, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nói chung và trên địa bàn tỉnh Sơn La nói riêng đã và đang thực hiện đào tạo lưu học sinh Lào. Bài viết phân tích kết quả đào tạo lưu học sinh cho các tỉnh Bắc Lào của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La trong những năm gần đây và đề xuất một số biên pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo lưu học sinh Lào nhằm đào tạo thế hệ trẻ của nước bạn Lào tiếp tục kế thừa, vun đắp và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Từ khóa: đào tạo, lưu học sinh Lào, hiệu quả.

43. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO TRẺ MN LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC SẢN PHẨM TẠO HÌNH

43. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO TRẺ MN LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH THÔNG QUA CÁC SẢN PHẨM TẠO HÌNH

 21:29 23/08/2017

: Trẻ em ở lứa tuổi mầm non có khả năng tiếp thu ngôn ngữ rất cao. Đây được coi là thời điểm “vàng”, thời điểm lí tưởng cho trẻ làm quen với Anh ngữ với những lợi ích như: Giúp trẻ hoàn thiện nhân cách, ngôn ngữ, tư duy, phát triển các kĩ năng thực hành, giao tiếp, ứng xử… Dựa vào đặc điểm phát triển của lứa tuổi và mục đích nâng cao hiệu quả làm quen với tiếng Anh cho trẻ mầm non, bên cạnh các phương pháp giáo dục đa dạng và phong phú như: Các hình thức vận động, kết hợp với các trò chơi, âm nhạc, kể chuyện… Việc kết hợp, sử dụng các sản phẩm tạo hình sẽ giúp trẻ dễ dàng tập trung hơn, ghi nhớ tốt hơn, kích thích tính tò mò, ham khám phá… phát huy tích cực hiệu quả hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh cho trẻ ở lứa tuổi này.

17. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các buổi thảo luận ở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

17. Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các buổi thảo luận ở Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Nhiệm vụ trọng tâm của các trường chính trị đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lí luận chính trị - hành chính đội ngũ cán bộ chủ chốt cho địa phương. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Chính trị cần đổi mới phương pháp giảng dạy, trong đó thảo luận là một giải pháp tích cực. Trong bài viết này, tác giả tập trung làm rõ tình hình hiện nay của các cuộc thảo luận tại Trường Chính trị tỉnh Thái Bình trong thời gian hiện tại, trên cơ sở đó, một số giải pháp đề xuất.
Từ khoá: giải pháp, cải tiến, hiệu quả, thảo luận, Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

78.	Biện pháp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho sinh viên Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

78. Biện pháp phát huy tính tích cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho sinh viên Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

 22:42 23/07/2017

Bài báo đề cập đến sự đổi mới của các phương pháp giảng dạy khóa học Bóng đá và đề xuất một số biện pháp để thúc đẩy tích cực của sinh viên trong nâng cao chất lượng học tập môn học này tại Trường Đại học Kĩ thuật Công nghệ Thái Nguyên. Những biện pháp này giúp sinh viên trở nên năng động và tích cực trong học tập, đạt được kiến thức và kĩ năng thực hành bằng cách tham gia các bài học.

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

10. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài viết nêu thực trạng công tác bồi dưỡng giáo viên cho giáo dục hòa nhập tại Việt Nam dựa trên 94 phiếu khảo sát của 94 học viên tại Chương Mỹ - Hà Nội và An Giang trong năm học 2014-2915. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục hòa nhập tại Việt Nam như: tăng tính thực tế của nội dung tập huấn, duy trì hoạt động của mạng lưới giáo viên giáo dục hòa nhập…

39.	Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho thế hệ trẻ nước ta hiện nay

39. Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho thế hệ trẻ nước ta hiện nay

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày một số khía cạnh cần chú ý để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức sinh thái cho thế hệ trẻ: giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức sâu sắc rằng, con người là một thực thể không thể tách rời của giới tự nhiên; cần “tiêu chí hóa” và phối hợp lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường; giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường; giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thanh thiếu niên, nhất là qua hệ thống trường học.

1.	Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

1. Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày về đổi mới chương trình bồi dưỡng giáo viên: quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng; nội dung bồi dưỡng; phương pháp, hình thức bồi dưỡng; đánh giá kết quả bồi dưỡng; một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

11. Vài nét về hiệu quả của mô hình dạy học cả ngày ở một trường tiểu học tỉnh Quảng Trị

11. Vài nét về hiệu quả của mô hình dạy học cả ngày ở một trường tiểu học tỉnh Quảng Trị

 16:21 11/07/2017

Bài báo tình bày tóm lược về hiệu quả của việc thực hiện mô hình dạy học cả ngày, trong chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) tại trường tiểu học Gio Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

09. Thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

09. Thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị

 14:28 09/07/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học, để đề xuất các biện pháp giúp nâng cao hiệu quả công tác này tại huyện miền núi là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu cho thấy công tác này thường được tập trung vào các vấn đề là: Xây dựng kế hoạch; tổ chức chỉ đạo thực hiện; bồi dưỡng năng lực thực hiện cho giáo viên và cán bộ quản lí; quản lí các điều kiện thực hiện; kiểm tra, đánh giá. Tuy nhiên, công tác này hiện nay vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn như: gv chưa được tập huấn; thiếu về đội ngũ; thiếu về cơ sở vật chất; trình độ nhận thức của đồng bào còn hạn chế; đặc điểm địa hình khó khăn. Trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho quản lí công tác phổ cập giáo dục tiểu học hiện nay trên địa bàn.
Từ khoá: Phổ cập giáo dục tiểu học, giáo viên, quản lí, hiệu quả, học sinh tiểu học.

19.	Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lào Cai hiện nay

19. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lào Cai hiện nay

 15:40 20/04/2017

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo luôn được sự quan tâm của đảng, nhà nước và thiết lập các hướng dẫn và chính sách phù hợp với sự phát triển của tôn giáo trong tình hình mới. Nếu quản lý của nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo là tốt, nó sẽ góp phần làm ổn định và hợp pháp các hoạt động tôn giáo; loại bỏ âm mưu lợi dụng hoạt động tôn giáo chia cắt làm mất đoàn kết trong nhân dân và giữa các tôn giáo khác nhau ở nước ta. Công tác quản lí nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở tỉnh Lào Cai trong giai đoạn hiện nay và nhiều năm tới cần phải vận dụng tổng hợp nhiều biện pháp khác nhau.

17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2005-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TÂY BẮC

17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2005-2015 TRÊN ĐỊA BÀN TÂY BẮC

 14:27 14/03/2017

Đánh giá tác động của thực tế đến Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục (ENTP) được coi là một trong những vấn đề rất quan trọng để nâng cao chất lượng và hiệu quả của các chương trình ở phía Tây Bắc của Việt Nam. Bài viết này tập trung vào việc xác định các chỉ số của các tác động và hiệu quả cho người hưởng lợi trực tiếp và gợi ý một số giải pháp và khuyến nghị cho giai đoạn tiếp theo của chương trình.

21. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

21. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày những khó khăn, hạn chế trong học tập của phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long; tiếp đó, trình bày sáu giải pháp nâng cao hiệu quả dạy học nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1. Trường học thân thiện, học sinh tích cực – từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền

1. Trường học thân thiện, học sinh tích cực – từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận vững chắc, tính tích cực của học sinh được chú trọng và hiệu quả lâu bền trong xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

10. Một số giải pháp phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả

10. Một số giải pháp phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả dựa trên những kết quả đánh giá về thực trạng văn hóa nhà trường tiểu học và bộ tiêu chí văn hóa đã thự nghiệm.

19. Khởi động giờ học, một hoạt động quan trọng để nâng cao hiệu quả trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

19. Khởi động giờ học, một hoạt động quan trọng để nâng cao hiệu quả trong dạy học hóa học ở trường phổ thông

 08:16 23/01/2017

Bài báo giới thiệu một số hình thức lựa chọn , các bước tiến hành khởi động giờ học để nâng cao hiệu quả trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

18. Công tác quản lí hồ sơ ở Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự- Bắc Giang

18. Công tác quản lí hồ sơ ở Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự- Bắc Giang

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng về quản lí hồ sơ của các chuyên viên phòng ban chức năng và nguyên nhân ảnh hưởng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả của công tác quản lí học sinh tại Trường Cao đẳng sư phạm Ngô Gia Tự - Bắc Giang.

18. Nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi

18. Nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát dạy học tại các trường THCS miền núi và một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài tập vật lí cho học sinh các trường trung học cơ sở miền núi.

14. Một số cách thức tổ chức dạy học nhóm hiệu quả trong môn toán ở tiểu học

14. Một số cách thức tổ chức dạy học nhóm hiệu quả trong môn toán ở tiểu học

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu một số kĩ năng dạy học dùng trong thảo luận nhóm môn Toán tiểu học ( cấu trúc vòng tròn xoay, cấu trúc hòn tuyết, cấu trúc lắp ghép, cấu trúc bề cá, cấu trúc cầu vồng).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây