49. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG  CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

49. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Hiện nay, sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường được coi là một chỉ số để đo lường đánh giá chất lượng các trường đại học. Bài viết đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên ngành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến, nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo là: công tác phục vụ, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, hoạt động phong trào, cơ sở vật chất, kế hoạch học tập và sự chia sẻ của giảng viên, điều kiện hỗ trợ học lâm sàng. Kết quả này sẽ là cơ sở để Nhà trường đưa ra những giải pháp thực tiễn, khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: sự hài lòng của sinh viên, yếu tố ảnh hưởng, hoạt động đào tạo, sinh viên ngành y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

75.	Quản lí hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Khánh Hòa theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể

75. Quản lí hoạt động đào tạo ở Trường Đại học Khánh Hòa theo tiếp cận quản lí chất lượng tổng thể

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về vấn đề quản lí chất lượng tổng thể (TQM); thực trạng quản lí theo TQM ở Trường Đại học Khánh Hòa và một số khuyến nghị để khắc phục một số hạn chế, tồn tại.

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

10. Đào tạo và đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng

 16:49 26/06/2017

Tóm tắt: Đối với giáo dục đại học, hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục ở nước ta đã kế thừa, phát triển và vận dụng có hiệu quả các nội dung cơ bản của từng mô hình quản lí vào trong điều kiện thực tiễn, cũng như phù hợp với đường lối phát triển giáo dục và đào tạo của Đảng ta. Bài viết đi sâu phân tích quan niệm về hoạt động đào tạo và quản lí hoạt động đào tạo, quan niệm về chất lượng đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hoạt động đào tạo, quản lí, chất lượng đào tạo, đại học, cao đẳng.

06. Tiếp cận đảm bảo chất lượng trong việc xác định quan niệm và nội dung quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực Đồng bằng Bắc bộ

06. Tiếp cận đảm bảo chất lượng trong việc xác định quan niệm và nội dung quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực Đồng bằng Bắc bộ

 16:53 11/05/2017

Tóm tắt: Bài viết tác giả tập trung đi sâu phân tích quan niệm, nội dung về quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đồng bằng Bắc bộ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí hoạt động đào tạo, cũng như chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hiện nay theo đúng mục tiêu đào tạo và nhu cầu của thực tiễn đặt ra.
Từ khóa: quản lí, hoạt động đào tạo, cao đẳng cộng đồng, đảm bảo chất lượng.

58. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

58. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 16:53 11/05/2017

Bài viết đi sâu phân tích thực trạng quản lí hoạt động đào tạo ở các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đồng bằng Bắc bộ theo tiếp cận đảm bảo chất lượng hiện nay. Tác giả đã chỉ ra những điểm còn hạn chế, yếu kém trong công tác quản lí hoạt động đào tạo này. Từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục trong những phần nghiên cứu tiếp theo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây