14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ  HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM  CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

14. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG AN NHÂN DÂN

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Để thực hiện tốt mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT của các trường đại học, cao đẳng Công an Nhân dân cần phải bồi dưỡng, phát huy năng lực của giảng viên; đặc biệt là năng lực sư phạm bởi năng lực sư phạm có tác động lớn đến hiệu quả của hoạt động dạy học. Bài viết trên cơ sở phân tích một số thực trạng cơ bản, đề xuất năm biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.
Từ khóa: Biện pháp quản lí, hoạt động bồi dưỡng, năng lực sư phạm, giảng viên các trường cao đẳng Công an Nhân dân.

02. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường trường tiểu học quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường trường tiểu học quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

 13:35 12/06/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 127 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở các trường tiểu học quận 2, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động này phù hợp đặc thù của địa phương.
Từ khóa: thực trạng, hoạt động bồi dưỡng, bồi dưỡng chuyên môn, giáo viên tiểu học.

6. Về đổi mới đánh giá trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học

6. Về đổi mới đánh giá trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề về đổi mới đánh giá trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học trên cơ sở: khái niệm, quan điểm; nguyên tắc, quy trình, các dạng đánh giá, phương pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động này. Trên cơ sở đó, tác giả nêu 2 vấn đề quan trọng khi thực hiện việc đánh giá theo hướng đổi mới, đó là: Đánh giá trực tiếp trong quá trình bồi dưỡng và đến khi két thúc lớp/khóa bồi dưỡng; Đánh giá gián tiếp sau khi đã kết thúc quá trình giáo viên giảng dạy ở nhà trường.
Từ khóa: đánh giá, đổi mới đánh giá, giáo viên tiểu học, hoạt động bồi dưỡng

6. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

6. Thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

 16:40 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp của Sở GD-ĐT ở một số tỉnh vùng Tây Bắc, về: nhận thức các biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông; mức độ thực hiện các biện pháp; các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông và đưa ra một số kết luận, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: quản lí, hoạt động bồi dưỡng, giáo viên trung học phổ thông chuẩn nghề nghiệp, vùng Tây Bắc

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây