13. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học học phần “tuyển dụng nhân lực” tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - phân hiệu Quảng Nam

13. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học học phần “tuyển dụng nhân lực” tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - phân hiệu Quảng Nam

 11:43 21/03/2018

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục là khâu quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động dạy, học và quản lí giáo dục - đào tạo. Bài viết tóm tắt khái niệm cơ bản về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục, từ đó đánh giá thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học học phần “Tuyển dụng nhân lực” tại Phân hiệu Quảng Nam - Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và đề xuất một số biện pháp đổi mới hoạt động kiểm tra đánh giá học phần này để nâng cao chất lượng đào tạo của học phần và góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội.
Từ khóa: kiểm tra, đánh giá, tuyển dụng nhân lực, hoạt động dạy, học, đổi mới phương pháp đánh giá.

11. Bản chất của dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

11. Bản chất của dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

 11:39 21/03/2018

Tóm tắt: Dạy học theo tiếp cận tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia dựa trên tư tưởng của phương pháp sư phạm tương tác do Demmone và Roy khởi xướng, và sự tương tác được thực hiện thông qua các hoạt động điều khiển và tự điều khiển. Bản chất của cách tiếp cận này là đổi mới cách nghĩ và vận hành các thành tố của quá trình dạy học so với dạy học truyền thống và có các đặc điểm như: 1) Học đi đôi với hành; 2) Sự học thường đặt trong các tình huống nghề nghiệp thực tiễn; 3) Trong dạy học, mối quan hệ và tác động qua lại giữa môi trường và các hoạt động dạy và học có vai trò quan trọng trong chất lượng học; 4) Đánh giá kết quả dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia được thực hiện trong tình huống thực hoặc tương tự với thực tiễn nghề nghiệp.
Từ khóa: Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, mục tiêu dạy học, phương pháp dạy học, hoạt động dạy, hoạt động học.

15. Một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

15. Một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

 10:30 09/02/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia như: Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trải nghiệm; thực hiện quan điểm tích hợp lí thuyết với thực hành; vận dụng các phương pháp dạy học chủ động để tăng tính chủ động, tự lực và tích cực của sinh viên (người học); tăng cường cho sinh viên (người học) tiếp cận môi trường trải nghiệm thực tế nghề nghiệp; thí điểm đánh giá kiến thức, kĩ năng nghề của sinh viên tại cơ sở sản xuất, xí nghiệp.
Từ khóa: Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, dạy học chủ động, đánh giá, phương pháp dạy học tích hợp, hoạt động dạy, hoạt động học.

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

4. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày một số hạn chế (trong quản lí thực hiện nề nếp dạy học, quản lí sinh hoạt tổ chuyên môn, quản lí việc soạn bài lên lớp, quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống và quản lí việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh) và từ đó chỉ ra bốn biện quản lí hoạt động dạy ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

7. Quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học – một thành tố của tri thức về hoạt động dạy – học

7. Quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học – một thành tố của tri thức về hoạt động dạy – học

 14:55 13/02/2017

Bài báo tìm hiểu sâu quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học, làm rõ sự đa dạng của quan điểm và tác động của chúng đến cách tiếp cận trong hoạt động học và chất lượng dạy.

20. Bước đầu khảo sát phương pháp dạy học môn Tiếng Anh cấp tiểu học ở tỉnh Bình Định

20. Bước đầu khảo sát phương pháp dạy học môn Tiếng Anh cấp tiểu học ở tỉnh Bình Định

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát và đánh giá kết quả theo tiêu chí, phân tích các hoạt động dạy theo tiến trình dạy để đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn Tiếng Anh cấp tiểu học ở tỉnh Bình Định.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây