6. DẠY HỌC CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN Ở LỚP 4 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

6. DẠY HỌC CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN Ở LỚP 4 ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN TIỂU HỌC MỚI

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán mới có nhiều đổi mới và cần có những nghiên cứu triển khai trong nhà trường. Bài viết đưa ra quan điểm và đề xuất quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học các phép tính với số tự nhiên ở lớp 4 đáp ứng yêu cầu của chương trình toán Tiểu học mới, góp phần giúp giáo viên tiểu học hình dung, nắm vững, vận dụng linh hoạt trong quá trình triển khai chương trình và sách giáo khoa mới sắp tới.
Từ khóa: Phép tính với số tự nhiên lớp 4, hoạt động dạy học, thiết kế và tổ chức.

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

45. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC GẮN VỚI THỰC TIỄN TẠI ĐỊA PHƯƠNG TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Phát triển năng lực học sinh, giúp học sinh giải quyết được những vấn đề trong thực tiễn được xem là một trong những điểm nhấn của đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, để tiếp cận chương trình mới và nâng cao chất lượng dạy học môn Toán, cần phải thiết kế các hoạt động dạy học gắn với các tình huống thực tiễn. Bài viết đề xuất một số hoạt động dạy học môn Toán trung học cơ sở gắn với thực tiễn tại địa phương nhằm góp phần định hướng phát triển năng lực toán học cho học sinh hiện nay.
Từ khóa: hoạt động dạy học, thực tiễn địa phương, phát triển năng lực, học sinh trung học cơ sở, môn Toán.

6. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

6. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

 18:31 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ về quản lí mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, năng lực quản lí của tổ trưởng chuyên môn, mức độ, nguyên nhân ảnh hưởng của thực trạng và đề xuất 6 biện pháp quản lí hoạt động dạy học của tổ trưởng chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học của địa phương.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động dạy học, tổ trưởng chuyên môn, trung học cơ sở.

42. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

42. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÍ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 17:19 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng hoạt động dạy học môn Vật lí ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, từ đó tác giả đề xuất các biện pháp khắc phục những hạn chế của thực trạng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.
Từ khóa: quản lí, hoạt động dạy học, môn Vật lí, trường Trung học cơ sở, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

14. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

14. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 10:20 04/09/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến nội dung quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực, bao gồm 6 nội dung chính: 1) Quản lí mục tiêu, nội dung, chương trình dạy tiếng Anh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; 2) Chỉ đạo hoạt động giảng dạy của giáo viên theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 3) Quản lí hoạt động học của học sinh theo tiếp cận năng lực; 4) Quản lí đổi mới phương pháp dạy học theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 5) Xây dựng các điều kiện hỗ trợ quản lí HĐDH tiếng Anh theo tiếp cận phát triển năng lực học sinh; 6) Quản lí kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Tiếng Anh, năng lực, hoạt động dạy học, quản lí.

03. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

03. Một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh

 17:30 05/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày những căn cứ về lí luận và thực tiễn, trên cơ sở đó, đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa đối với địa bàn nghiên cứu mà còn có thể vận dụng đối với các địa phương khác có điều kiện tương đồng trong cả nước.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động dạy học, phát triển năng lực, trung học cơ sở.

10. Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang)

10. Sử dụng tình huống thực tiễn trong dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang)

 11:00 08/04/2019

Tóm tắt: Với mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, quá trình dạy học hướng tới việc tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Bài viết đề cập vấn đề sử dụng tình huống thực tiễn vào một số hoạt động dạy học môn Toán cho học sinh lớp 10 ở Trường Trung học phổ thông Phan Việt Thống (tỉnh Tiền Giang).
Từ khóa: Tình huống thực tiễn, hoạt động dạy học, học sinh.

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường THPT tại Thành phố Nam Định để làm cơ sở đề xuất các biệp pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn và giáo dục lịch sử địa phương trong trường THPT. Theo tác giả bài viết, cán bộ quản lí các nhà trường có biệp pháp quản lí hoạt động dạy học một cách khoa học và phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn Lịch sử, làm tốt công tác giáo dục lịch sử địa phương đáp ứng được các yêu cầu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động dạy học, Lịch sử, trường phổ thông, phát triển năng lực học sinh.

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát 116 cán bộ quản lí và giáo viên về thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát là cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lí phù hợp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Anh ở các trường này; đồng thời là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng đối với các trường trung học cơ sở khác trong cả nước có điều kiện tương đồng.
Từ khóa: thực trạng, hoạt động dạy học, trường trung học cơ sở, môn Tiếng Anh.

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NHÀ BÈ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài viết nêu lên thực trạng quản lí hoạt động dạy học của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp quản lí hoạt động này một cách hiệu quả.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động dạy học, trung học phổ thông.

02. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

02. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của hiệu trưởng các trường tiểu học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

 16:23 22/05/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 246 cán bộ quản lí và giáo viên nhằm tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của Hiệu trưởng các trường tiểu học quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương này.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động dạy học, tiểu học.

12. Hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học ở các cơ sở giáo dục cao đẳng

12. Hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học ở các cơ sở giáo dục cao đẳng

 11:39 21/03/2018

Tóm tắt: Tư vấn hướng học là một trong những hoạt động dạy học tích cực “lấy sinh viên làm trung tâm” trong đó dưới sự tư vấn, hướng dẫn và định hướng của người thầy sẽ làm giảm nhẹ những khó khăn của sinh viên khi lĩnh hội tri thức và khoa học công nghệ mới. Bài viết đề cập hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học theo học chế tín chỉ ở các cơ sở giáo dục cao đẳng.
Từ khóa: hệ thống tín chỉ, hoạt động dạy học, tư vấn hướng học.

55.    THIẾT KẾ BÀI HỌC “CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG'' (TIN HỌC 12) THEO ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC

55. THIẾT KẾ BÀI HỌC “CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG'' (TIN HỌC 12) THEO ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HÓA NGƯỜI HỌC

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Nội dung môn Tin học lớp 12 ở trung học phổ thông có hàm chứa nhiều yếu tố thực tiễn nên thuận lợi cho việc hoạt động hóa người học. Bài viết minh họa kết quả nghiên cứu việc hoạt động hóa người học trong dạy học môn Tin học lớp 12 ở trung học phổ thông thông qua dạy học bài "Các thao tác cơ bản trên bảng" từ việc thiết kế cấu trúc, xác định nội dung và thực hiện các hoạt động.
Từ khóa: Hoạt động hóa người học, Dạy học Tin học, Hoạt động dạy học.

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

07. Thiết kế hoạt động dạy - học môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 10:39 07/08/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến tầm quan trọng của việc thiết kế hoạt động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh. Trên cơ sở xác định được các tiêu chí đánh giá cho mỗi hoạt động dạy - học và chỉ rõ những nấc thang trong quá trình hình thành, phát triển năng lực học sinh, tác giả tập trung làm rõ quy trình thiết kế và tổ chức hoat động dạy - học trong môn Lịch sử ở trường phổ thông theo hướng đã nêu.
Từ khóa: Hoạt động dạy - học, dạy học lịch sử, môn Lịch sử, phát triển năng lực.

8.	Quản lí hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

8. Quản lí hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp cơ bản hướng tới nâng cao chất lượng quản lí dạy học các trường THPT trong tỉnh.

12.	Quản lí hoạt động dạy học môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

12. Quản lí hoạt động dạy học môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 10:28 14/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về cơ sở lí luận và thực tiễn nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lí hoạt động dạy học môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở; các biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường trung học cơ sở thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

04. Tổng quan nghiên cứu quản lí hoạt động dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

04. Tổng quan nghiên cứu quản lí hoạt động dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh

 16:37 26/06/2017

Tóm tắt: Trong bài viết này, chúng tôi đề cập việc nghiên cứu quản lí hoạt động dạy học môn Toán bằng tiếng Anh ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, bao gồm: các kết quả nghiên cứu, các nghiên cứu trên thế giới, các nghiên cứu ở Việt Nam, những vấn đề chưa được nghiên cứu, những vấn đề cần tập trung nghiên cứu, những đề xuất của tác giả về vấn đề nghiên cứu.
Từ khóa: Hoạt động dạy học, dạy Toán bằng Tiếng Anh, phát triển năng lực.

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÂM THAO, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

2. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÂM THAO, HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 16:07 03/05/2017

Bài viết nêu lên thực trạng quản lí hoạt động dạy học ở Trường trung học cơ sở Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay nhằm tạo cơ sở cho việc đưa ra các biện pháp quản lí hoạt động này một cách hiệu quả.

3. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông

3. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông

 14:56 03/04/2017

Dạy học theo tiếp cận năng lực được áp dụng từ năm 1970 của thế kỷ 20, đã đã được những thành tựu có giá trị, và hiện nay đã trở thành một xu hướng toàn cầu trong giáo dục. Việt Nam đang triển khai Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam cũng như xây dựng một chương trình giáo dục mới cho giai đoạn sau năm 2015. Một trong những giải pháp để thực hiện hiệu quả những chính sách lớn trên là dạy học theo tiếp cận năng lực.
Giáo dục trung học phổ thông là một bước quan trọng cho học sinh để đạt được những kĩ năng cơ bản và sẵn sàng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước; do đó, phát triển năng lực cho học sinh trong bậc giáo dục này là cấp thiết cho việc xác định nghề nghiệp tương lai của họ. Quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực trong K-12 hiệu quả sẽ góp một phần trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói riêng, và chất lượng lao động tương lai của đất nước nói chung.

22. Hệ thống các bản đồ giáo khoa treo tường và những khó khăn trong sử dụng vào các hoạt động dạy học

22. Hệ thống các bản đồ giáo khoa treo tường và những khó khăn trong sử dụng vào các hoạt động dạy học

 08:55 23/02/2017

Bài báo trình bày hệ thống các bản đồ giáo khoa treo tường và những khó khăn trong sử dụng vào các hoạt động dạy học nhằm khai thác tốt nhất bản đồ trong từng bài dạy.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây