04. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giảng dạy môn Mĩ thuật ở trường trung học cơ sở

04. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động giảng dạy môn Mĩ thuật ở trường trung học cơ sở

 17:32 14/02/2019

Tóm tắt: Mĩ thuật ở cấp trung học cơ sở là một môn học về nghệ thuật đặc thù được giảng dạy trong nhà trường. Chính vì vậy, hoạt động giảng dạy môn học này cũng mang nhiều yếu tố đặc thù so với các môn học khác. Quản lí tốt hoạt động giảng dạy môn Mĩ thuật trong trường trung học cơ sở sẽ góp phần thực hiện mục tiên giáo dục toàn diện học sinh. Bài viết phân tích hoạt động giảng dạy môn Mĩ thuật của giáo viên trung học cơ sở, từ đó phân tích công tác quản lí hoạt động giảng dạy bộ môn này.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giảng dạy, môn Mĩ thuật, trung học cơ sở.

6. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay

6. Biện pháp quản lí hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông trong giai đoạn hiện nay

 10:51 20/09/2018

Tóm tắt: Quản lý dạy học là nhiệm vụ quan trọng đối với các nhà quản lý các cấp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho các trường học trong bối cảnh cải cách giáo dục. Bài viết tập trung vào một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động giảng dạy, nhân viên quản lý, kế hoạch giảng dạy, năng lực, chất lượng.

07. Thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn 

07. Thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn 

 10:27 05/10/2017

Tóm tắt: Hoạt động giảng dạy của giảng viên là hoạt động trọng tâm tại trường đại học, quyết định chất lượng đào tạo và ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Hoạt động này cần được quản lí một cách khoa học. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên tại Trường Đại học Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp quản lí hoạt động giảng dạy của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín của trường Đại học Sài Gòn.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giảng dạy, giảng viên, Trường Đại học Sài Gòn.

24. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

24. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Hoạt động giảng dạy của giảng viên là hoạt động trọng tâm tại trường đại học. Đây là hoạt động quan trọng quyết định chất lượng đào tạo cũng như ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Hoạt động này cần phải được quản lí một cách khoa học. Bài viết phân tích các công việc liên quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường đại học, từ đó phân tích các nội dung quản lí hoạt động này.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giảng dạy, giảng viên, trường đại học.

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THÔNG QUA LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Hiện nay, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên có nhiều hình thức khác nhau, trong đó, đánh giá thông qua lấy ý kiến phản hồi từ người học được nhiều nhà trường quan tâm và xác định ý nghĩa quan trọng như một thước đo chất lượng đào tạo. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng của công tác này ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Từ khóa: Đánh giá, Hoạt động giảng dạy, Lấy ý kiến từ người học.

51.	Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn trung học cơ sở tại Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học

51. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn ngữ văn trung học cơ sở tại Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Dạy học môn ngữ văn theo tiếp cận phát triển năng lực người học; - Thực trạng dạy học môn ngữ văn tại một số trường Trung học Cơ sở Thành phố Hải Phòng hiện nay; - Yêu cầu dạy học môn ngữ văn ở một số trường Trung học Cơ sở theo tiếp cận phát triển năng lực người học; - Một số giải pháp quản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn ở các trường Trung học Cơ sở Thành phố Hải Phòng theo tiếp cận phát triển năng lực người học.

55. TRAO ĐỔI VỀ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI  TỪ NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

55. TRAO ĐỔI VỀ HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI TỪ NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 09:27 04/05/2017

Hiện nay, đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên có nhiều hình thức khác nhau, trong đó, đánh giá thông qua lấy ý kiến phản hồi từ người học được nhiều nhà trường quan tâm và xác định ý nghĩa quan trọng như một thước đo chất lượng đào tạo. Bài viết nãy sẽ tiếp cận theo hướng cơ sở lí luận để tập trung làm rõ căn cứ, cách thức thực hiện lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục của giảng viên tại Trường CĐSP Lạng Sơn nhằm chia sẻ và tháo gỡ những băn khoăn cho một bộ phận giảng viên.

12. Hình thành khả năng thích ứng cho sinh viên sư phạm trong hoạt động giảng dạy

12. Hình thành khả năng thích ứng cho sinh viên sư phạm trong hoạt động giảng dạy

 09:15 05/04/2017

Thích ứng là quá trình trong đó đời sống tâm lí và hệ thống hành vi cá nhân thay đổi phù hợp với những điều kiện sống và làm việc mới. Hình thành khả năng thích ứng giúp sinh viên nhanh chóng làm quen với những điều kiện mới và thực hiện thành công hoạt động giảng dạy sau khi tốt nghiệp. Dựa trên phân tích những kĩ năng thích ứng hiện nay của sinh viên, người viết gợi ý những giải pháp để hình thành kĩ năng trong hoạt động giảng dạy của họ.

13. Xây dựng phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên  đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

13. Xây dựng phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày giới thiệu sơ lược quy trình xây dựng phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.

18. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu

18. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên ở trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa- Vũng Tàu

 16:56 24/10/2016

Bài báo trình bày quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, kết quả và bài học kinh nghiệm ở trường cao đẳng sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Vai trò của chủ thể quản lí hoạt động giảng dạy theo tín chỉ ở cấp độ khoa trong trường đại học

6. Vai trò của chủ thể quản lí hoạt động giảng dạy theo tín chỉ ở cấp độ khoa trong trường đại học

 17:09 26/09/2016

Tóm tắt: Hoạt động dạy và học là hoạt động nền tảng, cơ bản của nhà trường nói chung và trường đại học nói riêng. Với mô hình đào tạo theo tín chỉ ở các trường đại học hiện nay, vai trò của giảng viên không những không giảm đi mà ngày càng được đề cao hơn. Để giảng viên phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của mình, các chủ thể quản lí trực tiếp hoạt động giảng dạy, cụ thể là cấp độ khoa cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình để phù hợp với yêu cầu và thực tế.
Từ khóa: chủ thể quản lí, hoạt động giảng dạy, tín chỉ, trường đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây