05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

05. Thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên mầm non huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng phát triển hứng thú nhận thức trong hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 của giáo viên ở một số trường mầm non huyện Thuận châu, tỉnh Sơn La, giúp các giáo viên mầm non phát hiện được những hạn chế và ưu điểm trong việc tổ chức hoạt động học nhằm phát triển và duy trì được hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 trên địa bàn huyện.
Từ khóa: Hứng thú, hứng thú nhận thức, hoạt động học, phát triển hứng thú nhận thức, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

11. Bản chất của dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

11. Bản chất của dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

 11:39 21/03/2018

Tóm tắt: Dạy học theo tiếp cận tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia dựa trên tư tưởng của phương pháp sư phạm tương tác do Demmone và Roy khởi xướng, và sự tương tác được thực hiện thông qua các hoạt động điều khiển và tự điều khiển. Bản chất của cách tiếp cận này là đổi mới cách nghĩ và vận hành các thành tố của quá trình dạy học so với dạy học truyền thống và có các đặc điểm như: 1) Học đi đôi với hành; 2) Sự học thường đặt trong các tình huống nghề nghiệp thực tiễn; 3) Trong dạy học, mối quan hệ và tác động qua lại giữa môi trường và các hoạt động dạy và học có vai trò quan trọng trong chất lượng học; 4) Đánh giá kết quả dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia được thực hiện trong tình huống thực hoặc tương tự với thực tiễn nghề nghiệp.
Từ khóa: Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, mục tiêu dạy học, phương pháp dạy học, hoạt động dạy, hoạt động học.

15. Một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

15. Một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia

 10:30 09/02/2018

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số hướng triển khai dạy học theo tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia như: Xây dựng môi trường học tập cho sinh viên trải nghiệm; thực hiện quan điểm tích hợp lí thuyết với thực hành; vận dụng các phương pháp dạy học chủ động để tăng tính chủ động, tự lực và tích cực của sinh viên (người học); tăng cường cho sinh viên (người học) tiếp cận môi trường trải nghiệm thực tế nghề nghiệp; thí điểm đánh giá kiến thức, kĩ năng nghề của sinh viên tại cơ sở sản xuất, xí nghiệp.
Từ khóa: Tiêu chuẩn kĩ năng nghề quốc gia, dạy học chủ động, đánh giá, phương pháp dạy học tích hợp, hoạt động dạy, hoạt động học.

26. VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA D.A.KOLB VÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẦM NON

26. VẬN DỤNG MÔ HÌNH GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM CỦA D.A.KOLB VÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẦM NON

 13:04 26/09/2017

Tóm tắt: Giáo dục trải nghiệm là phương pháp giáo dục phát huy tối đa tính tích cực, chủ động của người học, thông qua đó nâng cao năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề. Mô hình giáo dục trải nghiệm có thể vận dụng vào tổ chức hoạt động học của trẻ mầm non, giúp giáo viên tổ chức đa dạng các hoạt động trải nghiệm qua đó tích lũy và phát triển kinh nghiệm cho trẻ.
Từ khóa: Giáo dục trải nghiệm, mô hình, hoạt động học, trẻ mầm non.

85. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên các trường đại học công an nhân dân trong bối cảnh đổi mới giáo dục

85. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên các trường đại học công an nhân dân trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 16:42 13/03/2017

Bài báo trình bày về khái niệm hoạt động học tập; đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên các trường đại học công an nhân dân trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

19. Quản lí hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

19. Quản lí hoạt động học tập của sinh viên trường cao đẳng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải quản lí hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ; nội dung công tác quản lí hoạt động học tập của sinh viên trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động học ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động học ở trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày một số tồn tại và từ đó chỉ ra bốn biện quản lí hoạt động học ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

7. Quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học – một thành tố của tri thức về hoạt động dạy – học

7. Quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học – một thành tố của tri thức về hoạt động dạy – học

 14:55 13/02/2017

Bài báo tìm hiểu sâu quan niệm về hoạt động dạy và hoạt động học, làm rõ sự đa dạng của quan điểm và tác động của chúng đến cách tiếp cận trong hoạt động học và chất lượng dạy.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây