8. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI  Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

8. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

 02:11 11/12/2020

Tóm tắt: Chơi ngoài trời là một trong những hoạt động góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non. Tại Việt Nam và các quốc gia khác, nhiều tác giả nghiên cứu, đưa ra những hướng dẫn, khuyến nghị giúp hoạt động chơi ngoài trời được tổ chức hiệu quả hơn. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi muốn hỗ trợ giáo viên nhìn thấy những tiềm năng của các trò chơi và có nhiều ý tưởng chơi hơn tại các khu vực chơi ngoài trời. Kết quả nghiên cứu thực trạng cho thấy, một số hoạt động chơi còn khá mới mẻ đối với các giáo viên. Nhiều giáo viên chưa sử dụng hoặc sử dụng ở mức “thấp” trò chơi thể thao, trò chơi dân gian, trò chơi khám phá, chơi sáng tạo và trò chơi mô phỏng. Bên cạnh đó, ý tưởng chơi ở các khu vực thường xoay quanh vài hoạt động quen thuộc. Do đó, tác giả đề xuất thêm một số trò chơi và ý tưởng chơi tại các khu vực chơi ngoài trời. Giáo viên ở các trường mầm non cần xem xét, tham khảo những gợi ý của tác giả để phát huy tính đa dạng khu chơi ngoài trời, giúp hoạt động chơi của trẻ trở nên phong phú hơn.
Từ khóa: khu chơi ngoài trời, chơi ngoài trời, hoạt động ngoài trời, trò chơi ngoài trời

14. GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

14. GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

 22:25 04/08/2020

Tóm tắt: Giáo dục môi trường đất là trách nhiệm của toàn nhân loại, gắn với trách nhiệm của mỗi quốc gia, mỗi con người cụ thể. Quá trình này phải được tiến hành từ khi trẻ còn nhỏ để tạo ra những hành vi tốt đối với môi trường đất và giáo dục trẻ bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường nói chung. Bài viết đề xuất một số biện pháp giáo dục môi trường đất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tỉnh Phú Thọ thông qua hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ có những hiểu biết về môi trường đất; qua đó, hình thành thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với việc bảo vệ môi trường sống.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, môi trường đất, hoạt động ngoài trời, trẻ mẫu giáo

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG  NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI TẠI TỈNH PHÚ THỌ

 06:19 18/06/2020

Tóm tắt: Giáo dục môi trường đất là trách nhiệm của toàn nhân loại, gắn với trách nhiệm của mỗi quốc gia, mỗi con người cụ thể. Quá trình này phải được tiến hành từ khi trẻ còn nhỏ để tạo ra những hành vi tốt đối với môi trường đất và giáo dục trẻ bắt đầu thấy được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ môi trường nói chung. Bài viết đề xuất một số biện pháp giáo dục môi trường đất cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tỉnh Phú Thọ thông qua hoạt động ngoài trời nhằm giúp trẻ có những hiểu biết về môi trường đất; qua đó, hình thành thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với việc bảo vệ môi trường sống.
Từ khóa: Giáo dục môi trường, môi trường đất, hoạt động ngoài trời, trẻ mẫu giáo

29. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

29. GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

 05:20 08/07/2019

Tóm tắt: Đối với giáo dục mầm non thì nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của giáo dục mẫu giáo là giáo dục thẩm mĩ. Mỗi giáo viên có thể sử dụng nhiều con đường khác nhau để giáo dục thẩm mĩ cho trẻ, trong đó, lựa chọn và tổ chức hoạt động ngoài trời là một trong những cách thuận lợi và hữu hiệu để nâng cao hiệu quả việc giáo dục thẩm mĩ cho các em. Bài viết trình bày ý nghĩa của giáo dục thẩm mĩ đối với trẻ mẫu giáo, một số tồn tại trong việc tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ ở một số trường mầm non; từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động này.
Từ khóa: Giáo dục thẩm mĩ, giáo dục mầm non, trẻ mẫu giáo, hoạt động ngoài trời.

12. Thực trạng việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời

12. Thực trạng việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời

 05:59 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời, qua nhận thức của giáo viên, nội dung khám phá các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động nhận thức của trẻ, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ và biện pháp được giáo viên sử dụng để phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời.
Từ khóa: tính tích cực nhận thức, trẻ 5-6 tuổi, hiện tượng tự nhiên, hoạt động ngoài trời

10.  Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non ngoại thành Hải Phòng

10. Một số biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ mẫu giáo ở các trường mầm non ngoại thành Hải Phòng

 05:08 14/09/2016

Hoạt động ngoài trời là một nội dung quan trọng trong chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ mẫu giáo trong các trường mầm non. Nội dung này được các trường mầm non thành phố Hải Phòng, trong đó có các trường mầm non ngoại thành quan tâm thực hiện. Tuy nhiên, quá trình hoạt động này còn gặp phải nhiều khó khăn, bất cập. Bài viết nghiên cứu, đưa ra đề xuất những biện pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động ngoài trời nhằm phát huy hết tác dụng tích cực của hoạt động này đối với sự phát triển của trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây