5. MỘT SỐ NHÓM KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

5. MỘT SỐ NHÓM KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Trong các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngoại khóa ở các nhà trường quân đội phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục. Kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa của cán bộ quản lí giáo dục ở các nhà trường quân đội đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu giáo dục, đào tạo, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, cán bộ quản lí giáo dục cần học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, trong đó có kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa. Bài viết trình bày về các nhóm kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa của cán bộ quản lí giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng tổ chức, hoạt động ngoại khóa, học viên, cán bộ quản lí giáo dục, nhà trường quân đội.

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ   Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Để thực hiện mục tiêu môn học ở trường phổ thông, ngoài việc tiến hành bài học nội khóa, ngoại khoá lịch sử là một hình thức tổ chức dạy học được học sinh rất thích thú. Thông qua các hoạt động ngoại khóa, học sinh được bồi dưỡng kiến thức, giáo dục tư tưởng, tình cảm, thái độ và phát triển các năng lực của bản thân. Bài viết làm rõ ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử; mối quan hệ giữa hoạt động ngoại khóa và hoạt động nội khóa; các biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở Trường Trung học phổ thông Thái Nguyên.
Từ khóa: Ngoại khóa, hoạt động ngoại khóa, dạy học Lịch sử.

34.Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

34.Tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh cho học sinh Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành

 21:45 16/07/2017

Việc học ngoại ngữ ở trường học sẽ thực sự hiệu quả nếu học sinh được học trong môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ đó. Môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh là yếu tố quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh tại Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành. Một số cách làm chẳng hạn như xây dựng chương trình nhà trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, học với tình nguyện viên nước ngoài, tăng cường giao lưu quốc tế để đáp ứng nhu cầu tạo môi trường giao tiếp bằng tiếng Anh ở trường đã được đề cập trong bài báo.

36. Hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay

36. Hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày về ngoại khóa và hoạt động ngoại khóa của học viên ở các trường đại học quân sự hiện nay (mục đích, nội dung, chủ thể tổ chức, điều khiển, tham gia, ...).

42. SỬ DỤNG BỘ SÁCH “HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP” ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

42. SỬ DỤNG BỘ SÁCH “HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP” ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 08:32 11/07/2017

Đổi mới nội dung, phương pháp dạy học lịch sử ở trường phổ thông là yêu cầu đặt ra cấp thiết. Qua nghiên cứu lí luận, thực nghiệm sư phạm, bài viết làm rõ một số biện pháp sử dụng bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập" nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học lịch sử ở trường phổ thông.

13. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

13. Giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

 08:59 07/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức thông các hoạt động ngoại khóa cho học sinh trung học cơ sở trong các hoạt động không phải là mới nhưng làm thể nào sử dụng các phương pháp có hiệu quả, sáng tạo ở từng nội dung với những hình thức hoạt động khác nhau sẽ mang lại hiểu quả tích cực hơn so với những hoạt động vẫn còn mang tính hình thức trước đây, Bài viết đi sâu phân tích quá trình thực hiện giáo dục đạo đức thông qua hoạt động ngoại khóa ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Từ khóa: hoạt động ngoại khóa, học sinh, trung học cơ sở, giáo dục đạo đức.

57. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức thông qua các hoạt động ngoại khoá

57. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức thông qua các hoạt động ngoại khoá

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về khái niệm, những khó khăn thường gặp khi nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức; hoạt động ngoại khoá; một số đề xuất về hoạt động ngoại khoá để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức.

20. Học tập phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội

20. Học tập phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa, mục tiêu và chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững và tính khả thi của giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội.

17. Tổ chức dạ hội lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ ở trường phổ thông

17. Tổ chức dạ hội lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ ở trường phổ thông

 09:06 15/09/2016

Trong dạy học Lịch sử cũng như nhiều môn học khác ở trường phổ thông, ngoài bài học nội khoa, hoạt động ngoại khóa có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng. Dạ hội lịch sử là mộ hoạt động ngoại khóa, mang tính tổng hợp, công phu, có quy mô lớn với ưu điểm là sinh động, hấp dẫn, tính thực tiễn cao, thu hút được học sinh toàn trường tham gia. Hoạt động này hướng tới mục tiêu bồi dưỡng học sinh về kiến thức; giáo dục tư tưởng, thái độ, tinh thần ý thức cộng đồng; trách nhiệm đối với xã hội; phát triển các năng lực học tập.

11. Bản chất quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông

11. Bản chất quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày về bản chất của quản lí lớp học và hoạt động ngoại khóa; phát triển môi trường giáo dục/học tập tích cực bằng cách thiết lập các kì vọng/mong đợi và tạo bầu không khí giáo dục; củng cố và duy trì môi trường giáo dục/học tập tích cực; giải quyết các vấn đề xảy ra/nảy sinh nhằm nâng cao chất lượng quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông.

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

12. Sử dụng hình thức hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao hứng thú học tập môn Hóa học cho học sinh ở trường trung học phổ thông

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về hứng thú học tập, vai trò của hoạt động ngoại khóa; đề xuất một số hình thức được sử dụng trong hoạt động ngoại khóa môn Hóa học ở trung học phổ thông nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây