09. Một số biện pháp hỗ trợ nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học toán

09. Một số biện pháp hỗ trợ nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học toán

 19:09 08/03/2020

Tóm tắt: Tâm lí học sư phạm đã khẳng định sự phát triển tâm lí của con người trải qua nhiều giai đoạn. Các giai đoạn đó gắn liền với sự phát triển hoạt động của con người. Đối với trẻ mẫu giáo, vui chơi là hoạt động chủ đạo. Đối với học sinh đầu cấp tiểu học, hoạt động học lại là hoạt động chủ đạo. Khi trẻ em chuyển từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác bao giờ cũng xuất hiện những cấu tạo tâm lí mới chưa từng có trong thời kì trước. Những cấu tạo mới này làm biến đổi chính tiến trình phát triển nhận thức của trẻ, gây khó khăn trong hoạt động nhận thức, đặc biệt trong học Toán. Do vậy, cần có những tác động sư phạm vào hoạt động nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học để giúp các em khắc phục những khó khăn tâm lí có thể gặp phải. Bài viết đưa ra một số biện pháp hỗ trợ hoạt động nhận thức cho học sinh đầu cấp tiểu học trong dạy học môn Toán.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động nhận thức, học sinh, đầu cấp tiểu học.

02. Thực trạng và một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay

02. Thực trạng và một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay

 15:27 26/08/2019

Tóm tắt: Tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học trong quân đội hiện nay. Hoạt động này có những yêu cầu riêng và cần được tiến hành bằng các biện pháp đồng bộ, khoa học và thiết thực. Bài viết nêu thực trạng và đề xuất một số biện pháp tích cực hóa hoạt động nhận thức trong học tập của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: tích cực hóa, hoạt động nhận thức, trường đại học trong quân đội, học viên.

51.    SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

51. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong các môn khoa học tự nhiên, vật lí là một bộ môn thực nghiệm. Thí nghiệm mô phỏng được xây dựng từ các dụng cụ và đối tượng mô phỏng, trên cơ sở các đối tượng thực. Khi tiến hành thí nghiệm trên các đối tượng mô phỏng đó sẽ thu được kết quả phù hợp với các quy luật như trong các thí nghiệm thực. Khi sử dụng thí nghiệm mô phỏng sẽ cho kết quả nhanh và dễ sử dụng, qua đó giúp học sinh có điều kiện quan sát được trực tiếp hiện tượng và quá trình vật lí xảy ra trong thí nghiệm. Bài viết đề cập vấn đề sử dụng thí nghiệm mô phỏng nhằm phát huy tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh trung học phổ thông.
Từ khóa: thí nghiệm mô phỏng, hoạt động nhận thức, học sinh trung học phổ thông.

37. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢNG VIÊN VỚI VẤN ĐỀ "TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - TỰ HỌC" CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC

37. TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIẢNG VIÊN VỚI VẤN ĐỀ "TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC - TỰ HỌC" CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC

 08:32 11/07/2017

Trong dạy học đại học, tích cực hoá hoạt động nhận thức của sinh viên - tự học, là một hướng đổi mới đã được rất nhiều nhà giáo dục, nhà nghiên cứu quan tâm bàn bạc và ủng hộ. Tích cực hoá là một hoạt động nhằm làm chuyển biến vị trí của người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của giảng viên với vấn đề tích cực hóa hoạt động nhận thức - tự học của sinh viên đại học.

47. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC, TỰ CHỦ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

47. SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍCH CỰC, TỰ CHỦ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH

 15:23 14/03/2017

Bài viết trình bày một số cơ sở khoa học cơ bản việc xây dựng các quy trình giảng dạy và phương pháp sử dụng thí nghiệm vật lý ở trường học theo hướng đẩy mạnh một diễn biến tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động nhận thức của học sinh, qua đó phát triển năng lực và phương pháp nghiên cứu khoa học cho họ.

14. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

14. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng khảo sát và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến việc tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông.

16. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

16. Thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học

 08:46 20/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của phiếu học tập trong dạy học, thiết kế và sử dụng phiếu học tập tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học Sinh học.

20. Một số dạng hoạt động nhận thức toán học chủ yếu của học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ

20. Một số dạng hoạt động nhận thức toán học chủ yếu của học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ

 09:07 16/01/2017

Bài báo trình bày một số dạng hoạt động nhận thức toán học chủ yếu của học sinh (hoạt động điều ứng, hoạt động chuyển hóa các liên tưởng) theo quan điểm thích nghi trí tuệ.

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

18. Tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí thông qua sử dụng dữ liệu tự tạo

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, quá trình nghiên cứu vật lí thường được tiến hành bằng quan sát và thí nghiệm. Từ khái niệm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh, bài viết trình bày thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí ở trường phổ thông và sử dụng thí nghiệm vật lí tự tạo xây dựng một số tình huống có vấn đề trong dạy học, được minh họa qua một số bài học trong chương trình vật lí trung học phổ thông nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh.
Từ khóa: tích cực hóa, hoạt động nhận thức, học sinh, dạy học Vật lí, sử dụng dữ liệu tự tạo

17. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí

17. Tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo trong dạy học vật lí

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày quá trình nhận thức của học sinh trong dạy học Vật lí gồm: hoạt động nhận thức, những thao tác trong nhận thức vật lí của học sinh; tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học vật lí với sự hỗ trợ của thí nghiệm tự tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây