12. SỬ DỤNG VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO

12. SỬ DỤNG VẬT LIỆU THIÊN NHIÊN TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Việc rèn luyện cho trẻ mẫu giáo một số năng lực và phẩm chất trong đó có năng lực quan sát là rất cần thiết. Phát triển năng lực quan sát cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động tạo hình là một quyết định đúng đắn, vì trong quá trình hoạt động tạo hình của trẻ, năng lực quan sát chiếm vị trí then chốt, nền tảng, quyết định tính hiệu quả cũng như chất lượng của hoạt động này. Bài viết tập trung phân tích đặc điểm năng lực quan sát của trẻ mẫu giáo trong hoạt động tạo hình khi sử dụng vật liệu thiên nhiên làm chất xúc tác. Từ đó, tác giả đưa ra các đề xuất cho việc áp dụng những biện pháp sử dụng vật liệu thiên nhiên trong tổ chức hoạt động tạo hình nhằm phát triển năng lực quan sát cho trẻ mẫu giáo.
Từ khóa: Vật liệu thiên nhiên, hoạt động tạo hình, năng lực quan sát, trẻ mẫu giáo

14. MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

14. MỘT SỐ TỒN TẠI VỀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo được thực hiện thông qua nhiều hình thức hoạt động, trong đó tạo hình là một trong những hoạt động đặc trưng gần gũi và hấp dẫn đối với trẻ. Đặc biệt, hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục mầm non. Bài viết phân tích một số vấn đề còn tồn tại về phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non hiện nay nhằm gợi ý hướng khắc phục, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ ở trường mầm non. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy việc đổi mới nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động tạo hình cần được tiến hành tuy nhiên vẫn phải tuân theo nguyên tắc chung của hoạt động tạo hình ở trường mầm non.
Từ khóa: Tồn tại, phương pháp tổ chức, hoạt động tạo hình, trường mầm non, thành phố Sơn La

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM VỀ ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

33. MỘT SỐ YÊU CẦU SƯ PHẠM VỀ ĐỒ CHƠI - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC DÙNG TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số yêu cầu sư phạm về đồ chơi - đồ dùng dạy học dùng trong hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non như phải phù hợp với đặc điểm khả năng vận động và đặc điểm khả năng tạo hình của trẻ ở từng lứa tuổi; đảm bảo tính chân thực trong sự thể hiện hình tượng; đảm bảo tính thẩm mĩ và yêu cầu Vệ sinh - An toàn.
Từ khóa: hoạt động tạo hình, trẻ mầm non, đồ chơi, đồ dùng dạy học

01. Thực trạng quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

01. Thực trạng quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 16:39 26/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên 30 cán bộ quản lí và 150 giáo viên của 13 trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả thực hiện các chức năng quản lí hoạt động tạo hình của hiệu trưởng các trường này. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp với đặc thù của địa phương trong thời gian tới.
Từ khóa: Thực trạng, quản lí, hoạt động tạo hình, trường mầm non công lập.

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH   Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN PHÚ,  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN TÂN PHÚ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Dựa trên cơ sở lí luận và kết quả khảo sát thực trạng công tác quản lí hoạt động tạo hình ở các trường mầm non công lập quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 05 biện pháp quản lí hoạt động này, gồm: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí và giáo viên; tăng cường tính kế hoạch; cải tiến công tác tổ chức; tăng cường công tác chỉ đạo; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: biện pháp, hoạt động tạo hình, quản lí hoạt động tạo hình, trường mầm non, quận Tân Phú.

31. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN  “PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ EM” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

31. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ EM” CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 10:48 16/11/2017

Tóm tắt: Hoạt động tạo hình có vị trí quan trọng và là con đ¬ường cơ bản để tiến hành giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non. Đối với sinh viên ngành Giáo dục mầm non, “Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em” là một trong những học phần quan trọng mà sinh viên cần tích cực học tập, giảng tập mới có thể thực hiện tốt hoạt động giảng dạy ở trường mầm non. Bài viết đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập học phần “Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
Từ khóa: hoạt động tạo hình, Giáo dục mầm non, sinh viên.

28. SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI

28. SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Trẻ mầm non dùng màu sắc để tạo lên thế giới riêng, nó thay cho lời tình cảm, tình yêu tới mọi người, những rung động thơ ngây này có tác động đến các bộ phận trong cơ thể và các hoạt động của trẻ trong trường mầm non. Do tầm quan trọng của màu sắc hay nói cách khác là "năng lượng màu sắc" tác động trực tiếp tới trẻ, vì vậy việc sử dụng màu sắc trong trường mầm non hay thông qua hoạt động tạo hình để giáo dục trẻ là điều rất cần thiết.
Từ khóa: Sáng tạo, Hoạt động tạo hình, Màu sắc

62. NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ  THEO MÔ HÌNH "GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

62. NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ THEO MÔ HÌNH "GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM"

 09:40 24/08/2017

Mô hình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đang là một xu hướng được nhiều giáo viên mầm non quan tâm, ứng dụng vào trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ nhằm kích thích hứng thú, tính chủ động, tích cực ở trẻ khi tham gia vào các hoạt động; giúp trẻ có sự trao đổi, chia sẻ và biết cách phối hợp cùng nhau để giải quyết các nhiệm vụ, các tình huống của yêu cầu học tập đặt ra. Bài viết đề cập đến những hạn chế trong tổ chức hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm và đề xuất một số biện pháp góp phần tháo gỡ những khó khăn của giáo viên trong điều kiện hiện nay.

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

12. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 16:07 23/08/2017

Theo hướng đổi mới phương pháp hoạt động tạo hình lấy trẻ làm trung tâm thì người dạy tạo hình cần giúp trẻ tự khám phá ra thế giới thẩm mĩ của riêng mình, khai thác tiềm năng sáng tạo nghệ thuật sẵn có của từng cá nhân trẻ, tôn trọng ý tưởng hay những gì đứa trẻ muốn làm với tác phẩm nghệ thuật của mình, chỉ quan sát và gợi ý cho trẻ tự phát triển. Một môi trường nghệ thuật tốt, một phương pháp dạy tạo hình phù hợp sẽ giúp trẻ hoàn thiện hơn, có nhân cách sống đẹp hơn, tự tin hơn trong cách giải quyết tất cả các vấn đề và làm cho trẻ phát huy hết năng lực và khả năng sáng tạo của mình.

14. HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH  LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO

14. HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THEO MÔ HÌNH LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM NHẰM PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO

 16:07 23/08/2017

Hoạt động tạo hình là một trong những hoạt động thú vị với trẻ mầm non, có vai trò rất lớn trong việc phát huy tính sáng tạo của trẻ; giúp trẻ phát triển tư duy, trí nhớ, trí tưởng tượng, tính kiên trì để trẻ có cơ hội tìm hiểu thế giới xung quanh; thông qua sự hình dung về đối tượng miêu tả, giúp trẻ tăng thêm vốn hiểu biết; góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách và sáng tạo ra cái đẹp; ngoài ra còn giúp rèn kĩ năng tay/vận động tinh của tay cho trẻ. Bài viết đề cập các nội dung: 1) Một số vấn đề chung về tính sáng tạo, hoạt động tạo hình và mô hình lấy trẻ làm trung tâm; 2) Những khó khăn trong tổ chức hoạt động tạo hình theo mô hình lấy trẻ làm trung tâm; 3) Đề xuất một số biện pháp.

16. GIÁO DỤC CẢM XÚC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

16. GIÁO DỤC CẢM XÚC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

 16:07 23/08/2017

Việc giáo dục cảm xúc thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động tạo hình nhằm nâng cao hiệu quả của giáo dục thẩm mĩ là thiết thực, đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tích cực nhất đòi hỏi việc nghiên cứu, vận dụng sáng tạo các biện pháp giáo dục nhằm tăng cường tính tích cực và chủ động ở trẻ trong hoạt động là vấn đề cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

33.	 Hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

33. Hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật mầm non

 17:02 17/07/2017

Bài viết trình bày khái niệm (hoạt động tạo hình, trẻ khuyết tật, giáo dục hòa nhập), vai trò của hoạt động tạo hình trong giáo dục trẻ khuyết tật tại trường mầm non, mục tiêu, nội dung tổ chức hoạt động tạo hình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hoạt động tạo hình cho trẻ khuyết tật.

41.	Phương pháp giáo dục hoạt động tạo hình cho trẻ 24-36 tháng tuổi

41. Phương pháp giáo dục hoạt động tạo hình cho trẻ 24-36 tháng tuổi

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về hoạt động tạo hình cho trẻ 24-36 tháng tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non; tổ chức và đánh giá sự phát triển của trẻ 24-36 tháng tuổi qua hoạt động giáo dục tạo hình.

29. Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình để ươm trồng những tài năng nghệ thuật cho tương lai

29. Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động tạo hình để ươm trồng những tài năng nghệ thuật cho tương lai

 08:56 31/03/2017

Phát triển thẩm mĩ thiết lập một trong 5 mặt giáo dục cần thiết cho toàn bộ quá trình phát triển của trẻ mầm non. Trẻ mầm non có cảm xúc nhạy cảm với môi trường xung quanh trong đó mọi thứ có vẻ mới và lôi cuốn trẻ.Trẻ có thể dễ dàng bị lôi cuốn bởi xung quanh, thích thú với những bức tranh màu sắc hoặc những đồ chơi bắt mắt.Giáo dục thẩm mĩ, do đó, nên được cung cấp cho trẻ sớm vào tuổi mầm non để khuyến khích sự phát triển thẩm mĩ của trẻ.
Để hoạt động tạo hình có ích trong việc bồi dưỡng tài năng của tuổi trẻ, cần thiết phải phát huy trí tưởng tượng của trẻ và thường xuyên đổi mới những dạng và nội dung hoạt động đó bằng cách kết hợp với các hoạt động khác.

47. Một số giải pháp đưa vật liệu thiên nhiên vào quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

47. Một số giải pháp đưa vật liệu thiên nhiên vào quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp cụ thể đối với giáo viên và đối với trẻ mầm non trong việc sử dụng vật liệu thiên nhiên khi tổ chức hoạt động tạo hình cho trường mầm non góp phần thỏa mã nhu cầu hoạt động trực tiếp với thế giới đồ vật trong thiên nhiên, kích thích hứng thú quan sát, tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh của trẻ.

19. Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình của trẻ Mầm non

19. Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong hoạt động tạo hình của trẻ Mầm non

 08:20 14/07/2016

Bài viết trình bày vai trò của vật liệu thiên nhiên trong quá trình tạo hình của trẻ Mầm non và phân loại vật liệu thiên nhiên cho trẻ Mầm non tạo hình theo nhóm. Tiếp đó, tác giả đưa ra một số gợi ý khi sử dụng vật liệu thiên nhiên cho trẻ Mầm non tạo hình nhằm góp phần tạo nên ở trẻ những trạng thái tinh thần rất tích cực.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây