61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 05:54 08/07/2019

Tóm tắt: Tự học có vai trò đặc biệt quyết định đến kết quả học tập của người học. Hoạt động tự học được biểu hiện ở quá trình nhận thức, thái độ, kĩ năng của mỗi cá nhân. Bộ môn Giáo dục học là một trong những môn học lí luận về nghiệp vụ sư phạm bắt buộc đối với sinh viên các trường sư phạm. Tuy nhiên, đây được xem là một môn học khá khô khan, nhiều thuật ngữ khó nên sinh viên thường không có hứng thú học tập, dẫn đến kết quả môn học này còn chưa cao. Vì vậy, việc tìm ra những nguyên nhân, khó khăn trong tự học của sinh viên trên cơ sở đó đề ra những biện pháp phù hợp nhằm giúp các em biết cách tự học và có hứng thú đối với môn học hiện nay là vô cùng cần thiết.
Từ khóa: Giáo dục học, hoạt động tự học, phương pháp, sinh viên.

23. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC  CỦA HỌC VIÊN QUỐC TẾ Ở HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

23. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC VIÊN QUỐC TẾ Ở HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

 05:20 08/07/2019

Tóm tắt: Hiện nay, Học viện An ninh nhân dân thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế, giúp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đào tạo cán bộ công an làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội. Việc quản lí hoạt động tự học của học viên quốc tế ở Học viện An ninh nhân dân hiện nay là một khâu quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong đào tạo, giúp nước bạn đào tạo đội ngũ cán bộ an ninh nhân dân có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Bài viết nghiên cứu đề xuất một số giải pháp quản lí hoạt động tự học của học viên quốc tế ở Học viện An ninh nhân dân hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động tự học, học viên quốc tế, an ninh nhân dân, nghiên cứu khoa học.

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

09. Thiết kế hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông

 05:06 10/01/2019

Tóm tắt: Phát triển năng lực tự học của học sinh là một trong những mục tiêu của giáo dục phổ thông hiện nay. Trong dạy học, để phát triển năng lực tự học, giáo viên cần thiết kế các hoạt động tự học cho học sinh. Bài viết đề cập cơ sở lí luận về năng lực tự học và đề xuất quy trình thiết kế các hoạt động tự học theo chủ đề môn Hóa học (gồm 4 bước: Hình thành động cơ tự học; Xây dựng kế hoạch tự học; Thực hiện kế hoạch tự học; Đánh giá và điều chỉnh) nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh.
Từ khóa: Hoạt động tự học, năng lực tự học, chủ đề môn Hóa học.

04. Một số biện pháp tăng cường khả năng tự học cho sinh viên khi học theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

04. Một số biện pháp tăng cường khả năng tự học cho sinh viên khi học theo học chế tín chỉ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 11:44 27/10/2018

Tóm tắt: Trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, muốn có kết quả tốt, sinh viên cần có kĩ năng tự học phù hợp. Kết quả khảo sát thực trạng cho thấy hoạt động tự học của sinh viên vẫn còn nhiều hạn chế, do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất các biện pháp cần thiết nhằm góp phần tăng cường khả năng tự học cho sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.
Từ khóa: Học chế tín chỉ, khả năng tự học, hoạt động tự học, sinh viên.

8. Thực trạng quản lí hoạt động tự học của học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

8. Thực trạng quản lí hoạt động tự học của học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

 23:51 19/09/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 26 cán bộ quản lí, 143 giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, 253 học sinh nhằm tìm hiểu thực trạng quản lí hoạt động tự học của học sinh trung học cơ sở ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức và thực hiện các chức năng quản lí hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Những hạn chế này là cơ sở cho việc đề xuất những biện pháp quản lí phù hợp.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, hoạt động tự học, trung học cơ sở.

21.	 Đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

21. Đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

 04:20 19/07/2017

Bài báo đề xuất mô hình quản lí hoạt động tự học của lưu học sinh Lào.

53.	Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

53. Tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 05:05 20/04/2017

Bài báo này trình bày các vấn đề tổ chức hoạt động tự học của sinh viên cao đẳng theo đào tạo tín chỉ với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

14.	Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế

14. Một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế

 05:27 19/04/2017

Bài báo này trình bày một số biện pháp quản lí hoạt động tự học theo đào tạo tín chỉ của sinh viên cao đẳng Y tế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

15. Xây dựng tài liệu “Sinh học tế bào” theo chủ đề học tập để tổ chức dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học trung học phổ thông

15. Xây dựng tài liệu “Sinh học tế bào” theo chủ đề học tập để tổ chức dạy tự học cho học sinh chuyên Sinh học trung học phổ thông

 04:40 07/11/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến hai khái niệm cốt lõi: Tài liệu và chủ đề dạy học. Đề xuất 8 nguyên tắc khoa học và quy trình 5 bước cơ bản trong việc xây dựng chủ đề học tập. Dựa trên các nguyên tắc và quy trình đã đề xuất; chúng tôi xây dựng được 7 chủ đề phủ kín chương trình Sinh học tế bào trung học phổ thông chuyên. Các chủ đề này đã được chỉnh sửa theo ý kiến chuyên gia, sẽ là tài liệu có giá trị cho dạy tự học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10 trung học phổ thông chuyên.
Từ khóa: Tài liệu, chủ đề dạy học, nguyên tắc xây dựng, quy trình xây dựng, hoạt động tự học.

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 06:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học của sinh viên, quy trình tổ chức tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện trong các trường đại học sư phạm trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tự học trong đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

 05:36 31/10/2016

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn , đổi mới tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn.

7. Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học ở đại học

7. Tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên trong dạy học ở đại học

 05:48 14/09/2016

Tóm tắt: Tự học là một hoạt động của người học cần thực hiện theo nhiệm vụ được thiết kế với những chỉ định rõ ràng, dưới sự dẫn về phương pháp nhưng không có sự can dự trực tiếp của người dạy. Bài viết đưa ra một số gợi ý về cách tiếp cận tổ chức tự học.
Từ khóa: tổ chức, hoạt động tự học, sinh viên.

21. Biện pháp tích cực hóa hoạt động tự học môn Đại số của sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Bắc

21. Biện pháp tích cực hóa hoạt động tự học môn Đại số của sinh viên ngành giáo dục tiểu học Trường Đại học Tây Bắc

 05:09 10/09/2016

Học phần Đại số cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học - Trường Đại học Tây Bắc gồm 5 chương với 30 tiết học trên lớp và 60 tiết tự học. Với cơ cấu chương t rình này cho thấy yếu tố quyết định chất lượng học tập môn Đại số chính là hoạt động tự học của sinh viên. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất một số biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động tự học một số nội dung cụ thể môn Đại số, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn học này của học sinh ngành giáo dục tiểu học - Trường Đại học Tây Bắc.

15. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn học Xác xuất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội

15. Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn học Xác xuất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội

 03:20 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng hoạt động tự học môn Xác suất và thống kê của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học môn Xác suất và thống kê của sinh viên nhà trường; một số kết luận và kiến nghị.
Từ khóa: thực trạng, yếu tố, ảnh hưởng, hoạt động tự học, xác suất và thống kê, Đại học Dược Hà Nội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây