8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THIÊN NHIÊN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC CHO HỌC SINH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Giao tiếp và hợp tác là một trong những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh ở nhà trường. Hoạt động trải nghiệm thiên nhiên là một hoạt động giáo dục bắt buộc trong trường phổ thông nhằm giáo dục cho học sinh tình yêu thiên nhiên và bảo vệ thiên nhiên. Bài báo trình bày về khái niệm, cấu trúc năng lực giao tiếp và hợp tác; mối quan hệ giữa năng lực giao tiếp và hợp tác với hoạt động trải nghiệm thiên nhiên; quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên. Trên cơ cở đó lấy ví dụ minh họa cho việc thiết kế hoạt động trải nghiệm thiên nhiên chủ đề “Du lịch xanh”, lớp 9.
Từ khóa: giao tiếp và hợp tác, năng lực, trải nghiệm thiên nhiên, hoạt động trải nghiệm

10. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

10. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Với định hướng dạy học phát triển năng lực, hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trở thành hoạt động bắt buộc, thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng không nhỏ (105 tiết/năm) trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Đây là một bước chuyển lớn trong giáo dục phát triển năng lực, đòi hỏi sự nỗ lực cả ở phía người thực hiện - lực lượng giáo viên trong nhà trường phổ thông. Định hướng phát triển bản thân là một trong những yêu cầu chiếm thời lượng lớn nhất của hoạt động trải nghiệm cấp trung học cơ sở. Căn cứ vào cơ sở lí luận và thực tiễn của hoạt động trải nghiệm, chúng tôi xây dựng chủ đề “Sáng tạo nghệ thuật” giúp giáo viên tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh 4 lớp (6, 7, 8, 9) của bậc học này. Chủ đề “Sáng tạo nghệ thuật” được thiết kế linh hoạt, bám sát những mục tiêu trên cho cả 4 khối lớp (6, 7, 8, 9). Phần thực nghiệm đã được thực nghiệm trên các khối lớp 6, 7, 8 ở các địa bàn khác nhau (miền núi, trung du, thành phố). Kết quả bước đầu khẳng định mức độ phù hợp của chuỗi các hoạt động trong chủ đề “Sáng tạo nghệ thuật”, hướng tới phát triển năng lực học sinh theo quy định trong chương trình cấp học THCS.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm hướng nghiệp, chủ đề, sáng tạo nghệ thuật, phát triển bản thân

4. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRẢI NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC TRUYỀN THUYẾT CHO HỌC SINH LỚP 6

4. THIẾT KẾ TRÒ CHƠI TRẢI NGHIỆM ĐỂ DẠY HỌC TRUYỀN THUYẾT CHO HỌC SINH LỚP 6

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Vận dụng hoạt động trải nghiệm trong dạy học Ngữ văn giúp học sinh dấn thân sâu hơn vào văn bản để hiểu và thấm thấu giá trị. Tùy thuộc vào kiểu bài học và đối tượng học sinh mà giáo viên có thể lựa chọn hình thức trải nghiệm phù hợp. Theo đó, với văn bản truyền thuyết và học sinh lớp 6 trung học cơ sở, trò chơi được xem là một hình thức hiệu quả, hấp dẫn. Nhưng để trò chơi không đơn thuần là giải trí, cần gắn nội dung và cách thức chơi với đặc trưng thể loại. Bài báo nghiên cứu đề xuất một số trò chơi trải nghiệm cơ bản có thể sử dụng vào dạy học các truyện truyền thuyết ở lớp 6 thông qua việc giới thiệu chi tiết luật chơi, phương pháp tổ chức, ví dụ minh họa và những lưu ý quan trọng. Việc dạy đọc hiểu văn bản truyền thuyết rất cần được lồng ghép với việc tổ chức hoạt động trải nghiệm nói chung, hoạt động trò chơi nói riêng để tạo không gian và cơ hội cho các em được trải nghiệm thể loại văn học dân tộc, đi sâu vào khám phá văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng, phong tục của nhân dân.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, trò chơi, dạy học truyền thuyết

10. KHAI THÁC YẾU TỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

10. KHAI THÁC YẾU TỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG XÂY DỰNG NỘI DUNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Đảm bảo tính mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện từng địa phương là một trong những quan điểm xây dựng chương trình hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở lí luận chung về hoạt động trải nghiệm và đặc thù điều kiện lịch sử, văn hóa của tỉnh Phú Thọ, bài viết xác định các yêu cầu của yếu tố địa phương trong tổ chức hoạt động trải nghiệm và đề xuất các yếu tố địa phương cần bổ sung, khai thác trong tổ chức hoạt động trải nghiệm đối với các trường tiểu học tỉnh Phú Thọ. Các yếu tố đặc trưng trong truyền thống lịch sử, di sản văn hóa của Phú Thọ là điều kiện tốt để giáo dục học sinh đất Tổ tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, gia tăng ở học sinh tình yêu và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Từ khóa: Trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, yếu tố địa phương, Tỉnh Phú Thọ

2. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

2. HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Giáo dục lịch sử địa phương qua hoạt động trải nghiệm có giá trị to lớn trong việc dẫn dắt, kiến tạo nên bản sắc, bản lĩnh, tình yêu quê hương đất nước ở học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục con người Việt Nam để hội nhập quốc tế. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang, từ đó đề xuất một số giải pháp đối với vấn đề này nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thế hệ trẻ Kiên Giang nói riêng, Việt Nam nói chung trong sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế hiện nay. Thực trạng hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh tiểu học tỉnh Kiên Giang có đặc điểm, tính chất riêng, mức độ thực hiện chưa cao. Những luận cứ thực tiễn càng được nghiên cứu sát thực, tường minh là cơ sở vững chắc để đề xuất các biện pháp tổ chức hoạt hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh càng đạt hiệu quả cao.
Từ khóa: Thực trạng, hoạt động trải nghiệm, giáo dục, lịch sử địa phương

9. TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ NHẰM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

9. TRẢI NGHIỆM LÀNG NGHỀ NHẰM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

 17:35 11/12/2020

Tóm tắt: Một nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông hiện nay là tạo cơ sở định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Mỗi địa phương cần phát huy thế mạnh của mình để thực hiện nhiệm vụ này.
Kết quả: Trên cơ sở xác định tiềm năng hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông của các làng nghề trong tỉnh, bài viết đề xuất nội dung hoạt động trải nghiệm làng nghề nhằm định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Bàn luận: Sự phong phú về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các làng nghề trên địa bản tỉnh Phú Thọ sẽ tạo nên cơ hội tốt trong tìm hiểu nghề nghiệp, lựa chọn nghề, rèn luyện phẩm chất đáp ứng yêu cầu nghề cho học sinh của tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: Định hướng nghề nghiệp, Trải nghiệm hướng nghiệp, Hoạt động trải nghiệm, Tỉnh Phú Thọ, Trung học phổ thông.

10. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “TÌM HIỂU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

10. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHỦ ĐỀ “TÌM HIỂU VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH PHÚ THỌ

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm và Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là hoạt động bắt buộc thực hiện xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp 12 với thời lượng 105 tiết/năm.
Kết quả: Vận dụng những kiến thức lí luận về tổ chức hoạt động trải nghiệm và xây dựng kế hoạch dạy học theo chủ đề, chúng tôi đã xây dựng chủ đề trải nghiệm “Tìm hiểu và bảo vệ môi trường” cho học sinh trung học cơ sở để thực hiện nội dung hướng đến tự nhiên theo quy định của chương trình.
Bàn luận: Phần thực nghiệm đã được thực hiện với lớp 8B và 9B, Trường THCS Hùng Vương (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ), bước đầu cho thấy mức độ phù hợp của chuỗi các hoạt động hướng tới những yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực quy định trong chương trình.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, môi trường, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bảo vệ môi trường.

5. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

5. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh có tầm quan trọng đặc biệt tạo nên bản sắc, bản lĩnh con người Việt Nam. Việc thực hiện giáo dục những phẩm chất, năng lực lịch sử địa phương đạt hiệu quả cao khi học sinh được trải nghiệm phong phú, điển hình các hoạt động thực tiễn. Cho nên nghiên cứu mô hình các hoạt động trải nghiệm với cách thức tổ chức khoa học, nghệ thuật để giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh có ý nghĩa cấp thiết.
Kết quả: Bài viết xây dựng khái niệm mô hình hoạt động trải nghiệm giáo dục lịch sử địa phương, thiết kế 4 mô hình và bao gồm các loại hình hoạt động trải nghiệm tiêu biểu giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh. Việc trải nghiệm các hoạt động điển hình, được tổ chức khoa học, nghệ thuật, học sinh sẽ được phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất lịch sử địa phương.
Bàn luận: Mô hình hoạt động trải nghiệm lịch sử địa phương được xây dựng với nhiều kĩ thuật tổ chức giáo dục phong phú, tiêu biểu nhằm phát triển toàn diện những phẩm chất và năng lực lịch sử địa phương của học sinh.
Từ khóa: Mô hình giáo dục, hoạt động trải nghiệm, lịch sử địa phương

10. QUY TRÌNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG HỌC PHẦN “MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI” Ở BẬC ĐẠI HỌC

10. QUY TRÌNH TÍCH HỢP GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG HỌC PHẦN “MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI” Ở BẬC ĐẠI HỌC

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Chủ đề phát triển bền vững đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu toàn cầu. Với vai trò là nơi sáng tạo tri thức và truyền tải tri thức đó đến sinh viên cũng như cộng đồng, trường đại học trở thành “hình mẫu” cho xã hội hướng đến phát triển bền vững. Giáo dục phát triển bền vững cho sinh viên được thực hiện thông qua nhiều hình thức, một trong những hình thức hiệu quả là tích hợp thông qua các môn học liên quan đến phát triển bền vững. Bài viết đưa ra quy trình tích hợp giáo dục phát triển bền vững thông qua hoạt động trải nghiệm trong tổ chức dạy học học phần “môi trường và con người” ở trường đại học.
Từ khóa: Phát triển bền vững, giáo dục phát triển bền vững, tích hợp, môi trường và con người, hoạt động trải nghiệm

6. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11

6. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ĐÓNG VAI TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Đóng vai là một trong những hoạt động giúp người học học qua trải nghiệm. Chương trình Địa lí lớp 11 có nhiều nội dung có nhiều tiềm năng để tổ chức hoạt động đóng vai. Bài viết trình bày quy trình vận dụng phương pháp đóng vai vào thiết kế các hoạt động dạy học trải nghiệm một số bài học trong chương trình Địa lí 11 nhằm phát triển năng lực người học, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Chuẩn bị chu đáo theo các bước đề xuất trong bài sẽ giúp hoạt động dạy học của giáo viên diễn ra thuận lợi, hiệu quả, giúp học sinh trải nghiệm và phát triển các phẩm chất, năng lực trong học tập môn Địa lí.
Từ khóa: đóng vai, hoạt động trải nghiệm, thiết kế hoạt động, Địa lí 11

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

44. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 10:43 15/09/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đang dần trở thành hoạt động bắt buộc đối với quá trình giáo dục học sinh hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng ứng dụng mô hình giáo dục STEAM vào tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh tại các trường trung học phổ thông tại Hà Nội. Kết quả đánh giá thực trạng này sẽ là cơ sở đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với công tác tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp; giáo dục STEAM, học sinh trung học phổ thông, thực trạng

34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

34. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LOẠI HÌNH CÂU LẠC BỘ KARATE Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một phần quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện giúp cho thế hệ trẻ không chỉ có kiến thức, có đạo đức mà còn có sức khỏe để làm việc và thích ứng với sự thay đổi liên tục trong môi trường lao động hiện đại. Để có nguồn nhân lực trên, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy giáo dục thể chất chính khóa cũng như các hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó có môn Karate. Trên cơ sở tổng hợp, phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu lí luận và thực tiễn về hoạt động giáo dục thể chất, tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thống, bài viết đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm dưới hình thức Câu lạc bộ Karate nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho học sinh tiểu học tỉnh Bình Dương nói chúng và bộ môn Karate nói riêng.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, Giáo dục thể chất, câu lạc bộ, tiểu học, Bình Dương

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

12. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

 15:35 11/09/2020

Tóm tắt: Ở tiểu học, theo chương trình giáo dục phổ thông mới, hoạt động trải nghiệm là hoạt động giáo dục bắt buộc và được thực hiện xuyên suốt ở tất cả các môn học. Bài viết đã đề xuất quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học, một số hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán ở tiểu học và vận dụng vào tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cụ thể trong dạy học môn Toán ở tiểu học. Việc học tập thông qua trải nghiệm là rất quan trọng trong việc gắn kết giữa lí thuyết và thực tiễn, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Dựa trên nội dung từng bài, từng chủ đề, giáo viên có thể thiết kế hoạt động trải nghiệm, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, học sinh, dạy học môn Toán, tiểu học.

9. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

9. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN NGỮ VĂN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm giúp làm tăng giá trị cho người học bởi ở đó, người học được trực tiếp tham gia vào các loại hình hoạt động khác nhau, trải nghiệm những điều đã biết và chưa biết để nhận ra sự thay đổi của bản thân, hướng đến phát triển năng lực và phẩm chất. Đánh giá hoạt động trải nghiệm là một khâu quan trọng giúp giáo viên, học sinh nhận ra những thay đổi và hệ giá trị ấy nhằm điều chỉnh quá trình dạy học. Bài viết nghiên cứu việc đánh giá hoạt động trải nghiệm môn Ngữ văn, thể hiện ở nguyên tắc, quy trình, thiết kế tiêu chí và thang đánh giá. Đây có thể là gợi ý thiết thực giúp giáo viên tiếp tục nghiên cứu và xây dựng bộ đánh giá hiệu quả cho từng hoạt động.
Từ khóa: đánh giá, hoạt động trải nghiệm, dạy học Ngữ văn, phát triển năng lực

6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG TIẾNG ANH

6. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HÌNH THỨC THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG TIẾNG ANH

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Đối với dạy học môn Toán nói chung và dạy bằng tiếng Anh nói riêng, việc đưa các hoạt động trải nghiệm phù hợp với nội dung và chương trình môn học sẽ giúp giờ học sôi nổi, HS tích cực và chủ động trong quá trình lĩnh hội và vận dụng kiến thức toán học. Tuy nhiên, hiện nay đa số GV Toán THCS còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong giờ học cho phù hợp với HS của mình. Bài viết này trình bày một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán bằng tiếng Anh nhằm giúp nâng cao hiệu quả dạy học môn Toán bằng tiếng Anh trong nhà trường THCS hiện nay.
Từ khóa: kinh nghiệm, dạy toán, trung học, toán bằng tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm

8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

8. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC Ở TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là hoạt động có nhiều ưu thế để phát triển phẩm chất và năng lực của người học. Trong bài viết này, tác giả đề xuất việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tin học ở cấp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới và những kết quả thực nghiệm đạt được tại trường Trung học cơ sở Trần Bích San, thành phố Nam Định.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, trung học cơ sở, giáo dục phổ thông.

7. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “PHÂN BÓN HÓA HỌC - BẠN CỦA NHÀ NÔNG”

7. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN KẾT HỢP VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “PHÂN BÓN HÓA HỌC - BẠN CỦA NHÀ NÔNG”

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Việc kết hợp giữa phương pháp dạy học dự án và hoạt động trải nghiệm sẽ mang lại môi trường học tập mới, kích thích hứng thú người học, đáp ứng sự nghiệp đổi mới toàn diện giáo dục. Thông qua bài báo này, một ví dụ về chủ đề “Phân bón hóa học - bạn của nhà nông” sẽ được xây dựng nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, phương pháp dạy học, hoạt động trải nghiệm, phân bón hóa học.

40. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 GẮN VỚI THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG HẢI PHÒNG

40. TỔ CHỨC MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI CHO HỌC SINH LỚP 4, 5 GẮN VỚI THỰC TIỄN ĐỊA PHƯƠNG HẢI PHÒNG

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục phòng chống thiên tai thông qua hoạt động trải nghiệm tại địa phương sẽ nâng cao cho học sinh khả năng ứng phó với những biến đổi môi trường đang diễn ra xung quanh. Ở bài viết này, tác giả đưa ra một số nguyên tắc xây dựng các hoạt động trải nghiệm và đề xuất một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm giáo dục phòng chống thiên tai cho học sinh lớp 4, 5 gắn với thực tiễn địa phương Hải Phòng.
Từ khóa: Giáo dục phòng chống thiên tai, hoạt động trải nghiệm, học sinh lớp 4, 5.

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 8 THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN

42. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CÔNG NGHỆ 8 THEO HÌNH THỨC DẠY HỌC DỰ ÁN

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Có nhiều phương pháp để phát triển năng lực của học sinh, trong đó tổ chức các hoạt động trải nghiệm được đánh giá là có hiệu quả cao, được các nhà giáo dục chú trọng trong thời gian gần đây. Bài viết phân tích việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong dạy học Công nghệ 8, kiến thức phần “Kĩ thuật điện” theo hình thức dạy học dự án; qua đó, hình thành những phẩm chất nhân cách và phát triển năng lực cho học sinh.
Từ khóa: Dạy học dự án, hoạt động trải nghiệm, Công nghệ 8

43. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

43. THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC TIN HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm là hoạt động bắt buộc và thường xuyên ở tất cả các cấp học nhằm hình thành và phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi cho học sinh. Bài viết đề xuất việc vận dụng quy trình quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học tin học ở cấp trung học cơ sở nhằm tạo hứng thú, học tập tích cực cho học sinh.
Từ khóa: hoạt động trải nghiệm, tin học, trung học cơ sở.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây