04. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

04. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 11:09 28/12/2019

Tóm tắt: Kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ 5-6 tuổi là kĩ năng cần thiết giúp trẻ biết cách cùng hoạt động, phối hợp, hợp tác với bạn ở trường mầm non. Kĩ năng hoạt động nhóm của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi bao gồm: kĩ năng hình thành nhóm chơi; kĩ năng phối hợp giữa các thành viên trong nhóm chơi; kĩ năng thực hiện nhiệm vụ của nhóm chơi; kĩ năng giải quyết các xung đột, mâu thuẫn trong nhóm chơi; kĩ năng hoàn thiện nhóm chơi. Hoạt động vui chơi là phương tiện hiệu quả để để rèn luyện và phát triển kĩ năng phối hợp, làm việc cùng nhau của trẻ qua đó sẽ tạo tiền đề cho việc học tập của trẻ ở bậc học sau có hiệu quả.
Từ khóa: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, kĩ năng, kĩ năng hoạt động nhóm, hoạt động vui chơi.

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

 15:40 26/08/2019

Tóm tắt: Bài viết xây dựng một số khái niệm công cụ của vấn đề nghiên cứu; đưa ra các biểu hiện về năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi và các yếu tố ảnh hưởng đến nó; làm rõ hoạt động vui chơi là phương tiện, môi trường tạo điều kiện, cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo. Từ đó, đưa ra một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.
Từ khóa: trẻ mẫu giáo, giáo viên mầm non, năng lực giải quyết vấn đề, hoạt động vui chơi, phát triển.

37. KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TRONG GÓC CHO TRẺ MẪU GIÁO

37. KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI TRONG GÓC CHO TRẺ MẪU GIÁO

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được giáo viên mầm non tổ chức, hướng dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu vui chơi, đồng thời giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ lứa tuổi này. Để thực hiện tốt vai trò chủ đạo của hoạt động vui chơi, giáo viên mầm non cần có hệ thống kỹ năng cần thiết như kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng thiết kế môi trường hoạt động trong các góc và kĩ năng tổ chức thực hiện kế hoạch.
Từ khóa: Hoạt động vui chơi, kĩ năng, giáo viên mầm non

9. GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO  QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

9. GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO TRẺ MẪU GIÁO QUA HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

 11:21 26/09/2017

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, việc giáo dục giới tính ngày càng nhận được sự quan tâm rộng rãi từ các bậc cha mẹ cũng như của toàn xã hội. Giáo dục giới tính cho trẻ từ độ tuổi mẫu giáo là nội dung hết sức quan trọng và cần thiết, giúp trẻ sớm tiếp thu được những kiến thức đầu tiên về giới, từ đó có những hành vi, thái độ phù hợp, tránh được những nguy hiểm cho bản thân và cho người khác. Bài viết đề cập đến vai trò, nội dung giáo dục giới tính đối với trẻ ở độ tuổi mẫu giáo, đồng thời đưa ra các cách thức hiệu quả để lồng ghép nội dung giáo dục giới tính vào hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo.
Từ khóa: giáo dục giới tính, trẻ mẫu giáo, hoạt động vui chơi.

27. Bàn về dạy học kiến tạo xã hội và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo

27. Bàn về dạy học kiến tạo xã hội và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo

 14:29 13/07/2017

Bài báo trình bày những phân tích bước đầu về thuyết kiến tạo và thuyết kiến tạo xã hội; từ đó có một số bàn luận về dạy học kiến tạo và hoạt động vui chơi ở tuổi mẫu giáo.

40.	Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

40. Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi; - Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non như: Tận dụng không gian và vật liệu chơi gần gũi để tạo các nhóm chơi ổn định, bền vững. Khuyến khích trẻ cùng nhau làm đồ chơi. Hướng đến hoạt động nhóm. Sử dụng “mô hình” hướng dẫn trẻ phối hợp hành động với nhau khi chơi.

43.	Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động vui chơi cho giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ ở Hà Nội

43. Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động vui chơi cho giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ ở Hà Nội

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ của giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo - nhà trẻ ở Hà Nội; - Biện pháp nâng cao năng lực tổ chức hoạt động vui chơi cho giáo sinh Trường Trung cấp Sư phạm mẫu giáo nhà trẻ ở Hà Nội như: Khuyến khích trẻ chia sẻ, thỏa thuận ý tưởng để cùng chơi. Tạo tình huống chơi hấp dẫn, cuốn hút trẻ tham gia. Tạo mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với trẻ, giữa trẻ với nhau trong các buổi chơi. Kịp thời giúp trẻ xử lí các tình huống nảy sinh trong khi chơi. Tạo môi trường vật chất tại các góc chơi để kích thích trẻ tích cực hoạt động.

31. Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

31. Giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động vui chơi

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về những mục tiêu cần đạt được trong giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo; ý nghĩa của hoạt động vui chơi đối với việc giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo; một số biện pháp giáo dục môi trường cho trẻ mẫu giáo đạt hiệu quả cao.

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

10. Hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày ba biện pháp hình thành khả năng tự đánh giá cho trẻ trong hoạt động vui chơi: định hướng tự đánh giá, sử dụng tài liệu trực quan, kích thích trẻ tham gia đánh giá kết quả hoạt động.

4. Giải quyết xung đột của trẻ trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non dựa trên cách tiếp cận lí thuyết “vùng phát triển gần nhất” của L.X. Vygotsky

4. Giải quyết xung đột của trẻ trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non dựa trên cách tiếp cận lí thuyết “vùng phát triển gần nhất” của L.X. Vygotsky

 21:43 14/09/2016

Hoạt động vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Khi tham gia vào hoạt động chơi chung, trẻ thường nảy sinh xung đột. Xung đột tiêu cực làm kìm hãm sự phát triển; ngược lại, xung đột tích cực thúc đẩy sự phát triển của trẻ. Xung đột có thể biến thành tiêu cực hay trở nên tích cực phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố giáo dục, vào người lớn. Bài viết nghiên cứu về vấn đề giải quyết xung đột cho trẻ trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non dựa trên cách tiếp cận lí thuyết “vùng phát triển gần nhất” của L.X. Vygotsky.

18. Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

18. Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về nhận thức của giáo viên về giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc; biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc; kĩ năng hoạt động của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc ở thành phố Buôn Ma Thuột.

6. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

6. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 14:03 29/08/2016

Bài báo trình bày về vai trò của giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non; một số biện pháp phát triển kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

18. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo để thiết kế hệ thống học trực tuyến học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm mầm non

18. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo để thiết kế hệ thống học trực tuyến học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ cao đẳng sư phạm mầm non

 10:52 28/08/2016

Bài viết trình bày: - Mạng xã hội học tập Edomodo gồm: Ưu điểm nổi bật của Edmodo, các tính năng của Edmodo, Edmodo giúp đẩy mạnh hoạt động dạy và học, Edmodo góp phần đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá; - Thực trạng dạy học học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” của sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên; - Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào tổ chức dạy học học phần “Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non” cho sinh viên hệ Cao đẳng sư phạm mầm non Trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên như: Mô hình của hệ thống học trực tuyến.

7. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

7. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 16:14 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về biểu hiện của kĩ năng hoạt ộng nhóm của trẻ 5-6 tuỏi trong hoạt động vui chơi (biết lắng nghe bạn, chờ đến lượt mình phát biểu ý kiến; phối hợp hnàh động với các bạn trong nhóm để thực hiện công việc chung; chấp nhận sự phân công nhiệm vụ của nhóm và hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ và yêu cầu bạn hỗ trợ một cách tự tin, chân thực, cởi mở; chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng của mình với các bạn trong nhóm chơi). Tiếp đó, tác giả trình bày về khái niệm, ý nghĩa, nội dung và các hoạt động giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

Từ khoá: hoạt động nhóm, kĩ năng, trẻ 5-6 tuổi, hoạt động vui chơi, trường mầm non

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây