11. KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA,  LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG  TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

11. KHÔI PHỤC, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG VÀO DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

 15:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống là một nhiệm vụ mang tính chiến lược lâu dài, giúp cho con người và học sinh địa phương hiểu rõ hơn về quá trình hình thành và phát triển của địa phương, về những di tích lịch sử, giá trị văn hóa, truyền thống văn hóa cũng như những chiến công, đóng góp công sức của con địa phương đối với lịch sử dân tộc. Định Hóa là vùng đất giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử cách mạng, nơi đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo, nhiều di sản văn hóa có ý nghĩa quan trọng về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học... Bài viết nghiên cứu về việc khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của huyện Định Hóa (Thái Nguyên) trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, góp phần giáo dục niềm tự hào, lòng yêu đất nước, yêu mảnh đất quê hương cho con người, học sinh nơi đây.
Từ khóa: Bảo tồn, giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, lịch sử truyền thống, huyện Định Hóa

35. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU  LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

35. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG VÀ BIÊN SOẠN TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN ĐỊNH HÓA, TỈNH THÁI NGUYÊN

 16:58 04/09/2019

Tóm tắt: Nhân dân các dân tộc huyện Định Hóa (Thái Nguyên) có bề dày truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tinh thần đoàn kết, truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất. Là vùng đất sớm có phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, Định Hóa có nhiều điểm được công nhận di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng. Trong những năm gần đây, việc biên soạn lịch sử địa phương đã giúp phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, xây dựng tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ của huyện Định Hoá.
Từ khóa: Huyện Định Hóa, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây