21. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT) TRONG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG ICT TRONG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

21. VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (ICT) TRONG XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG ICT TRONG PHÁT TRIỂN TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH Ở VIỆT NAM

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã và đang góp phần quan trọng trong sự phát triển giáo dục ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Ứng dụng ICT trong giáo dục là một trong những giải pháp ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao năng lực và chuyên môn cho giáo viên, phát triển kĩ năng cho học sinh. Đây còn là vấn đề quan trọng đối với các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng, phát triển các trường học thông minh, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục ở thế kỷ XXI. Bài viết giới thiệu vai trò của ICT trong xây dựng trường học thông minh của một số nước trên thế giới và đề xuất một số giải pháp ứng dụng ICT trong việc xây dựng, phát triển trường học thông minh ở Việt Nam.
Từ khóa: công nghệ thông tin và truyền thông, ICT, trường học thông minh, giáo dục.

72.	Sử dụng phần mềm Prezi trong thiết kế bài giảng lịch sử triết học

72. Sử dụng phần mềm Prezi trong thiết kế bài giảng lịch sử triết học

 22:42 23/07/2017

Prezi là một công cụ hữu ích hỗ trợ thiết kế và trình bày các bài giảng, giúp cho nội dung bài giảng và quy trình giảng dạy được thể hiện một cách có hệ thống. Bài báo trình bày quy trình các bước với phần mềm Prezi để thiết kế bài học lịch sử triết học với các ví dụ cụ thể. Ngoài ra, bài báo nhấn mạnh các quy tắc trong việc thiết kế và kết hợp với các phần mềm khác để xây dựng kế hoạch bài học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

51. Sử dụng ICT thúc đẩy phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

51. Sử dụng ICT thúc đẩy phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày về giáo dục nhu cầu đặc biệt trong hệ thống giáo dục Nhật Bản; thực trạng sử dụng ICT trong các trường giáo dục nhu cầu đặc biệt và các vấn đề đặt ra; thực trạng sử dụng ICT trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các vấn đề đặt ra; những ví dụ về sử dụng ICT.

70.	Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

70. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng ứng dụng ICT trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bao gồm: Tầm quan trọng và mức độ ứng dụng ICT trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công tác nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ thư viện, giản viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mức độ sử dụng các hình thức trao đổi của quản lí ứng dụng ICT; - Đánh giá chung về thực trạng quản lí ứng dụng ICT.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây