40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

40. THIẾT KẾ BỘ CÔNG CỤ TỰ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 05:52 04/01/2019

Tóm tắt: Tự đánh giá là một phương thức tiêu biểu trong hoạt động đánh giá. Hoạt động này sẽ hiệu quả hơn khi giáo viên sử dụng bộ công cụ đánh giá phù hợp. Bài viết nghiên cứu việc thiết kế và sử dụng bộ công cụ (gồm hệ thống tiêu chí và phiếu đánh giá), một số kết quả thực nghiệm cho thấy tính khả thi và hiệu quả của bộ công cụ tự đánh giá kĩ năng dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học nói chung và kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học toán nói riêng theo chuẩn nghề nghiệp.
Từ khóa: bộ công cụ, tự đánh giá, kĩ năng dạy học, giáo viên tiểu học.

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

33. BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG DẠY HỌC TÍCH HỢP VÀ DẠY HỌC PHÂN HÓA CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 01:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học tích hợp và dạy học phân hóa là hai phương pháp khác nhau nhưng lại thống nhất, tồn tại có tính nguyên tắc trong quá trình dạy học. Đây là hai phương pháp đang được sự quan tâm của nhiều giáo viên và nhà nghiên cứu. Vậy, làm thế nào để tối ưu hóa năng lực của giáo viên trong quá trình dạy học tích hợp và phân hóa? Bài viết đề xuất quy trình bồi dưỡng kĩ năng dạy học tích hợp và dạy học phân hóa cho giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, giáo viên tiểu học, kĩ năng dạy học.

14. Quy trình và các dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học

14. Quy trình và các dạng bài tập rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học

 23:46 06/08/2017

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong số nhiều kĩ năng dạy học quan trọng. Sinh viên sư phạm cần được rèn luyện kĩ năng này trong quá trình đào tạo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày quy trình rèn luyện kĩ năng đánh giá kết quả học tập cho sinh viên sư phạm Sinh học trong dạy học ở trường trung học phổ thông cũng như một số dạng bài tập được sử dụng trong quá trình rèn luyện kĩ năng này.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá kết quả học tập, kĩ năng dạy học, rèn luyện kĩ năng dạy học.

44. Kĩ năng dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ theo hướng tiếp cận năng lực ở  bậc tiểu học

44. Kĩ năng dạy học hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ theo hướng tiếp cận năng lực ở bậc tiểu học

 22:24 20/07/2017

Bài viết trình bày về dạy học tiếp cận năng lực người học; vấn đề giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật trí tuệ ở tiểu học; kĩ năng dạy học hòa nhập ở tiểu học.

61.	Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

61. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học dựa vào công nghệ thông tin

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày các nội dung nghiên cứu như: - Thiết kế môi trường bồi dưỡng; - Thiết kế nội dung trên môi trường bồi dưỡng; - Tổ chức rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học gồm: Xây dựng quy trình bồi dưỡng. Hướng dẩn thực hiện quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho giáo viên tiểu học. Nội dung đề xuất áp dụng quy trình bồi dưỡng.

39. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  TRONG DẠY HỌC SINH HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

39. XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC KĨ NĂNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP TRONG DẠY HỌC SINH HỌC CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

 22:11 03/05/2017

Có nhiều kĩ năng dạy học cần được rèn luyện cho sinh viên sư phạm trong các trường đại học. Một trong số đó là kĩ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh. Bài viết này đề cập về việc xác định cấu trúc của kĩ năng đánh giá kết quả học tập học sinh của sinh viên ngành sư phạm Sinh học trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông.

35. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận linh hoạt qua thực tập sư phạm.

35. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm theo tiếp cận linh hoạt qua thực tập sư phạm.

 21:56 30/03/2017

Rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm dựa trên cách tiếp cận linh hoạt là hình thức đào tạo khả năng thay đổi những kỳ đào tạo nhằm đáp ứng được yêu cầu thay đổi những yếu tố như đặc điểm sinh viên, môi trường học tập, các điều kiện phương tiện dạy học. Quy trình nên bao gồm 5 bước: xác định bối cảnh rèn luyện; Chẩn đoán và huy động kinh nghiệm của sinh viên; Xây dựng các tình huống rèn luyện; Rèn luyện với nhiều vấn đề; Cuối cùng, Kiểm tra và đánh giá kết quả của rèn luyện. Rèn luyện kĩ năng dựa trên cách tiếp cận linh hoạt đã mở ra nhiều cơ hội học tập hiệu quả cho sinh viên.

71. Một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

71. Một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về kĩ năng dạy học, hệ thống kĩ năng dạy học; một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

11. Thực trạng phát triển kĩ năng dạy học cơ bản của giáo viên trung học phổ thông mới vào nghề

11. Thực trạng phát triển kĩ năng dạy học cơ bản của giáo viên trung học phổ thông mới vào nghề

 21:54 12/03/2017

Bài báo trình bày về mức độ nhận thức; thực trạng giai đoạn và nội dung phát triển, các hình thức phát triển kĩ năng dạy học cơ bản của giáo viên trung học phổ thông mới vào nghề.

14. Biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua học phần “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

14. Biện pháp rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm thông qua học phần “Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên”

 06:24 07/02/2017

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng dạy học là một khâu rất quan trọng trong đào tạo nghề nghiệp giáo viên. Tuy nhiên, hiện nay việc rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên sư phạm còn nhiều hạn chế. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn về rèn luyện kĩ năng dạy học cho sinh viên thông qua học phần "Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên", chúng tôi đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này.
Từ khoá: Biện pháp, rèn luyện, kĩ năng dạy học, sinh viên sư phạm, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.

20. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua trường thực hành theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

20. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua trường thực hành theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

 05:05 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của kĩ năng dạy học toán trong việc tiếp cận năng lực thực hiện của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học; quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.
Từ khóa: kĩ năng dạy học, môn Toán, sinh viên, Giáo dục tiểu học, tiếp cận năng lực thực hiện.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây