28. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ  Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI HÀ NỘI

28. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI HÀ NỘI

 18:54 28/10/2019

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho 5-6 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế việc giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề tại một số trường mầm non chưa đạt hiệu quả tương xứng với tầm quan trọng của nó. Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở một số trường mầm non tại Hà Nội.
Từ khóa: Kĩ năng giải quyết vấn đề, trò chơi đóng vai có chủ đề, trẻ 5-6 tuổi.

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN

32. GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI THEO TIẾP CẬN DỰ ÁN

 08:32 11/07/2017

Việc nghiên cứu và thiết kế các hoạt động giáo dục cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non theo tiếp cận học dự án nhằm giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ đang là một vấn đề đáng được đặc biệt quan tâm. Vì vậy, bài báo tập trung trình bày về phương pháp dạy học dự án và giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo qua dạy học theo tiếp cận dự án.

05. Thực trạng phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán

05. Thực trạng phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán

 14:55 05/07/2017

Tóm tắt: Phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi là một vấn đề quan trọng của giáo dục mầm non nhằm phát triển kĩ năng sống cho trẻ. Hoạt động làm quen với toán ở trường mầm non là môi trường thuận lợi để phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo lớn. Kết quả nghiên cứu thực trạng việc phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non cho thấy: Giáo viên mầm non đã nhận thức tương đối đầy đủ về tầm quan trọng của kĩ năng giải quyết vấn đề, tuy nhiên các biện pháp giáo viên sử dụng để phát triển kĩ năng này cho trẻ trong hoạt động làm quen với toán chưa thật hiệu quả, chúng còn lặp đi lặp lại, ít sáng tạo và chưa phát huy hết ưu thế của từng biện pháp, mức độ phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với toán chưa cao. Cần có sự đầu tư nghiên cứu các biện pháp nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ trong học tập cũng như trong cuộc sống.
Từ khóa: Kĩ năng giải quyết vấn đề, hoạt động làm quen với toán, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

 16:17 24/04/2017

Phát triển kĩ năng GQVĐ cho trẻ 5-6 tuổi là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ dễ dàng thích nghi vơi cuộc sống. Việc xây dựng một số biện pháp phát triển kĩ năng GQVĐ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động LQVT cần dựa vào bản chất của quá trình GQVĐ và cuộc sống thực của trẻ. Việc xây dựng và phối hợp sử dụng linh hoạt các nhóm biện pháp phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động LQVT như: Hình thành khả năng phát hiện vấn đề cho trẻ thông qua hoạt động LQVT; Tổ chức cho trẻ luyện tập cách GQVĐ; Tổ chức cho trẻ đánh giá kết quả GQVĐ sẽ góp phần nâng cao mức độ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây