9. THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM VỚI TRẺ  CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

9. THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIAO TIẾP SƯ PHẠM VỚI TRẺ CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 15:02 29/07/2020

Tóm tắt: Rèn luyện kĩ năng giao tiếp sư phạm với trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo giáo viên mầm non hiện nay. Kĩ năng giao tiếp sư phạm cần được hình thành và phát triển từ việc lĩnh hội đến rèn luyện, trong đó việc rèn luyện qua thực tập sư phạm đóng vai trò quan trọng nhất. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng rèn luyện kĩ năng giao tiếp sư phạm với trẻ của sinh viên ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sài Gòn. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng này trong thời gian tới ở Trường Đại học Sài Gòn.
Từ khóa: Kĩ năng, giao tiếp sư phạm, kĩ năng giáo tiếp, giáo dục mầm non.

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

04. Một số lưu ý trong rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non

 12:15 24/12/2019

Tóm tắt: Giao tiếp đóng vai trò quan trọng trong đời sống cá nhân và xã hội. Giao tiếp có mặt trong mọi hoạt động của con người. Muốn giao tiếp có hiệu quả, con người cần sử dụng nhiều kĩ năng. Kĩ năng giao tiếp được coi là một trong những kĩ năng mềm rất cần thiết đối với giáo viên mầm non. Giao tiếp của giáo viên mầm non với trẻ diễn ra trong tất cả các hoạt động hàng ngày và ở mọi lúc, mọi nơi trong trường mầm non. Bên cạnh đó, giáo viên còn giao tiếp với các đồng nghiệp và với phụ huynh. Vì vậy, việc rèn luyện các kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non rất quan trọng, bởi nó chính là mục đích, phương tiện kích thích sự phát triển của trẻ về thể chất, tâm lí và xã hội. Bài viết trình bày một số lưu ý trong việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp của giáo viên mầm non.
Từ khóa: Giao tiếp, kĩ năng giao tiếp, giáo viên mầm non.

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO  HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY

 16:20 08/07/2019

Tóm tắt: Hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân là hoạt động quan trọng của các chủ thể quản lí, chủ thể giáo dục nhằm hình thành cho học viên những năng lực ứng xử và giải quyết các mối quan hệ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bài viết đã đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lí hoạt động giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học viên ở Học viện An ninh nhân dân.
Từ khóa: Hoạt động giáo dục, quản lí, kĩ năng giao tiếp, học viên, Học viện An ninh nhân dân.

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI  QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

56. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG GIAO TIẾP CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khu vực miền núi phía Bắc có những đặc thù riêng về kĩ năng giao tiếp, phần lớn trẻ là con em người dân tộc thiểu số, kĩ năng giao tiếp của trẻ còn nhiều hạn chế cả về vốn từ và cách biểu đạt ngôn ngữ. Để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ một cách hiệu quả, giáo viên các trường mầm non khu vực miền núi phía Bắc cần lựa chọn hoạt động chiếm ưu thế và tổ chức hoạt động cho trẻ hướng đến rèn kĩ năng giao tiếp. Chính vì lí do trên, trong bài viết này, chúng tôi tiến hành tìm hiểu về thực trạng kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề ở khu vực miền núi phía Bắc. Từ kết quả nghiên cứu thực trạng, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, giao tiếp, trẻ mầm non, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, miền núi phía Bắc.

09. Sử dụng phương pháp “đóng vai” trong đào tạo kĩ năng giao tiếp cho điện thoại viên Vietnam Airlines

09. Sử dụng phương pháp “đóng vai” trong đào tạo kĩ năng giao tiếp cho điện thoại viên Vietnam Airlines

 10:56 08/04/2019

Tóm tắt: Giao tiếp hiệu quả là yếu tố then chốt đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân, dù là trong công việc hay các mối quan hệ riêng tư. Vì vậy, giao tiếp một trong những kỹ năng quan trọng cần phải rèn luyện để mang lại thành công. Bài viết mô tả về cách thức sử dụng phương pháp đóng vai trong đào tạo kĩ năng giao tiếp của điện thoại viên VietnamAirlines bao gồm: giới thiệu về phương pháp đóng vai, vai trò của đóng vai trong rèn luyện kĩ năng cho điện thoại viên, đề cập đến các bước để tiến hành bài giảng theo phương pháp đóng vai và cho ví dụ trong bài giảng cụ thể.
Từ khóa: Phương pháp đóng vai, điện thoại viên, kĩ năng giao tiếp.

06. Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

06. Biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

 15:00 05/12/2017

Tóm tắt: Trẻ chậm phát triển ngôn ngữ có thể gặp một số vấn đề về xã hội và cảm xúc (ngại giao tiếp, thiếu kĩ năng giao tiếp, tức giận vì không thể hiện được nhu cầu…), có thể ảnh hưởng đến tâm lí (tự ti, thu mình). Bài viết trình bày một số biện pháp tổ chức cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ được hoạt động, cùng chơi, cùng trải nghiệm, cùng tập luyện, kích thích nhu cầu, tạo hứng thú nhằm hạn chế sự chậm trễ về ngôn ngữ, phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, chậm phát triển ngôn ngữ.

40. Thiết kế hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

40. Thiết kế hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

 09:07 21/07/2017

Ở Việt Nam, mặc dù các hoạt động giáo dục âm nhạc đã được áp dụng tại các cơ sở giáo dục cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ nhưng không có nhiều công trình nghiên cứu về giáo dục âm nhạc cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ. Tuy nhiên, các nghiên cứu đó cũng chỉ tập trung chủ yếu vào những ảnh hưởng của giáo dục âm nhạc và mô hình hay cách thức thực hiện chung cho các kĩ năng chung. Bài báo trình bày về kết quả của việc thiết kế hoạt động giáo dục âm nhạc nhằm tăng cường kĩ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ một cách cụ thể.

14. Thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

14. Thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tỉnh Thanh Hóa

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5 – 6 tuổi thông qua việc lấy phiếu khảo sát 40 cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh ở 4 trường mầm non trên địa bản tỉnh Thanh Hóa trong năm học 2014 – 2015. Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả hi vọng những đánh giá thực trạng này sẽ làm cơ sở đề xuất những biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 5-6 tuổi trong lớp mẫu giáo hòa nhập ở các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược giáo dục toàn diện trẻ mầm non trong giai đoạn hiện nay.

64.	Tổ chức dạy học môn “kĩ năng giao tiếp” theo học chế tín chỉ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên

64. Tổ chức dạy học môn “kĩ năng giao tiếp” theo học chế tín chỉ nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh viên

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày một số phương pháp, cách thức tổ chức dạy học cho sinh viên góp phần phát triển năng lực tự học như: giờ học lí thuyết, làm việc theo nhóm; seminar; sinh viên tự học, tự nghiên cứu.

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

31. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo và vai trò phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng khu vực miền núi phía Bắc

 14:36 13/07/2017

Bài viết trình bày: các hoạt động trải nghiệm sáng tạo có thể tổ chức trong nhà trường nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng; ý nghĩa giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm sáng tạo và hoạt động trải nghiệm sáng tạo với vấn đề phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người Tày, Nùng.

34.	Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên cử tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội

34. Rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên cử tuyển trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm cơ bản; - Xác định nội dung rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên cử tuyển; - Các yếu tố tác động đến việc rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên cử tuyển như: Yếu tố khách quan. Yếu tố chủ quan; - Các con đường để tiến hành rèn luyện kĩ năng giao tiếp cho sinh viên cử tuyển gồm: Thông qua hoạt động dạy học trong nhà trường. Thông qua các hoạt động ngoại khóa.

06. Kĩ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên với trẻ mẫu giáo và tiêu chí đánh giá

06. Kĩ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên với trẻ mẫu giáo và tiêu chí đánh giá

 14:55 05/07/2017

Tóm tắt: Kĩ năng giao tiếp sư phạm của giáo viên mầm non với trẻ mẫu giáo là sự vận dụng kiến thức kinh nghiệm của giáo viên mầm non vào thực hiện có hiệu quả việc thiết lập mối quan hệ, trao đổi thông tin về nhận thức, tình cảm, hành động và sử dụng các phương tiện giao tiếp với trẻ mẫu giáo trong những điều kiện xác định. Đây là kĩ năng nền tảng cho nhiều kĩ năng nghề nghiệp khác mà giáo viên mầm non cần phải có khi chăm sóc, giáo dục trẻ mẫu giáo. Khi xem xét, đánh giá mức độ của kĩ năng này, cần dựa trên 3 tiêu chí: Tính đầy đủ, tính linh hoạt, tính thành thục.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng giao tiếp sư phạm, giáo viên mầm non, trẻ mẫu giáo.

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

 17:04 26/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục trẻ bình thường đã khó, giáo dục trẻ chậm phát triển nói chung còn khó bội phần. Vì vậy, trong quá trình giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ nói chung, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ nói riêng, ngoài việc hiểu được đặc điểm tâm sinh lí trẻ, các nhà giáo dục còn cần phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp để từ đó làm căn cứ xây dựng được các biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp đạt hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng, kĩ năng giao tiếp, chậm phát triển ngôn ngữ.

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng giao tiếp đối với việc phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi; nội dung của giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi; một số biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi.

5. Những yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của người cán bộ lãnh đạo cơ sở trong quản lí hành chính ở tỉnh Bắc Kạn

5. Những yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của người cán bộ lãnh đạo cơ sở trong quản lí hành chính ở tỉnh Bắc Kạn

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày những yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của người cán bộ lãnh đạo cơ sở trong quản lí hành chính ở tỉnh Bắc Kạn góp phần đề ra các biện pháp tác động để hoàn thiện những kĩ năng giao tiếp trong công tác.

3. Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường

3. Kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát, nghiên cứu kĩ năng giao tiếp của học sinh trung học cơ sở dân tộc Mường và những kiến nghị nhằm bảo tồn nét văn hóa và nâng cao kĩ năng giao tiếp của học sinh dân tộc Mường.

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của học sinh tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc

5. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp của học sinh tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp và hướng khắc phục hạn chế kĩ năng giao tiếp cho học sinh của giáo viên tiểu học vùng nông thôn miền núi phía Bắc.

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày kĩ năng giao tiếp và một vài biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục để đảm đương trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự

6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày 6 biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự giúp trang bị những kĩ năng mềm cho học viên.

8. Hoàn thiện kĩ năng giao tiếp dựa trên cơ sở năng lực giao tiếp của cán bộ quản lí hành chính cấp xã tỉnh Bắc  Kạn

8. Hoàn thiện kĩ năng giao tiếp dựa trên cơ sở năng lực giao tiếp của cán bộ quản lí hành chính cấp xã tỉnh Bắc Kạn

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày hoàn thiện kĩ năng giao tiếp của cán bộ quản lí hành chính cấp xã qua thiết kế chương trình đào tạo và tiến trình thực hiện tại tỉnh Bắc Kạn.

9. Phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong các trường trung học phổ thông hiện nay

9. Phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong các trường trung học phổ thông hiện nay

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày đặc điểm giao tiếp của học sinh trung học phổ thông hiện nay và giải pháp để phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh trong các trường trung học phổ thông hiện nay.

17. Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

17. Phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cho học sinh các lớp đầu cấp tiểu học

 14:32 30/09/2016

Tóm tắt: Ngôn ngữ toán học là phương tiện giao tiếp trong quá trình dạy học và nghiên cứu toán học. Trong dạy học Toán, phát triển kĩ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ toán học cần được chú trọng ngay từ các lớp đầu cấp tiểu học. Bài viết bàn về phát triển kĩ năng nghe - nói và kĩ năng đọc - viết ngôn ngữ toán học cho học sinh các khối/lớp này, qua mục đích, phương thức tiến hành, những lưu ý khi thực hiện và những ví dụ minh họa .
Từ khóa: kĩ năng giao tiếp, phát triển kĩ năng giao tiếp, ngôn ngữ toán học, học sinh đầu cấp tiểu học

9. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong giáo dục đại học

9. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong giáo dục đại học

 15:44 15/09/2016

Giáo dục đại học mang trên mình trách nhiệm đặc biệt về hướng dẫn, thực hành, phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kĩ năng mềm và khuyến khích sinh viên nâng cao kĩ năng, giảng viên cần phải tích cực thực hành kĩ năng mềm cho sinh viên. Cách làm hiệu quả nhất là tích hợp kĩ năng mềm vào quá trình dạy các kĩ năng cứng; cùng đó, sẽ giúp các bài học trở nên hấp dẫn hơn và sẽ làm tăng tỉ lệ thành công của người học.

6. Phát triển môi trường giao tiếp - Định nghĩa và phân loại

6. Phát triển môi trường giao tiếp - Định nghĩa và phân loại

 21:43 14/09/2016

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự thành công trong quá trình nâng cao chất lượng đào tạo của các trường chuyên nghiệp nói chung và các trường sư phạm nói riêng là xây dựng, phát triển môi trường giao tiếp thuận lợi, lành mạnh, tạo nên những nhân tố tốt nhất để học sinh, sinh viên phát triển những phẩm chất và năng lực của nhân cách. Phát triển môi trường giáo tiếp cho học sinh, sinh viên sẽ tạo cho các em cơ hội để giao tiếp, học hỏi, trải nghiệm và vận dụng những tri thức đã học, hình thành các kĩ năng giao tiếp, như: kĩ năng làm quen, kĩ năng lắng nghe, nói trước đám đông, giải quyết xung đột, khắc phục khó khăn trong giáo tiếp, giúp các em vận dụng những kĩ năng trong tìm kiếm việc làm, khi làm việc… Đây là một vấn đề rất cần thiết.

8. Phát triển kĩ năng giáo tiếp cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên qua các con đường giáo dục

8. Phát triển kĩ năng giáo tiếp cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên qua các con đường giáo dục

 10:15 14/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên 50 giáo viên và 320 sinh viên là người dân tộc thiểu số đang học tập tại các Khoa của Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên về phát triển kĩ năng giao tiếp cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, thông qua con đường tự học tự phát triển.

7. Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình

7. Thực trạng kĩ năng giao tiếp của sinh viên trường cao đẳng sư phạm Thái Bình

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát 320 sinh viên năm thứ ba của trường cao đẳng sư phạm Thái Bình vào năm 2014 về những vấn đề: sinh viên tự đánh giá kĩ năng giao tiếp của bản thân; nội dung giao tiếp và kĩ năng giao tiếp. Từ đó rút ra một số kết luận định hướng cho việc đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao kĩ năng giao tiếp của sinh viên.

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

7. Kĩ năng giao tiếp của học sinh khuyết tật trí tuệ ở các trường chuyên biệt miền Trung Việt Nam

 14:13 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu 172 học sinh khuyết tật trí tuệ của 04 tỉnh miền Trung về kĩ năng giao tiếp từ đó đưa ra những kết quả về mức độ kĩ năng giao tiếp; các tiểu lĩnh vực của kĩ năng giao tiếp; mối quan hệ giữa mức độ khuyết tật trí tuệ và kĩ năng giao tiếp của học sinh các trường chuyên biệt ở miền Trung.
Từ khóa: Kĩ năng giao tiếp, học sinh, khuyết tật trí tuệ, trường chuyên biệt, miền Trung.

6.  Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

6. Một số vấn đề cơ bản về kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 16:12 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về ưu điểm của trờ chơi đóng vai theo chủ đề, bản chất và đặc điểm của phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, những mục tiêu, nội dung phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn. Từ đó tác giả phân tích vai trò và các bước tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ mẫu giáo lớn.

Từ khoá: kĩ năng giao tiếp, trẻ mẫu giáo lớn, trò chơi đóng vai, chủ đề

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây