50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM  CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

50. THỰC TRẠNG KĨ NĂNG HỌC TẬP THEO NHÓM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC HIỆN NAY

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Học tập theo nhóm vừa là một yêu cầu vừa là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi, nhất là đối với sinh viên. Trong xu thế hội nhập của đất nước, vai trò của phương pháp học này càng trở nên quan trọng trong việc góp phần nâng cao hiệu quả học tập của người học nói riêng và chất lượng giáo dục nói chung. Bài viết phân tích một số kĩ năng học tập nhóm trong sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm đề xuất các giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập theo nhóm, qua đó phát triển các kĩ năng hợp tác, chia sẻ, tư duy phản biện,… góp phần nâng cao chất lượng học tập cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Nhà trường.
Từ khóa: kĩ năng học tập, học tập theo nhóm, sinh viên, Đại học Hồng Đức

12. Một số vấn đề về kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ

12. Một số vấn đề về kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày một số kĩ năng học tập cơ bản theo hệ thống tín chỉ và một số biện pháp rèn luyện kĩ năng học tập của sinh viên theo hệ thống tín chỉ.

8. Kĩ năng học tập hợp tác của sinh viên

8. Kĩ năng học tập hợp tác của sinh viên

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày các yếu tố cấu thành, các biểu hiện của kĩ năng học tập hợp tác của sinh viên để xây dựng các công cụ đo lường các mức độ kĩ năng và chương trình rèn luyện kĩ năng học tập hợp tác cho sinh viên.

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

8. Thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong môi trường đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long

 16:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng học tập của sinh viên trong đào tạo tín chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long, một số khó khăn khi chuyển đổi phương thức đào tạo và đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành và phát triển kĩ năng học tập của sinh viên phù hợp với môi trường đào tạo tín chỉ (nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cố vấn học tập; hình thành các câu lạc bộ học tập thông qua Đoàn Thanh niên; biên soạn tài liệu bồi dưỡng kĩ năng học tập ngay từ khóa đầu).
Từ khóa: kĩ năng học tập, sinh viên, đào tạo tín chỉ, đồng bằng sông Cửu Long

12. Học tập theo lối kiến tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại

12. Học tập theo lối kiến tạo nhằm đáp ứng yêu cầu thời đại

 10:37 27/09/2016

Tóm tắt: Quá trình dạy học được đặc trưng bởi sự tương tác giữa người dạy và người học. Quan hệ tương tác ấy được thể hiện bằng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học khác nhau. Dạy học theo lối kiến tạo là một trong những mô hình dạy học hiệu quả giúp người học hình thành kĩ năng học tập tốt.
Từ khóa: dạy học, kiến tạo, kĩ năng học tập.

21. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên

21. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên

 10:38 12/09/2016

Bài viết về thực trạng kĩ năng học tập của học viên trong các trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh và Hòa Bình, từ đó đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng học tập cho các học viên này: quán triệt tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giảng viên và học viên; xây dựng kế hoạch rèn luyện kĩ năng học tập cho học viên, chuẩn bị nguồn lực đào tạo và hỗ trợ kĩ thuật cho học động đào tạo, điều phối triển khai kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện.

17. Khả năng giáo dục kĩ năng học tập cơ bản cho học sinh lớp 4, 5 qua môn khoa học

17. Khả năng giáo dục kĩ năng học tập cơ bản cho học sinh lớp 4, 5 qua môn khoa học

 14:14 29/08/2016

Bài báo trình bày đặc điểm của chương trình, sách giáo Khoa môn khoa học ở tiểu học; khả năng giáo dục kĩ năng học tập cho học sinh thông qua môn Khoa học lớp 4, 5 ở tiểu học thông qua một số ví dụ minh họa.

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

 10:34 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về kết quả khảo sát những khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc; những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành kĩ năng học tập ở sinh viên năm thứ nhất tại trường.
Từ khóa: khó khăn, kĩ năng học tập, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Tây Bắc.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây