09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

 17:39 28/10/2019

Tóm tắt: Kĩ năng làm việc hợp tác là một trong những kĩ năng xã hội quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, chính vì vậy, dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác là một xu thế tất yếu trong dạy học hiện đại. Bài viết trình bày một số thuyết cơ sở của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; cấu trúc của quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác. Từ đó, làm cơ sở để triển khai các hoạt động dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng hợp tác.

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

05. Kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo

 17:58 06/03/2019

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác là một kĩ năng sống quan trọng cần giáo dục cho trẻ, ngay trong “Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi” do bộ GD-ĐT ban hành thì tính tích cực hợp tác là một trong những nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực tình cảm, quan hệ xã hội cần phát triển cho trẻ mẫu giáo. Trên cơ sở xác định bản chất của kĩ năng hợp tác và ý nghĩa giáo dục của nó đối với trẻ mẫu giáo, bài viết đề cập kĩ năng hợp tác và các giai đoạn hình thành kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo
Từ khóa: Kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, mẫu giáo, mầm non.

3. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC NHẰM HÌNH THÀNH KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ  4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

3. XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH HỢP TÁC NHẰM HÌNH THÀNH KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 15:09 21/02/2018

Tóm tắt: Hợp tác là kĩ năng vô cùng quan trọng với con người nói chung, trẻ mầm non nói riêng. Việc hình thành kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non được tiến hành bằng nhiều biện pháp khác nhau. Xây dựng mô hình hợp tác nhằm hình thành kĩ năng hợp tác cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non theo hướng cho trẻ làm quen dần cách thức hợp tác từ dễ đến khó sẽ giúp trẻ lĩnh hội và thực hành cách thức hợp tác dễ dàng và có hiệu quả hơn.
Từ khóa: Mô hình hợp tác, kĩ năng hợp tác, trẻ 4-5 tuổi, trường mầm non.

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác được xem như một năng lực quan trọng để con người làm chủ bản thân và chung sống với những người xung quanh, như một biểu hiện quan trọng của năng lực tâm lí xã hội, giúp cá nhân vững vàng trước cuộc sống chứa đựng nhiều thách thức. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho sinh viên có thể thông qua nhiều con đường, trong đó giáo dục kĩ năng sống thông qua vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực là một con đường hiệu quả.
Từ khoá: Giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, tư tưởng Hồ Chí Minh.

32.	Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

32. Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Giáo dục kĩ năng hợp tác. Ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; - Phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi như: Hoạt động vui chơi. Hoạt động học tập. Hoạt động lao động; - Những biểu hiện cơ bản của kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi gồm: Biết lắng nghe. Biết thảo luận. Biết phân công công việc hợp lí. Biết chia sẻ. Biết giải quyết xung đột.

40.	Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

40. Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi; - Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non như: Tận dụng không gian và vật liệu chơi gần gũi để tạo các nhóm chơi ổn định, bền vững. Khuyến khích trẻ cùng nhau làm đồ chơi. Hướng đến hoạt động nhóm. Sử dụng “mô hình” hướng dẫn trẻ phối hợp hành động với nhau khi chơi.

33. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI  CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

33. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 08:32 11/07/2017

Bài viết đã nêu tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ, đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi, xác định con đường để giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ chính là trò chơi đóng vai có chủ đề - trò chơi chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Đồng thời, tác giả đã xác định được nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp, phương tiện để giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ và đề xuất quy trình giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ.

7. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hợp tác cho sinh viên sư phạm trong dạy học nhóm

7. Biện pháp rèn luyện kĩ năng hợp tác cho sinh viên sư phạm trong dạy học nhóm

 15:08 22/02/2017

Bài báo trình bày quan điểm, điều kiện và biện pháp rèn luyện kĩ năng hợp tác cho sinh viên sư phạm trong dạy học nhóm.

7. Phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học

7. Phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề cho sinh viên.

13. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Sự chuẩn bị cần thiết cho trẻ vào lớp 1

13. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Sự chuẩn bị cần thiết cho trẻ vào lớp 1

 16:09 10/09/2016

5-6 tuổi là giai đoạn quan trọng trong cuộc sống của trẻ, là thời kì hình thành và phát triển ở trẻ những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em bước vào lớp 1. Như vậy, kĩ năng hợp tác không chỉ là cơ sở giúp trẻ có kết quả học tập tốt ở trường tiểu học mà còn là hành trang quan trọng giúp trẻ thành công trong cuộc sống ở tương lai, Vì thế giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ ngay từ nhỏ là việc rất quan trọng.

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

10. Một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề để phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 14:17 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp tổ chức trò chơi đóng vai theo chủ đề nhằm phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ mầm non 5-6 tuổi: khuyến khích trẻ chia sẻ kinh nghiệm; tạo tình huống chơi hấp dẫn; kịp thời giúp trẻ xử lí những vướng mắc, xung đột xảy ra trong khi chơi; tạo mối quan hệ thân thiện, cởi mở trong hoạt động vui chơi; tạo không gian chơi phong phú, thân thiện.
Từ khóa: Biện pháp, tổ chức trò chơi đóng vai, chủ đề, phát triển, kĩ năng hợp tác, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây