48. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC  TRONG DẠY HỌC THỰC HÀNH KĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN  KĨ NĂNG LÀM VIỆC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN

48. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC THỰC HÀNH KĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG LÀM VIỆC HỢP TÁC CHO SINH VIÊN

 04:07 29/05/2020

Tóm tắt: Kĩ năng làm việc hợp tác là một trong những kĩ năng xã hội quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, chính vì vậy, dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác là một xu thế tất yếu trong dạy học hiện đại. Bài viết trình bày khái quát một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học thực hành kĩ thuật cho sinh viên; từ đó, đề xuất cách thức triển khai, đánh giá khả năng sử dụng vào dạy học thực hành các nội dung kĩ thuật khác nhau và đưa ra những ví dụ cụ thể.
Từ khóa: Dạy học kĩ thuật, dạy học thực hành kĩ thuật, kĩ năng làm việc hợp tác

09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

09. Một số vấn đề lí luận về dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên

 06:39 28/10/2019

Tóm tắt: Kĩ năng làm việc hợp tác là một trong những kĩ năng xã hội quan trọng trong quá trình toàn cầu hóa, chính vì vậy, dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác là một xu thế tất yếu trong dạy học hiện đại. Bài viết trình bày một số thuyết cơ sở của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; cấu trúc của quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác; các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác. Từ đó, làm cơ sở để triển khai các hoạt động dạy học theo hướng phát triển kĩ năng làm việc hợp tác cho sinh viên trong các trường cao đẳng, đại học.
Từ khóa: Dạy học hợp tác, kĩ năng làm việc hợp tác, kĩ năng hợp tác.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây