12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

12. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Kĩ năng mềm có vai trò quan trọng trong công việc của mối cs nhân, nhất là trong nhóm ngành dịch vụ du lịch. Bài viết khảo sát thực trạng nhận thức của sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn về tầm quan trọng của kĩ năng mềm, từ đó đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên ngành Quản trị Nhà hàng khách sạn tại Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhân lực cho thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: kĩ năng mềm, nhà hàng - khách sạn, sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

11. Kết quả của việc thực hiện các biện pháp phối hợp nhằm đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên

 15:53 05/01/2020

Tóm tắt: Nhằm tăng cường các hoạt động bổ trợ, nâng cao kĩ năng hỗ trợ nghề nghiệp cho sinh viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội, năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức đào tạo theo các biện pháp phối hợp và tiến hành tổng kết đánh giá chất lượng khóa đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên theo hình thức phối hợp.
Từ khóa: Kĩ năng mềm, kết quả, biện pháp phối hợp, cao đẳng sư phạm.

04. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

04. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V

 14:21 13/12/2019

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập và phát triển, đội ngũ lao động có tri thức đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, ngoài kiến thức chuyên môn mà đội ngũ lao động tương lai cần lĩnh hội, kĩ năng mềm là nhân tố không thể thiếu trong hành trang vào đời của mỗi người. Nhiều sinh viên ngay sau khi tốt nghiệp đã cho biết lí do không được nhận việc vì thiếu kĩ năng mềm.
Từ khóa: kĩ năng mềm, tuyển dụng, rèn luyện, việc làm.

29. MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN THIẾT  ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

29. MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN THIẾT ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Kĩ năng mềm có vai trò quan trọng đối với sinh viên trong quá trình học tập tại trường đại học và cả trong quá trình làm việc sau khi ra trường. Việc cần thiết phải trang bị cho sinh viên các kĩ năng mềm cơ bản là một trong những định hướng chiến lược của các cơ sở đào tạo hiện nay. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên Trường Đại học Công Đoàn đánh giá kĩ năng học và tự học, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng lắng nghe, giao tiếp ứng xử; làm việc nhóm… là những kĩ năng cần thiết và cần được trang bị, giúp sinh viên tự tin hội nhập và phát triển trong tương lai.
Từ khóa: Kĩ năng, kĩ năng mềm, sinh viên, trường Đại học Công đoàn

36. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI, NHÓM TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

36. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI, NHÓM TRONG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Các câu lạc bộ đội, nhóm của sinh viên có vai trò rất quan trọng trong rèn luyện kĩ năng mềm. Tuy đã có những thành công nhất định nhưng trong nhiều năm qua các câu lạc bộ đội, nhóm này vẫn chưa phát huy hết vai trò của mình, chưa thu hút được đông đảo sinh viên tham gia. Bài viết phân tích thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ đội, nhóm và tác động của nó trong việc rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải, phân hiệu tại thành phố Hồ Chí Minh; từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm phát huy vai trò của các câu lạc bộ đội, nhóm trong rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: câu lạc bộ, kĩ năng mềm, sinh viên, đội, nhóm.

13. Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

13. Nhu cầu về đào tạo và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

 18:14 06/03/2019

Tóm tắt: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên định hướng và xây dựng hình mẫu sinh viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sống có lí tưởng, giỏi nghiệp vụ, vững chuyên môn, trở thành công dân toàn cầu. Bên cạnh việc xây dựng hệ thống giáo dục kiến thức về kĩ năng chuyên môn và nghiệp vụ thì việc đào tạo“kĩ năng mềm” cho sinh viên là rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc tăng cường kĩ năng mềm cho sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên còn gặp nhiều khó khăn và thách thức.
Bài viết trình bày một số kết quả về nhu cầu đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên.
Từ khóa: nhu cầu, kĩ năng mềm, sinh viên, Trường Đại học Nông lâm.

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG  GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 17:35 04/01/2019

Tóm tắt: Ngày nay, sự phát triển không ngừng của khoa học, công nghệ và sự bùng nổ của tri thức đòi hỏi mỗi cá nhân phải không ngừng tự học, tự nâng cao năng lực của cá nhân. Muốn thực hiện tốt điều đó, bên cạnh tri thức cần phải trang bị cho người học các kĩ năng mềm cần thiết. Bài viết trình bày khái lược về kĩ năng mềm và vai trò của nó trong xu thế hội nhập quốc tế, từ đó đề xuất phát triển một số kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương IV.
Từ khóa: phát triển, kĩ năng mềm, sinh viên, trường nghề, hội nhập quốc tế.

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ  TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

36. DẠY HỌC THEO DỰ ÁN - PHƯƠNG PHÁP HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC VÀ ĐÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN

 12:53 30/06/2018

Tóm tắt: Dạy học theo dự án là phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với xu thế giáo dục của khu vực và trên thế giới. Kết thúc mỗi dự án, sinh viên sẽ tiếp thu được hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và thái độ theo đúng mục tiêu dạy học đặt ra. Với tính chất đặc thù của kĩ năng mềm, dạy học theo dự án là một phương pháp dạy học hữu hiệu, đặc biệt trong việc hình thành và rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo kĩ năng mềm, dạy học theo dự án phải được kết hợp hài hòa với các phương pháp dạy học khác trên quan điểm lấy sinh viên là trung tâm của quá trình dạy học ở bậc đại học. Bài viết tập trung nghiên cứu và làm rõ vấn đề này.
Từ khóa: Dạy học theo dự án, kĩ năng mềm, làm việc nhóm, định hướng nghề nghiệp.

13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

 16:38 22/05/2018

Tóm tắt: Nhu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là phải đa dạng cả về kĩ năng và kiến thức. Bởi vậy, việc giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho sinh viên không chuyên ngành hiện nay ngoài việc trang bị tri thức khoa học, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng còn phải kết hợp với việc rèn luyện các kĩ năng mềm cần thiết để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm tạo hứng thú học tập môn học này cho sinh viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng mềm, hứng thú học tập.

07. Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

07. Giải pháp phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn

 17:02 07/11/2017

Tóm tắt: Trường Đại học Công đoàn là trường đại học đa ngành, là trung tâm đào tạo cán bộ công đoàn, trung tâm nghiên cứu lí luận về giai cấp công nhân và công đoàn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Chất lượng đào tạo là nhiệm vụ chính trị hàng đầu và là yếu tố quyết định sự tồn tại, phát triển của nhà trường. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Một trong những biện pháp để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo chính là tập trung bồi dưỡng phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: giải pháp phát triển, kĩ năng mềm, SV, Đại học Công đoàn.

52.	Tiềm năng tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh trong môn Ngữ văn

52. Tiềm năng tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh trong môn Ngữ văn

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm trong hình thức tổ chức dạy học; - Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm trong nội dung bài học, cụ thể: Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm trong nội dung dạy học phân môn Văn. Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm trong nội dung dạy học phần Tiếng Việt. Tích hợp giáo dục kĩ năng mềm trong nội dung dạy học trong phân môn Làm văn.

16. Suy nghĩ về chương trình đào tạo Đại học sư phạm: Nhà trường dạy cái có hay dạy cái xã hội cần?

16. Suy nghĩ về chương trình đào tạo Đại học sư phạm: Nhà trường dạy cái có hay dạy cái xã hội cần?

 00:29 07/01/2017

Để đổi mới phương pháp dạy học có hiệu quả, giáo viên là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tri thức của giáo viên là những đặc điểm quan trọng trong công tác giáo dục. Giáo viên với bất cứ lớp học nào đều phải hội đủ các điều kiện về kiến thức, khả năng giảng dạy hữu hiệu, lòng nhiệt thành và đức tính thân mật. Bên cạch đó giáo viên phải phải có kĩ năng tổ chức hướng dẫn học sinh trong lớp học, có kĩ năng sử dụng đồ dùng dạy học, có năng lực tự thu thập thông tin phong phú của thời đại để phục vụ yêu cầu dạy học. Đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm đã thật sự đáp ứng được yêu cầu đặt ra cho người thầy trong thời đại mới hay chưa?

6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự

6. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày 6 biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học kĩ năng giao tiếp tại Học viện khoa học quân sự giúp trang bị những kĩ năng mềm cho học viên.

7. Xây dựng quy trình đào tạo kĩ năng mềm tại Khoa Đào tạo chất lượng cao - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

7. Xây dựng quy trình đào tạo kĩ năng mềm tại Khoa Đào tạo chất lượng cao - Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 15:42 29/09/2016

Tóm tắt: Kĩ năng mềm hiện nay được coi là “chìa khóa” thành công của người lao động. Bài viết đánh giá vai trò của kĩ năng mềm về mặt lí thuyết và thực tiễn, việc xây dựng quy trình đào tạo kĩ năng mềm tại Khoa Đào tạo chất lượng cao với các mục tiêu cụ thể về nội dung và phương pháp và kết quả triển khai áp dụng vào đào tạo theo quy trình đề xuất cho sinh viên Khoa Chất lượng cao Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả tích cực trong việc cải thiện kĩ năng mềm cho sinh viên.
Từ khóa: kĩ năng mềm, quy trình đào tạo kĩ năng mềm, Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

10. Các kĩ năng mềm giúp sinh viên sư phạm thích ứng với hoạt động học tập- rèn luyện nghề nghiệp

10. Các kĩ năng mềm giúp sinh viên sư phạm thích ứng với hoạt động học tập- rèn luyện nghề nghiệp

 08:37 27/09/2016

Bài viết phân tích ý nghĩa việc rèn các kĩ năng mềm cho sinh viên, giúp sinh viên rèn luyện tay nghề: kĩ năng làm chủ bản thân, lắng nghe và tiếp thu nhận xét, phê bình của người khác, giao tiếp và ứng xử sư phạm, tìm hiểu và lựa chọn thông tin nghề, chia sẻ các kinh nghiệm học tập rèn luyện nghề nghiệp, tự tạo các cơ hội học tập, rèn luyện nghề nghiệp, làm chủ bản thân trước đám đông, làm chủ các quyết định, chấp nhận và vươn lên sau thất bại.

10. Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay

10. Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay

 22:21 15/09/2016

Bài viết tập trung phân tích các nội dung chính như: sự cần thiết phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên; những kĩ năng mềm cần phát triển cho sinh viên; một số giải pháp để phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên, trong đó nhấn mạnh tích hợp kĩ năng mềm trong xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo theo hướng tích hợp nội dung phát triển kĩ năng mềm, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường kĩ năng mềm của sinh viên.

9. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong giáo dục đại học

9. Tầm quan trọng của kĩ năng mềm trong giáo dục đại học

 15:44 15/09/2016

Giáo dục đại học mang trên mình trách nhiệm đặc biệt về hướng dẫn, thực hành, phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên. Vì vậy, bên cạnh việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kĩ năng mềm và khuyến khích sinh viên nâng cao kĩ năng, giảng viên cần phải tích cực thực hành kĩ năng mềm cho sinh viên. Cách làm hiệu quả nhất là tích hợp kĩ năng mềm vào quá trình dạy các kĩ năng cứng; cùng đó, sẽ giúp các bài học trở nên hấp dẫn hơn và sẽ làm tăng tỉ lệ thành công của người học.

8. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên

8. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên

 16:08 14/09/2016

Ra quyết định là kĩ năng cốt lõi của kĩ năng sống. Mỗi ngày, con người nói chung, sinh viên nói tiêng phải đưa ra rất nhiều quyết định trong xử lí các tình huống có liên quan đến công việc, quan hệ hay để giải tỏa căng thẳng… Do vậy, sinh viên cần được rèn luyện các kĩ năng sống; đặc biệt là ra kĩ năng ra quyết dịnh đúng đắn, kịp thời, chính xác... để tránh những sai lầm, tiêu cực không đáng có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời, tương lai của các em. Bài viết đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên.

7. Thực trạng và một số giải pháp quản lí giúp cải thiện kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông cửu long

7. Thực trạng và một số giải pháp quản lí giúp cải thiện kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông cửu long

 15:24 13/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm và tầm quan trọng của kĩ năng mềm đối với sinh viên; thực trạng và kết quả quản lí, triển khai hoạt động giáo dục, rèn luyện kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khu vực đồng bằng sông cửu long; từ đó đưa ra một số giải pháp quản lí giúp cải thiện chất lượng hoạt động giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học khu vực này.

4. Giải pháp quản lí công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay

4. Giải pháp quản lí công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm cho sinh viên tại các trường đại học trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở nước ta hiện nay

 11:13 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác phát triển đội ngũ giảng viên chuyên dạy kĩ năng mềm và bồi dưỡng cho giảng viên về kĩ năng, phương pháp lồng ghép đào tạo kĩ năng mềm cho sinh viên trong quá trình giảng dạy chuyên môn; một số giải pháp quản lí góp phần phát triển đội ngũ giáo viên dạy kĩ năng mềm chuyên trách ở trường đại học.
Từ khóa: giải pháp, quản lí, đội ngũ giảng viên, kĩ năng mềm, giảng viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây