32. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC  NÔNG - LÂM BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

32. NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC DẠY VÀ HỌC KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

 09:19 15/09/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra những khó khăn gặp phải của sinh viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh và giảng viên tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong quá trình học tập và giảng dạy kĩ năng nói tiếng Anh, đồng thời nêu lên một số biện pháp khắc phục và cải thiện kĩ năng này. Khoảng 300 sinh viên năm thứ nhất của trường được lựa chọn để tham gia khảo sát qua các phiếu điều tra. Theo kết quả ghi nhận được, khó khăn chính của giảng viên khi dạy kĩ năng nói là lớp học đông, trình độ không đồng đều và sinh viên bị ảnh hưởng bởi tiếng mẹ đẻ. Bên cạnh đó, khó khăn của sinh viên chủ yếu do trình độ tiếng Anh thấp và phương pháp học tập kĩ năng nói chưa đúng và chưa chủ động. Từ kết quả trên, một số giải pháp sư phạm được đề xuất nhằm cải thiện kĩ năng nói cho sinh viên.
Từ khóa: Kĩ năng nói, trình độ sinh viên, phương pháp học tập, Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

09. Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải

09. Một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải

 14:55 12/06/2019

Tóm tắt: Trong học ngoại ngữ, nói luôn được xem là tâm điểm để đánh giá khả năng sử dụng một ngôn ngữ và việc thành thạo kĩ năng này đòi hỏi nhiều công sức cũng như thời gian. Để giúp người học làm được việc đó, kiểm tra, đánh giá luôn là công cụ hữu ích, tuy nhiên đánh giá kĩ năng nói để đạt độ tin cậy cao là rất khó do nhiều yếu tố chủ quan. Vậy, làm thế nào để việc đánh giá được thực hiện tốt. Bài viết đề cập đến một số yếu tố cần xem xét khi tiến hành đánh giá kĩ năng nói tiếng Anh trong các học phần tiếng Anh cơ bản cho sinh viên Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Từ khóa: Đánh giá, kĩ năng nói, tiếng Anh, tiếng Anh cơ bản, sinh viên.

49. SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

49. SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này được tiến hành để làm rõ mối quan hệ giữa việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ với việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh và phương pháp áp dụng các trò chơi ngôn ngữ cho mục đích này đạt hiệu quả. Ba lớp sinh viên năm thứ ba tại Học viện Kĩ thuật quân sự được lựa chọn ngẫu nhiên để tham gia các giờ học nói tiếng Anh có sử dụng các trò chơi ngôn ngữ. Các em được yêu cầu trả lời hai bài khảo sát trước khi và sau khi tham gia các giờ học này. Theo kết quả khảo sát và quan sát, các trò chơi ngôn ngữ có ảnh hưởng mạnh mẽ tới việc phát triển kĩ năng nói tiếng Anh thông qua việc tạo môi trường học vui vẻ và tạo động cơ hứng thú cho người học.
Từ khóa: Trò chơi ngôn ngữ, kĩ năng nói, động cơ hứng thú.

12. Thực trạng sử dụng ngữ liệu thật trong việc thúc đẩy sinh viên Trường Đại học Y Dược phát triển năng lực nói tiếng Anh

12. Thực trạng sử dụng ngữ liệu thật trong việc thúc đẩy sinh viên Trường Đại học Y Dược phát triển năng lực nói tiếng Anh

 15:59 08/06/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra thực trạng sử dụng các ngữ liệu thực để nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Y dược Thái Nguyên nhằm đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng ngôn ngữ thực để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên. Để làm được điều đó, phương pháp mô tả với hai bảng câu hỏi điều tra được thực hiện tại TUMP. Đối tượng nghiên cứu là 294 sinh viên năm thứ hai ngành điều dưỡng, dược và bác sĩ đa khoa. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đa số học sinh có thái độ tích cực đối với các tài liệu đích thực và chúng rất quan trọng trong các lớp học nói, giúp mang lại sự kết nối trong lớp học. Tuy nhiên, còn một số lượng lớn học sinh không sử dụng các ngữ liệu thật ngoài lớp học. Nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp đề xuất để giúp cả giáo viên và sinh viên trong việc nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên.
Từ khóa: ngữ liệu thật, năng lực nói tiếng Anh, kĩ năng nói, lớp học nói, ngôn ngữ thực.

12. Các hoạt động sử dụng kĩ năng tư duy phản biện để nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên

12. Các hoạt động sử dụng kĩ năng tư duy phản biện để nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên

 08:59 07/06/2017

Tóm tắt: Thời gian gần đây, cụm từ “kĩ năng tư duy phản biện” xuất hiện ngày càng nhiều trong các chương trình giảng dạy tiếng Anh. Tuy nhiên, việc hiểu và áp dụng được kĩ năng tư duy phản biện còn chưa được chú trọng trong các trường đại học - cho dù không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của kĩ năng tư duy phản biện trong nâng cao năng lực nói tiếng Anh của sinh viên. Trang bị tốt tiếng Anh cho sinh viên là điều hết sức cần thiết, nhưng nếu giúp sinh viên sử dụng được kĩ năng tư duy phản biện một cách hiệu quả thì năng lực nói tiếng Anh của các em sẽ có được một nền móng vững chắc. Bài viết này đưa ra một số hoạt động trong giờ học tiếng Anh để nâng cao kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên.
Từ khóa: Kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng nói, hoạt động.

24. Những lỗi thường gặp trong kì thi nói kết thúc học phần Tiếng Anh 1 của người học tiếng Anh

24. Những lỗi thường gặp trong kì thi nói kết thúc học phần Tiếng Anh 1 của người học tiếng Anh

 17:13 16/09/2016

Kĩ năng nói là một phần bắt buộc trong bài thi kết thúc học phần của sinh viên (chiếm 20% tổng trọng số của bài thi). Bài viết đề cập những lỗi thường gặp trong kì thi nói kết thúc học phần Tiếng Anh 1 của người học tiếng Anh, qua đó góp phần nâng cao kĩ năng nói của sinh viên trong dạy học tiếng Anh hiện nay.

22. Một số biện pháp giúp sinh viên chuyên tiếng Anh (Trường Đại học Tây Bắc) tự tổ chức các hoạt động ngoài lớp học nhằm phát triển kĩ năng nói

22. Một số biện pháp giúp sinh viên chuyên tiếng Anh (Trường Đại học Tây Bắc) tự tổ chức các hoạt động ngoài lớp học nhằm phát triển kĩ năng nói

 11:32 15/09/2016

Một trong những cách tạo cơ hội thực hành nói tiếng Anh cho sinh viên là chính sinh viên tự tổ chức các hoạt động ngoài lớp học nhằm tăng thêm cơ hội nói tiếng Anh cho bản thân. Bài viết đề cập. Một số biện pháp giúp sinh viên chuyên tiếng Anh (Trường Đại học Tây Bắc) tự tổ chức các hoạt động ngoài lớp học nhằm phát triển kĩ năng nói. Trong đó tập trung trình bày một số loại hình hoạt động nói ngoài lớp học như: hoạt động theo từng cá nhân, hoạt động theo nhóm, hoạt động toàn bộ lớp học.

20. Bồi dưỡng năng lực tự chủ trong học tập kĩ năng nói cho sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa trung quốc, trường đại học ngoại ngữ

20. Bồi dưỡng năng lực tự chủ trong học tập kĩ năng nói cho sinh viên khoa ngôn ngữ và văn hóa trung quốc, trường đại học ngoại ngữ

 15:00 13/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm về sự tự chủ trong học tập của người học; tầm quan trọng của việc bồi dưỡng năng lực tự chủ trong học tập cho người học; một số biện pháp bồi dưỡng năng lực tự chủ trong học khẩu ngữ cho người học.

9. Biểu hiện kĩ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ mẫu giáo

9. Biểu hiện kĩ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ mẫu giáo

 10:08 29/08/2016

Bài báo trình bày về kĩ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ mẫu giáo; biểu hiện của kĩ năng nói tiếng mẹ đẻ của trẻ mẫu giáo (kĩ năng sử dụng ngữ âm; kĩ năng sử dụng từ; kĩ năng sử dụng ngữ pháp; kĩ năng diễn đạt).

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây