09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Công nghệ kĩ thuật ô tô là ngành đào tạo còn mới ở Trường đại học Vinh, được triển khai từ 2018. Thực tiễn cho thấy, vấn đề chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô cần phải được quan tâm đầu tư nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô tại Trường Đại học Vinh.
Từ khoá: Công nghệ kĩ thuật ô tô, kĩ năng nghề, thực hành, Trường Đại học Vinh.

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

13. Phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào học tiếng Việt qua hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống

 18:02 22/12/2017

Tóm tắt: Trong quá trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, giảng viên cần linh hoạt phối hợp nhiều phương pháp khác nhau, đặc biệt là chú trọng tổ chức những hình thức dạy học phát huy tính chủ động và khơi gợi được hứng thú cho người học, tạo tiền đề phát triển toàn diện các kĩ năng nghe - nói - đọc - viết. Bài báo này trình bày việc ứng dụng hình thức nghe nhạc điền vào chỗ trống nhằm phát triển kĩ năng nghe cho lưu học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Thiết nghĩ, với mối quan hệ mật thiết và tương tác giữa các kĩ năng, việc phát triển kĩ năng nghe thúc đẩy hiệu quả của việc rèn luyện các kĩ năng khác, góp phần nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt.
Từ khóa: kĩ năng nghe, nghe nhạc điền vào chỗ trống, tương tác, lưu học sinh, hứng thú.

56. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE, NÓI TIẾNG ANH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI

56. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHE, NÓI TIẾNG ANH CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI

 09:40 24/08/2017

Thiết kế hoạt động phát triển kĩ năng nghe, nói tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi là việc làm có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội để trẻ được tham gia các hoạt động phong phú góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động làm quen trẻ với tiếng Anh. Các hoạt động phát triển kĩ năng nghe, nói tiếng Anh cần đảm bảo đa dạng, nhiều mức độ, phù hợp với hoàn cảnh thực tế của lớp của nhóm và cá nhân trẻ; cần sử dụng các phương tiện sinh động, hấp dẫn và dễ chuẩn bị.

36. CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH TỰ HỌC KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH  TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

36. CẢI THIỆN QUÁ TRÌNH TỰ HỌC KĨ NĂNG NGHE TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, TRUNG CẤP CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 16:35 11/05/2017

Bài báo này tập trung miêu tả cụ thể các bước áp dụng mô hình liên kết giữa sinh viên và giảng viên nhằm giúp sinh viên cải thiện quá trình tự học, phân tích và đánh giá chi tiết các ưu điểm và nhược điểm của mô hình. Bài báo cũng đề xuất những cách thức giúp cho việc áp dụng mô hình đạt hiệu quả cao nhất nhằm tăng tính tự giác luyện tập kĩ năng Nghe tiếng Anh của sinh viên chương trình Tiên tiến.Mô hình liên kết này hi vọng sẽ giúp mang lại sự tiến bộ trong kĩ năng Nghe của không chỉ sinh viên thuộc chương trình Tiên tiến mà cả sinh viên thuộc các chương trình khác.

4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng nghề của giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

4. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng nghề của giáo viên mầm non trước yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày về khái niệm nghề của giáo viên mầm non; quá trình hình thành kĩ năng nghề nghiệp của giáo viên mầm non; một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ năng nghề cho giáo viên mầm non.

2. Nhanh chóng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá kĩ năng nghề quốc gia tiến tới xây dựng chuẩn kĩ năng nghề Asean

2. Nhanh chóng hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đánh giá kĩ năng nghề quốc gia tiến tới xây dựng chuẩn kĩ năng nghề Asean

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải chung tay vào cuộc. Bài viết đề cập sự cần thiết phải có một công cụ đánh giá tay nghề cho người lao động qua đào tạo. Để tiến tới một chuẩn kĩ năng nghề khu vực, Việt Nam phải có đầy đủ các yếu tố và tiêu chuẩn như các nước Asean: cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, giáo trình, chương trình dạy nghề, môi trường dạy học, đặc biệt là yếu tố con người (giáo viên, học sinh).
Từ khóa: kĩ năng nghề, bộ tiêu chuẩn, đánh giá kĩ năng nghề quốc gia, chuẩn kĩ năng nghề Asean

13. Nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020

13. Nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên trường cao đẳng nghề đáp ứng yêu cầu Chiến lược phát triển dạy nghề 2011-2020

 10:22 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề, bài viết nêu lên phương hướng, nhiệm vụ phát triển đội ngũ này và đề xuất những giải pháp cần thực hiện để nâng cao kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên dạy nghề: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với giáo viên dạy nghề; Có chính sách đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng; Đổi mới hoạt động của các trường sư phạm kĩ thuật; Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề cho đội ngũ giáo viên.
Từ khóa: kĩ năng nghề, năng cao kĩ năng nghề, đội ngũ giáo viên, trường cao đẳng nghề

10. Phát triển các kĩ năng nghề cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học theo mô hình “đóng vai giảng viên” trong các học phần phương pháp giảng dạy

10. Phát triển các kĩ năng nghề cho sinh viên sư phạm thông qua dạy học theo mô hình “đóng vai giảng viên” trong các học phần phương pháp giảng dạy

 15:44 15/09/2016

Trước nhu cầu phát triển kĩ năng nghề cho sinh viên, các cơ sở đào lớn cần lựa chọn những phương pháp dạy học có tác dụng kép, ngoài việc trang bị tri thức còn phát triển các kĩ năng cần thiết cho sinh viên. Mô hình “đóng vai giảng viên” không những giúp người học phát triển các kĩ năng nghề mà còn ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả thông qua việc trực tiếp tham gia vào quá trình tìm kiếm, thu thập, xây dựng nội dung bài học. Cùng với đó, các học phần phương pháp có nhiều nội dung mang tính vừa sức, sinh viên đã được học, dự giờ và thực tập tại các trường phổ thông, nên những học phần này có nhiều nội dung dạy học phù hợp với mô hình “đóng vai giảng viên”.

12. Phát triển kĩ năng nghề nghiệp thông qua dạy học dự án các học phần Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

12. Phát triển kĩ năng nghề nghiệp thông qua dạy học dự án các học phần Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 14:18 15/09/2016

Với các sư phạm nói chung, trường cao đẳng sư phạm nói riêng, hiện nay việc nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một việc làm cần thiết. Bài viết đề cập phát triển kĩ năng nghề nghiệp thông qua dạy học dự án các học phần Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, trong đó tập trung phân tích việc phát triển các kĩ năng: định hướng thông qua xác định chủ đề và mục đích của dự án; kĩ năng sử dụng sơ dồ tư duy; kĩ năng tổ chức và triển khai hoạt động; kĩ năng đánh giá phản hồi; kĩ năng giao tiếp và hợp tác.

3. Quản lí thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay

3. Quản lí thiết bị dạy nghề tại trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay

 21:43 14/09/2016

Thiết bị dạy nghề là thành tố quan trọng và quyết định đến sự hình thành nên kĩ năng nghề của người học. Quản lí thiết bị dạy nghề là quản lí nguồn lực quan trọng trong hoạt động của các trường nghề. Hiện nay công tác quản lí thiết bị dạy nghề tại các trường dạy nghề còn gặp nhiều khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bài viết đưa ra một số giải pháp về quản lí thiết bị dạy nghề tại các trường cao đẳng nghề trong bối cảnh hiện nay.

10. Mô hình đào tạo kết hợp trong đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề

10. Mô hình đào tạo kết hợp trong đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghề

 14:10 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khái niệm đào tạo kết hợp, các dạng thức đào tạo kết hợp, mô hình đào tạo kết hợp; nguyên tắc của việc thiết kế dạng thức đào tạo kết hợp và đưa ra một số ý kiến thảo luận, đề xuất về việc xác định mô hình đào tạo kết hợp trong đào tạo kĩ năng nghề.
Từ khóa: mô hình, đào tạo kết hợp, bồi dưỡng, kĩ năng nghề.

13. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

13. Vận dụng phương pháp dạy học vi mô trong rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 10:22 05/08/2016

Bài viết trình bày về khái niệm phương pháp dạy học vi mô; hệ thống kĩ năng sư phạm cần rèn luyện cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Lịch sử và việc vận dụng phương pháp dạy học vi mô để rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên cao đẳng sư phạm ngành Lịch sử trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây